top of page
‎Batnlar.‎001.jpeg

Kavramlarla
Tanışın

DESIGN THINKING

Başlangıç eğitimleri, Design Thinking ile yaratıcı süreçleri ve Design Sprint ile ve pratik uygulamaları keşfetmeniz için tasarlandı.

 

Her iki eğitim de birer gün sürüyor. Uzmanlaşma ve ustalaşma yolculuğunuzun temelini oluşturuyor.

Hedef ; 

Design Thinking yaklaşımının hangi iş süreçlerinde, nasıl fayda sağlayacağını keşfetmek.

Yaratıcı düşünme ve birey odaklı problem çözme yeteneklerinizi geliştirir.

Örnek Vaka Çözümü ile sürecin adımları konusunda gerçekçi bilgi ve pratikleri öğrenirsiniz.

Ekiplerin becerilerini ve mizaçlarını değerlendirerek Yaratıcı Liderlik alanında kişisel gelişim planları oluşturmanızı sağlar.

DESIGN THINKING 101
Screen Shot 2020-02-28 at 7.24.02 PM Large.jpeg

DESIGN THINKING 101

Sıradanlığı yenilikçilikle  nasıl aşarsınız?

Design Thinking, çalışanların yaratıcılığını tetikleyerek

rekabetçi bir inovasyon kültürü oluşturur.
Yöneticilerin  hem kişisel hem de profesyonel gelişimini zenginleştirir.

 

Design Thinking 101 ile günlük sorunlara çözüm üretirken,

belirsiz geleceğe karşı da direnç kazandırıyoruz.

DESIGN THINKING 101

Hedef yenilikçi bir şirket yaratmak

Odak noktamız, şirket kültürüne yenilikçilik ve yaratıcı düşüncenin entegre edilmesidir. Bu çalışmanın çıktısı, çalışanların düşünce yapılarını ve alışkanlıklarını yenilikçi bir perspektifle dönüştürecek olan bir yol haritası olacaktır.

Yaratıcı Ekipler için yetkinlikler

Yaratıcı ekipler yaratmanın ilk adımı, farklı departmanlardan gelen anahtar kişileri içeren bir çekirdek ekip oluşturmaktır. Bu ekip, yenilikçi projelerde liderlik yaparak organizasyon genelinde bir değişim başlatacaktır.

Tasarımcı Düşünce'nin gücünü rekabette kullanmak

Yenilikçilik ve yaratıcı düşünme yetenekleri, şirketin rekabet gücünü artırır. Eğitim süreci sonunda, pazarda daha güçlü bir konum elde etmek ve sürdürülebilir bir başarı için gerekli temelleri nasıl atacağınızı keşfedersiniz.

Kimler Eğitim Veriyor?

Design Thinking çalışmaları çok farklı disiplinlere yayılıyor. 

 

Danışmanlarımız, Kurumsal Stratejilerden Dijital Dönüşüme, görsel sanatlardan tiyatroya,  insan kaynakları yönetimine bir çok farklı disiplinde uzman.

 

Hedefimiz ortak düşüncenin ahengi ve birlikte üretmenin armonisi ile  öğretmek. 

Öğretirken yeni deneyimler kazandırmak.

SEANSLAR

DESIGN THINKING
DİJİTAL DÜŞÜNCE
YARATICI LİDERLİK
DÜŞÜNCE ARAÇLARI VE UZMANLAŞMA
BİR ÖRNEK : ART AS A TOOL
.. VE ODAKTA İNSAN

Yenilikçi düşünmenin ötesinde...

Design Thinking, yöneticilere sadece yenilikçi düşünme ve problem çözme becerileri kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda işbirliği ve empati yeteneklerini de derinleştirir. 

Bu çok yönlü yaklaşım, farklı perspektiflerden sorunları inceleme, kullanıcı merkezli çözümler tasarlama ve yaratıcı düşünmeyi teşvik etme kapasitelerini artırır.

Pratik uygulamalarda, hızlı prototipleme, test yapma ve etkili geri bildirim toplama gibi kritik becerilerin geliştirilmesi teşvik edilir.

Bu metodolojiyi benimseyen yöneticiler, iş dünyasındaki karmaşık sorunları daha yaratıcı ve etkili bir şekilde ele alma kabiliyetine sahip olur.

DESIGN SPRINT 101s
Screen Shot 2020-02-17 at 21.17.01.jpeg

DESIGN SPRINT

Yaşayarak öğrenmeniz için neler lazım?

Bu bölümde, bir vaka çalışması üzerinden Design Sprint kavramlarını uygulayarak yaşayacaksınız.   Bu sayede, teorik bilgilerin ötesine geçerek kavramların derinlemesine anlaşılmasını sağlamayı hedefliyoruz.


 

Eğitimde vaka çözümü metodu ile, kavramları sadece anlamakla kalmayıp, onları pratiğe nasıl dökeceğiniz konusunda da size bir vizyon katacağız.

SEANSLAR

BUSINESS CHALLENGES
TARAFLAR VE DERTLERİ (EMPATİ)
PROBLEMLER & İHTİYAÇLAR (DEFİNE)
FİKİR ÜRETİMİ (IDEATION)
PROTOTIP, TESTLER VE SENARYOLAR
TASARIM PROJELERİ

Yeniliği ve yaratıcılığı geliştirir

Farklı disiplinlerden çalışanları bir araya getirerek kreatif çözümler ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeyi kolaylaştırır.

Ekip işbirliklerini güçlendirir

Ekip uyumu ve verimliliği artırarak iş birliğini güçlendirir ve projelerin başarısını olumlu etkiler.

Çevikliği artırır

Farklı birimlerin bir arada hızlı düşünmeleri ve karar vermelerini sağlayacak araçları öğretir.

İnsan Merkezli  Kültürü geliştirir

Çalışanlar, müşteri ihtiyaçlarını ve duygularını daha iyi anlamaya başlarlar ve bu anlayış, tüm süreçlere yansır.

Rekabet üstünlüğü kazandırır

Yenilikçi ve kullanıcı odaklı ürünler, şirketleri sektörde diğerlerinden ayırır ve müşteri sadakatini artırır.

Hızlı, esnek ve uyumlu olmayı öğretir

Müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerle memnuniyeti ve sadakati artırır

Hangi Yetkinlikler Çalışılıyor?

Design Thinking'de temel alınan 9 yetkinlik var.

Her birinin derinliği hedef aldığınız sertifikanın seviyesine göre değişiyor.

 

Hedef ;

 • Karmaşık meseleleri hızlı ve derin kavrayabilir hale gelmek

 • Yaratıcı çözümleri üretebilmek,

 • Yaptıklarınızla etki yaratma gücünüzü artırmak.

Yetkinlik ölçümleri için Design Thinking Capability Framework kullanılıyor.

Screen Shot 2020-06-10 at 10.40.11 Medium.jpeg

GELİŞİM PLANI

GELİŞİM PLANI

Yenilikçi kurum kültürü nasıl oluşur?

Yaratıcı liderlik, kurumsal kültürün yenilenmesinin anahtarıdır. 

Liderler için hazırladığımız gelişim planları, sadece bir yol haritası değil, 

aynı zamanda dönüşümün ta kendisidir.

Bu eğitimlerin sonrasında süreçte, Yaratıcı Lider vizyonuna uygun bireysel gelişim rotalarını katılımcılarla birlikte şekillendiriyoruz.

Yetkinlik Değerlendirmesi

Eğitim sürecinin ardından, Einstein'ın felsefelerine dayalı ve 
yapay zeka destekli bir değerlendirme ile yetkinliklerinizi analiz ediyoruz.

 

Bu değerlendirme, aşağıdaki konuları kapsıyor:

 1. Sorunları Çerçeveleme

 2. Derinlemesine Analiz

 3. Temel Sorunlara Odaklanma

 4. Yaratıcı Soru Formülasyonu

 5. Fikir Havuzu Oluşturma

 6. Seçilmiş Fikirleri Değerlendirme

 7. Prototipleme ve Doğrulama

 8. Paydaş Testi


 

Kişisel Yetenek Haritası

Eğitim boyunca topladığımız veriler ve katılımcıların öz-değerlemeleri, her birinin en yatkın olduğu proje rolleri ve gelişmeye açık alanları belirlememizi sağlar. Bu bilgiler ışığında kişiye özel yetenek haritası oluşturuyoruz.


Uzmanlık Planlaması

Bu çalışma sonunda, her katılımcı için kişiye özel gelişim planları hazırlanıyor.
Gelişim Planları ve ileride katılmaları gereken çalışmalardaki rolleri , katılımcıların mizaçları, ihtiyaçları ve gelişim alanları göz önünde bulundurularak belirleniyor.

Gelişim Planlarından Örnekler

Yaratıcı Düşünme

Fikirlerden Çözüme İlerleme

Empati ve İnsana Odaklanma

İnovasyon  ve Risk Alma

Problem Çözme

Müşteri İletişimi

İşbirliği ve Ekip Çalışması

Analitik Düşünme

ce0d895a-aaed-4352-a079-f1752db5f5df_rw_1200.jpg

İş problemlerini anlamada ve  çözmede en kritik unsur, yaratıcı düşünce ve "dışarıdan bakabilme"nin kurumsal kültüre yerleşmesidir.

Design Thinking eğitimleri bu dönüşüm sürecinin temelini atar.

bottom of page