top of page

ETKİ SANATI

REZONANS ANI

AT103

Heyecan Yaratmak İsteyenler İçin …
...
Duyguların Dansında Bir Kıvılcım : Rezonans

DUYGU BİRLİĞİ YARATMA

Duyguların Anahtarı 'Julius Caesar'da mı Gizli?

AT103 Rezonans Anı eğitimi, takımlarla güçlü duygusal bağlar kurma ve etkileyici duygusal birlik yaratma becerilerini artırarak liderlerin etkileşim stratejilerini geliştirmesine yardımcı olur. "Julius Caesar" üzerinden, duygusal zeka kullanarak takım motivasyonunu artırma yollarını keşfederler.

Umut, değişimin anahtarıdır

Duyguların Dansında Bir Kıvılcım : Rezonans

Ekip üyelerinizle güçlü duygusal bağlar kurma ve sürdürme becerilerinizi geliştirin.
Duygusal birliğin nasıl oluşturulabileceğini ve motive edici bir ortamın nasıl sağlanabileceğini öğrenin.
Ekip motivasyonunu ve bağlılığını artırmak için pratik stratejiler geliştirin.

İçerik

KAVRAMLAR

Duygusal Zeka

İkna ve Retorik

Empati Kurma

Duygusal Anlatım

Grup Kohezyonu

YENİ TRENDLER

Emotional Leadership (Duygusal Liderlik): Takım üyelerini motive etme, ilham verme ve duygusal bağlar kurma becerilerini geliştirme.

Empathetic Leadership (Empatik Liderlik): Takım üyelerinin duygularını anlama ve onlarla empati kurma yeteneğini geliştirme.

Emotional Agility (Duygusal Çeviklik): Değişen koşullara ve duygusal tetikleyicilere uyum sağlayarak, duyguları yönetme becerilerini geliştirme.

TEMEL PRENSİPLER

Shakespeare'in "Julius Caesar"ındaki ikna edici liderlik örnekleri ve Aristoteles'in retorik ilkeleri ile etkili bir iletişim kurma becerisi kazandırır.

Daniel Goleman'ın duygusal zeka teorisi ve Steve Jobs'un karizmatik sunum tarzı ile takımlarla güçlü duygusal bağlar kurmayı öğretir.

Mahatma Gandhi'nin ilham verici liderliği ve Martin Luther King Jr.'ın eşitlik mücadelesi ile motive edici bir liderlik tarzı geliştirir.

İş Hayatında...

 • Daha iyi müşteri ilişkileri ve memnuniyeti

 • Artan çalışan bağlılığı ve motivasyonu

 • Daha az çatışma ve daha fazla uyum

 • Daha güçlü bir şirket kültürü ve birliktelik

 • Daha yaratıcı ve yenilikçi bir çalışma ortamı

Kişisel Yaşamda...

 • Kendi duygularını ve başkalarının duygularını anlama

 • Duygusal zekayı geliştirme ve empati kurma

 • Etkili iletişim ve ikna becerilerini geliştirme

 • Motivasyon ve ilham verme yeteneği

 • Daha tatmin edici ve anlamlı ilişkiler

Kimler İçin

Heyecan Yaratmak İsteyenler İçin …

Bu kurs, takımlarıyla etkili duygusal bağlar kurmayı ve ilham veren bir liderlik sergilemeyi hedefleyen liderler, yöneticiler ve ekip liderleri için idealdir.

Bireysel Beceriler

 • Daha iyi müşteri ilişkileri ve memnuniyeti

 • Artan çalışan bağlılığı ve motivasyonu

 • Daha az çatışma ve daha fazla uyum

 • Daha güçlü bir şirket kültürü ve birliktelik

 • Daha yaratıcı ve yenilikçi bir çalışma ortamı

Liderlik Becerileri

 • Empathetic Leadership, Emotional Agility yetkinlikleri

 • Inspirational Leadership gibi trendlere uyumluluk

 • Duygusal birliği stratejik bir avantaja dönüştürme becerisi geliştirme

UYGULAMA
SEANSI

Heyecan Yaratmak İsteyenler İçin …

REZONANS SAHNESİ

Uygulama seansının metinleri Yapay Zeka ile hazırlanıyor. Katılımcılar 'Julius Caesar' eserini şirketlerinin gerçek durumlarına uyarlayarak, duygusal zeka ve ikna becerilerini kullanacakları örnek bir toplantı tasarlıyorlar.

Bu çalışma, ekipler arası güçlü duygusal bağlar kurmanın ve etkileyici duygusal birlik yaratmanın canlı bir örneğini oluşturacak.

Katılımcılar, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri liderlik zorluklarında duygusal zeka kullanımının gücünü içinde yaşayacakları bir örnekle keşfedecekler.

Vaka Çalışması

Duygusal Bağlarla Derin Etki

BAŞARI ÖYKÜLERİ

Başarı Öyküleri

Duygusal Birlik ve Heyecan Yaratma ile Nasıl Büyük Hareketler Başlattılar?

AT103 kursunu tamamlayan liderler, "Julius Caesar" eserinden çıkarılan derslerle takımlarında nasıl güçlü duygusal birlikler oluşturduklarını aşağıdaki örneklerde okuyabilirsiniz.

Bir İletişim Müdürü
Yoğun bir rekabetin yaşandığı telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin İletişim Müdürü, AT103 eğitimi ile şirketin marka bilinirliğini ve itibarını artırmayı başardı. Eğitimde öğrendiği duygusal rezonans yaratma teknikleri sayesinde şirketin hedef kitlesi ile daha güçlü bir bağ kurmayı ve şirketin imajını daha olumlu hale getirmeyi öğrendi. Bu sayede şirket, daha fazla müşteri çekmeyi ve rakiplerinden bir adım öne geçmeyi başardı.

Bir Müşteri Deneyimi Yöneticisi:
Hızla büyüyen bir e-ticaret şirketinin Müşteri Deneyimi Yöneticisi, AT103 eğitimi ile şirketin müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmayı başardı. Eğitimde öğrendiği duygusal rezonans yaratma teknikleri sayesinde müşterilerin duygularını daha iyi anlamayı ve müşterilere daha

Satış Müdürü:
Yoğun bir rekabetin yaşandığı sigorta sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin Satış Müdürü, AT103 eğitimi ile şirketin satışlarını artırmayı başardı. Eğitimde öğrendiği duygusal rezonans yaratma teknikleri sayesinde müşterilerin ihtiyaçlarını ve duygularını daha iyi anlamayı ve müşterilere daha ikna edici bir şekilde satış yapmayı öğrendi. Bu sayede satış ekibi, daha fazla satış yapmayı ve şirketin pazar payını artırmayı başardı.

Bir Eğitim Müdürü:
Hızla büyüyen bir eğitim kurumunun Eğitim Müdürü, AT103 eğitimi ile öğrencilerin motivasyonlarını ve başarılarını artırmayı başardı. Eğitimde öğrendiği duygusal rezonans yaratma teknikleri sayesinde öğrencilerle daha güçlü bir bağ kurmayı ve öğrencilerin öğrenme isteklerini artırmayı öğrendi. Bu sayede eğitim kurumu, öğrenci memnuniyetini ve başarı oranlarını artırmayı başardı.

Bir İnsan Kaynakları Müdürü:
Yoğun bir rekabetin yaşandığı inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin İnsan Kaynakları Müdürü, AT103 eğitimi ile şirketin çalışan bağlılığını ve motivasyonunu artırmayı başardı. Eğitimde öğrendiği duygusal rezonans yaratma teknikleri sayesinde çalışanlarla daha güçlü bir bağ kurmayı ve çalışanları şirkete daha bağlı hale getirmeyi öğrendi. Bu sayede şirket, çalışan devir oranını düşürmeyi ve daha kalifiye çalışanları işe almayı başardı.

Bağlantılı  Eğitimler

bottom of page