top of page
‎Batnlar.‎001.jpeg

Kavramlarla
Tanışın

DESIGN THINKING

Başlangıç eğitimleri, Design Thinking ile yaratıcı süreçleri ve Design Sprint ile ve pratik uygulamaları keşfetmeniz için tasarlandı.

 

Her iki eğitim de birer gün sürüyor. Uzmanlaşma ve ustalaşma yolculuğunuzun temelini oluşturuyor.

Hedef ; 

Design Thinking yaklaşımının hangi iş süreçlerinde, nasıl fayda sağlayacağını keşfetmek.

Yaratıcı düşünme ve birey odaklı problem çözme yeteneklerinizi geliştirir.

Örnek Vaka Çözümü ile sürecin adımları konusunda gerçekçi bilgi ve pratikleri öğrenirsiniz.

Ekiplerin becerilerini ve mizaçlarını değerlendirerek Yaratıcı Liderlik alanında kişisel gelişim planları oluşturmanızı sağlar.

DESIGN THINKING 101
Screen Shot 2020-02-28 at 7.24.02 PM Large.jpeg

DESIGN THINKING 101

Sıradanlığı yenilikçilikle  nasıl aşarsınız?

Design Thinking, çalışanların yaratıcılığını tetikleyerek

rekabetçi bir inovasyon kültürü oluşturur.
Yöneticilerin  hem kişisel hem de profesyonel gelişimini zenginleştirir.

 

Design Thinking 101 ile günlük sorunlara çözüm üretirken,

belirsiz geleceğe karşı da direnç kazandırıyoruz.

DESIGN THINKING 101

Hedef yenilikçi bir şirket yaratmak

Odak noktamız, şirket kültürüne yenilikçilik ve yaratıcı düşüncenin entegre edilmesidir. Bu çalışmanın çıktısı, çalışanların düşünce yapılarını ve alışkanlıklarını yenilikçi bir perspektifle dönüştürecek olan bir yol haritası olacaktır.

Yaratıcı Ekipler için yetkinlikler

Yaratıcı ekipler yaratmanın ilk adımı, farklı departmanlardan gelen anahtar kişileri içeren bir çekirdek ekip oluşturmaktır. Bu ekip, yenilikçi projelerde liderlik yaparak organizasyon genelinde bir değişim başlatacaktır.

Tasarımcı Düşünce'nin gücünü rekabette kullanmak

Yenilikçilik ve yaratıcı düşünme yetenekleri, şirketin rekabet gücünü artırır. Eğitim süreci sonunda, pazarda daha güçlü bir konum elde etmek ve sürdürülebilir bir başarı için gerekli temelleri nasıl atacağınızı keşfedersiniz.

Kimler Eğitim Veriyor?

Design Thinking çalışmaları çok farklı disiplinlere yayılıyor. 

 

Danışmanlarımız, Kurumsal Stratejilerden Dijital Dönüşüme, görsel sanatlardan tiyatroya,  insan kaynakları yönetimine bir çok farklı disiplinde uzman.

 

Hedefimiz ortak düşüncenin ahengi ve birlikte üretmenin armonisi ile  öğretmek. 

Öğretirken yeni deneyimler kazandırmak.

SEANSLAR

Yenilikçi düşünmenin ötesinde...

Design Thinking, yöneticilere sadece yenilikçi düşünme ve problem çözme becerileri kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda işbirliği ve empati yeteneklerini de derinleştirir. 

Bu çok yönlü yaklaşım, farklı perspektiflerden sorunları inceleme, kullanıcı merkezli çözümler tasarlama ve yaratıcı düşünmeyi teşvik etme kapasitelerini artırır.

Pratik uygulamalarda, hızlı prototipleme, test yapma ve etkili geri bildirim toplama gibi kritik becerilerin geliştirilmesi teşvik edilir.

Bu metodolojiyi benimseyen yöneticiler, iş dünyasındaki karmaşık sorunları daha yaratıcı ve etkili bir şekilde ele alma kabiliyetine sahip olur.

DESIGN SPRINT 101s
Screen Shot 2020-02-17 at 21.17.01.jpeg

DESIGN SPRINT

Yaşayarak öğrenmeniz için neler lazım?

Bu bölümde, bir vaka çalışması üzerinden Design Sprint kavramlarını uygulayarak yaşayacaksınız.   Bu sayede, teorik bilgilerin ötesine geçerek kavramların derinlemesine anlaşılmasını sağlamayı hedefliyoruz.


 

Eğitimde vaka çözümü metodu ile, kavramları sadece anlamakla kalmayıp, onları pratiğe nasıl dökeceğiniz konusunda da size bir vizyon katacağız.

SEANSLAR

Yeniliği ve yaratıcılığı geliştirir

Farklı disiplinlerden çalışanları bir araya getirerek kreatif çözümler ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeyi kolaylaştırır.

Ekip işbirliklerini güçlendirir

Ekip uyumu ve verimliliği artırarak iş birliğini güçlendirir ve projelerin başarısını olumlu etkiler.

Çevikliği artırır

Farklı birimlerin bir arada hızlı düşünmeleri ve karar vermelerini sağlayacak araçları öğretir.

İnsan Merkezli  Kültürü geliştirir

Çalışanlar, müşteri ihtiyaçlarını ve duygularını daha iyi anlamaya başlarlar ve bu anlayış, tüm süreçlere yansır.

Rekabet üstünlüğü kazandırır

Yenilikçi ve kullanıcı odaklı ürünler, şirketleri sektörde diğerlerinden ayırır ve müşteri sadakatini artırır.

Hızlı, esnek ve uyumlu olmayı öğretir

Müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerle memnuniyeti ve sadakati artırır

Hangi Yetkinlikler Çalışılıyor?

Design Thinking'de temel alınan 9 yetkinlik var.

Her birinin derinliği hedef aldığınız sertifikanın seviyesine göre değişiyor.

 

Hedef ;

 • Karmaşık meseleleri hızlı ve derin kavrayabilir hale gelmek

 • Yaratıcı çözümleri üretebilmek,

 • Yaptıklarınızla etki yaratma gücünüzü artırmak.

Yetkinlik ölçümleri için Design Thinking Capability Framework kullanılıyor.

Screen Shot 2020-06-10 at 10.40.11 Medium.jpeg

BİREYSEL GELİŞİM PLANLARI

BİREYSEL GELİŞİM

Yaratıcı Yetkinlikler Nasıl Geliştirilir?

Yaratıcı liderlik, kurumsal kültürün yenilenmesinin anahtarıdır. 

Liderler için hazırladığımız gelişim planları, sadece bir yol haritası değil, 

aynı zamanda dönüşümün ta kendisidir.

Bu eğitimlerin sonrasında süreçte, Yaratıcı Lider vizyonuna uygun bireysel gelişim rotalarını katılımcılarla birlikte şekillendiriyoruz.

Kişisel Yetenek Haritası

Eğitim sürecinde topladığımız kapsamlı veriler ve katılımcıların kendi değerlendirmeleri sayesinde, herkesin en iyi performans gösterebileceği proje rolleri ve gelişime açık yönlerini detaylıca analiz ediyoruz. Elde ettiğimiz bu bilgilerle, her bir katılımcı için özgün bir yetenek haritası çıkarıyoruz.

Uzmanlık Planlaması

Eğitim sonrasında, her katılımcının spesifik ihtiyaçları, mizaçları ve gelişim alanlarına uygun, kişiye özel gelişim planları hazırlanır. Bu planlar, ilerleyen süreçte yer alacakları projelerdeki rollerini de göz önünde bulundurarak şekillendirilir.

Öğrenme Maratonları

Temel eğitimlerin arkasından, her bir birey için kapsamlı öğrenme maratonları dizayn ediyoruz. Bu programlar, iş dünyasının kritik gereksinimleri gözetilerek tasarlanır ve hem teorik eğitimleri hem de pratik uygulama seanslarını kapsar. Genellikle, bu maratonlar yaklaşık olarak 3 ay sürer.

Daha fazla detay için örnek programlarımızı aşağıda görebilirsiniz.

Yetkinlik Değerlendirmesi

 

Eğitim sürecinin ardından, Einstein'ın felsefelerine dayalı ve 
yapay zeka destekli bir değerlendirme ile yetkinliklerinizi analiz ediyoruz.

 

Bu değerlendirme, aşağıdaki konuları kapsıyor:

 1. Sorunları Çerçeveleme

 2. Derinlemesine Analiz

 3. Temel Sorunlara Odaklanma

 4. Yaratıcı Soru Formülasyonu

 5. Fikir Havuzu Oluşturma

 6. Seçilmiş Fikirleri Değerlendirme

 7. Prototipleme ve Doğrulama

 8. Paydaş Testi


Bireysel Gelişim Eğitimleri

Yaratıcı Düşünme

Design Thinking, yeni ve yenilikçi çözümler üretmek için kreatif düşünmeyi teşvik eder. 

Katılımcılar, farklı bakış açılarından ve perspektiflerden yola çıkarak problem ve fırsatları ele almayı öğrenirler.

Müşteri İletişimi

Design Thinking uygulamaları, müşterilerle etkili iletişim kurmayı ve geri bildirimleri anlamayı vurgular. 

Katılımcılar, müşteri geri bildirimlerini toplamayı ve bunları çözüm sürecine entegre etmeyi öğrenirler.

Fikirlerden Çözüme

Design Thinking, fikirleri hızlıca prototiplerle test etmeyi ve geri bildirimlere dayanarak iyileştirmeyi vurgular. 

Katılımcılar, prototipleme sürecini deneyimleyerek riskleri azaltmayı ve daha iyi çözümler bulmayı öğrenirler.

Empati ve İnsana Odaklanma

Design Thinking'in temel prensiplerinden biri, müşteri veya kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamaktır. 

Katılımcılar, empati kurmayı, gerçek ihtiyaçları anlamayı ve bunlara yönelik çözümler üretmeyi öğrenirler.

İşbirliği ve Ekip Çalışması

Design Thinking, farklı departmanlardan katılımcıların bir araya gelmesini teşvik eder. 

Katılımcılar, işbirliği ve ekip çalışması becerilerini geliştirir ve farklı disiplinlerden ekiplerle sonuç almayı öğrenirler.

İnovasyon ve Risk Alma

Design Thinking, geleneksel çözümlerin ötesine geçerek yenilikçi fikirleri destekler. 

Katılımcılar, yeni fikirleri denemeye ve başarısızlıkla başa çıkmayı öğrenirler.

Analitik Düşünme

Design Thinking, verileri kullanarak çözümleri değerlendirmeyi ve kararlar almayı teşvik eder. 

Katılımcılar, analitik düşünme becerilerini geliştirir ve çözümleri daha etkili bir şekilde değerlendirmeyi öğrenirler.

Problem Çözme

Design Thinking, karmaşık problemleri ele almak için yapılandırılmış bir süreç sunar. 

Katılımcılar, somut adımlar ve araçlar kullanarak sorunları daha etkili bir şekilde çözmeyi öğrenirler.

ce0d895a-aaed-4352-a079-f1752db5f5df_rw_1200.jpg

İş problemlerini anlamada ve  çözmede en kritik unsur, yaratıcı düşünce ve "dışarıdan bakabilme"nin kurumsal kültüre yerleşmesidir.

Design Thinking eğitimleri bu dönüşüm sürecinin temelini atar.

bottom of page