top of page

YARATICI DÜŞÜNCE

FASİLİTASYON

DT103

Yaratıcı Toplantıları Yönetenler İçin …
...
Çalıştayları Harekete Geçiren Sırlar

TOPLANTI YÖNETİMİ

Toplantılarınız Ne Kadar Verimli Geçiyor?

DT103 Fasilitasyon eğitimi, grup dinamiklerini yönlendirme ve ekip etkileşimini derinleştirme yetkinlikleri ile kurum içi çalışma efektivitesini maksimize eder.
Katılımcılar, verimli toplantı ve etkili çalıştay yönetimi konularında uzmanlık kazanır.

Düşünceleri birleştirmek, yeni ufuklar açar

Çalıştayları Harekete Geçiren Sırlar

Toplantıları ve çalıştayları daha verimli ve etkili hale getirecek yöntemler ve teknikler öğrenin.
Design Thinking prensiplerini kullanarak katılımcıların aktif katılımını sağlayacak ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına imkan tanıyacak toplantılar düzenleyin.
Ekiplerinizin iş birliği ve iletişim becerilerini geliştirerek daha üretken ve yüksek performanslı bir çalışma ortamı oluşturun.

İçerik

KAVRAMLAR

Fasilitasyon Ve Moderasyon Yöntemleri

Problem Teşhis Araçları

Çözüm Geliştirme Araçları

Çalıştay ve Seans Tasarımında Sırlar

Gruplarla Çalışma Sanatı

YENİ TRENDLER

Teamwork and Collaboration (Ekip Çalışması ve İşbirliği): Ekipler arası iletişimi ve etkileşimi artırarak, ortak bir hedefe ulaşmak için iş birliğini teşvik etme.

Emotional Intelligence (Duygusal Zeka): Ekip üyelerinin duygularını anlama ve yönetme becerilerini geliştirerek, daha uyumlu ve üretken bir çalışma ortamı oluşturma.

Inclusive Leadership (Kapsayıcı Liderlik): Farklı bakış açılarını ve fikirleri kapsayan bir liderlik anlayışı ile ekiplerin potansiyelini en üst düzeye çıkarma

TEMEL PRENSİPLER

Sokrates: Diyalektik metot ve sorgulama yoluyla katılımcıları aktif bir şekilde öğrenmeye teşvik etme becerisi kazandırır.

Platon: İdealar teorisi ve kavramsal düşünme ile problemlerin temeline inme ve çözümler üretme yeteneği geliştirir.

Peter Senge: Öğrenen organizasyonlar modeli ile ekip çalışmasını ve bilgi paylaşımını teşvik etme becerisi kazandırır.

İş Hayatında...

 • Yaratıcı ekipler oluşturmak ve yönetmek

 • Ekip üyelerinin yaratıcılığını teşvik etmek

 • Etkin ve ilham verici toplantılar düzenlemek

 • Çalışma ortamını daha yaratıcı hale getirmek

 • Kurumsal dönüşümü desteklemek

Kişisel Yaşamda...

 • Daha iyi iletişim kurmak ve ilişkilerinizi geliştirmek

 • Ekip çalışmasına önem vermek ve ortak hedeflere ulaşmak

 • Liderlik becerilerinizi geliştirmek

 • Daha motive ve ilham verici bir birey olmak

 • Daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam kurmak

Kimler İçin

Yaratıcı Toplantıları Yönetenler İçin …

DT103, ekipler arası etkileşimi ve toplantı verimliliğini maksimize etmek isteyen
yöneticiler, takım liderleri ve HR profesyonelleri için mükemmeldir.

Katılımcılara, grup dinamiklerini anlama, çatışmaları çözme ve katılımcı katılımını teşvik etme
konularında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırır.

Eğitmenler, danışmanlar ve koçlar için de, grup süreçlerini daha etkili bir şekilde yönlendirme
ve katılımcıların öğrenme ve gelişim süreçlerine katkıda bulunma konusunda
değerli iç görüler sunar.

Bireysel Beceriler

 • Yaratıcı ekipler oluşturmak ve yönetmek

 • Ekip üyelerinin yaratıcılığını teşvik etmek

 • Etkin ve ilham verici toplantılar düzenlemek

 • Çalışma ortamını daha yaratıcı hale getirmek

 • Kurumsal dönüşümü desteklemek

Liderlik Becerileri

 • Karmaşık problemleri çözme ve yenilikçi çözümler geliştirme

 • Liderlere ve ekiplere yol gösterme

 • Grup içi etkileşimi ve işbirliğini derinleştirme

UYGULAMA
SEANSI

Yaratıcı Toplantıları Yönetenler İçin …

TOPLANTI DÜZENİ

"YENİ BİR TOPLANTI DÜZENİ" bu eğitimin uygulama seansı.

Bu atölye çalışmasında şirket için "Yeni Bir Toplantı Düzeni" tasarlanacak. Katılımcılara şirket içinde kritik öneme sahip toplantıların nasıl etkin bir şekilde organize edilip yönetileceğini öğrenecekler.

Bu atölye, katılımcılara yenilikçi fasilitasyon teknikleri ve toplantı yönetimi araçlarını ve grupların yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarmanın yollarını öğretecek.

Vaka Çalışması

Toplantı Yönetiminin Ötesinde

BAŞARI ÖYKÜLERİ

Başarı Öyküleri

Grup Potansiyelini Zirveye Taşıyan Şirketler

Yapay Zeka Girişimi:
DT103 eğitimi ile yapay zeka girişimi, yatırımcı sunumlarını daha ikna edici hale getirmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği hikaye anlatımı ve görselleştirme teknikleri sayesinde yatırımcıların ilgisini çekmeyi ve onları projelerine yatırım yapmaya ikna etmeyi başardılar.
Ayrıca, eğitimde öğrendiği geri bildirim alma ve değerlendirme teknikleri sayesinde yatırımcıların geri bildirimlerini daha iyi anlayabildi ve projelerini geliştirmek için kullanabildi.
Finansal Teknoloji Şirketi:

DT103 eğitimi ile fintech şirketi, ekip toplantılarını daha hızlı ve sonuç odaklı hale getirmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği problem çözme ve karar verme teknikleri sayesinde daha hızlı ve doğru kararlar alabilmeye başladı.
Ayrıca, eğitimde öğrendiği aktif dinleme ve empati kurma teknikleri sayesinde ekip üyeleri arasındaki iletişimi ve iş birliğini geliştirmeyi başardı.
Diğer Başarı Hikayeleri:

Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe Faaliyet Gösteren Büyük Şirket:
DT103 eğitimi ile FMCG şirketi, pazarlama stratejisi toplantılarını daha yaratıcı ve yenilikçi hale getirmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği fikir üretme ve beyin fırtınası teknikleri sayesinde daha yaratıcı ve özgün fikirler üretebilmeye başladı.

Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren Girişim:
Girişim, DT103 eğitimi ile doktorlarla ve hastalarla daha açık ve şeffaf iletişim kurmayı başardı. Eğitimde öğrendiği görselleştirme ve hikaye anlatımı teknikleri sayesinde projelerini daha iyi anlatabildi ve daha fazla destek alabildi.

DT103 Toplantı Yönetimi Eğitimi'nin Faydaları:
- Design Thinking metodolojisini kullanarak toplantılarınızı daha verimli hale getirmeyi öğrenme
- Toplantılarda daha fazla fikir üretmeyi ve daha hızlı kararlar almayı öğrenme
- Daha açık ve net iletişim kurmayı öğrenme
- Ekip çalışmasını ve iş birliğini geliştirmeyi öğrenme
- Farklı toplantı tipleri için en uygun yöntemleri öğrenme

Bağlantılı  Eğitimler

bottom of page