top of page

ETKİ SANATI

KARAR ANI

AT102

Kararları Yönlendirenler İçin …
...
İradeniz Kaderinizdir

İRADE BİRLİĞİ YARATMA

"Macbeth" Karar Verme Ustalığımızı Nasıl Geliştirebilir?

AT102 Karar Anı eğitimi, zorlu durumlar karşısında kararlı ve etik kararlar alma becerisini geliştirerek yöneticilere karar verme süreçlerinde irade kullanımını öğretir.
"Macbeth" eserinden alınan örneklerle, psikolojik ve etik düşüncenin kararlar üzerindeki etkisini derinlemesine anlamalarını sağlar.

"İrade, kaderi yenebilir"
- Shakespeare -

İradeniz Kaderinizdir

Zor ve belirsiz koşullar altında bile sağlam ve etik kararlar verme yeteneğinizi geliştirin.
Macbeth'in hikayesini inceleyerek karar verme sürecinin kritik adımlarını ve etik değerlerin önemini kavrayın.
Karar verme becerilerinizi geliştirmek için pratik araçlar ve teknikler öğrenin.

İçerik

KAVRAMLAR

Öz-Denetim ve Düşünme Kalıpları

Etki Faktörleri ve Kararlılık

Seçim ve Tercih Gücü

Risk, Etki ve Sonuç Analizi

İmza: İradeyi Harekete Geçirme

YENİ TRENDLER

Agile Decision-Making (Çevik Karar Verme): Hızlı ve değişken ortamlarda, belirsizlikle başa çıkarak doğru kararlar verme becerilerini geliştirme.

Ethical Leadership (Etik Liderlik): Ahlaki değerlere ve sorumlu davranmaya önem veren bir liderlik tarzı benimseme.

Data-Driven Decisions (Veriye Dayalı Kararlar): Sezgileri ve önyargıları bir kenara bırakarak, somut verilere dayalı kararlar verme.

TEMEL PRENSİPLER

Shakespeare'in "Macbeth"inde işlenen etik ikilemler ve Daniel Kahneman'ın davranışsal ekonomi teorileri ile bilinçli ve etik karar verme yeteneğini geliştirir.

Epiktetos'un Stoacı felsefesi ve Nelson Mandela'nın kararlılığıyla zorlu koşullarda da sağlam bir duruş sergilemeyi öğretir.

Elon Musk'ın risk alma cesareti ve Jeff Bezos'un uzun vadeli düşünme tarzı ile girişimci bir bakış açısı kazandırır.

İş Hayatında...

 • Daha hızlı ve doğru karar verme süreci

 • Daha az hata ve risk

 • Rekabet avantajı ve pazar payı artışı

 • Artan verimlilik ve karlılık

 • Sürdürülebilir büyüme ve başarı

Kişisel Yaşamda...

 • Sezgisel ve analitik düşünme becerilerini geliştirme

 • Riskleri ve belirsizlikleri yönetme

 • Zor durumlarda sakin ve mantıklı kalma

 • Sorumluluk alma ve karar verme yeteneği

 • Daha özgüvenli ve proaktif bir çalışma tarzı

Kimler İçin

Kararları Yönlendirenler İçin …

Belirsizliklerle dolu karar anlarında, etik ve bilinçli seçimler yapabilme gücünü geliştirmeyi hedefleyen liderler, yöneticiler ve karar vericiler için mükemmeldir. AT102 kursu, zorlu durumlar karşısında iradeli ve kararlı olmanın önemini vurgulayarak, bireylerin karar verme süreçlerindeki içsel ve dışsal etkileri anlamalarına yardımcı olur. Bu eğitimle, katılımcılar, her türlü meydan okuma ve zorluk karşısında sağlam duruş sergileyerek, etkili ve sonuç odaklı kararlar almanın yollarını keşfedecekler.

Bireysel Beceriler

 • Daha hızlı ve doğru karar verme süreci

 • Daha az hata ve risk

 • Rekabet avantajı ve pazar payı artışı

 • Artan verimlilik ve karlılık

 • Sürdürülebilir büyüme ve başarı

Liderlik Becerileri

 • Agile Decision-Making

 • Ethical Leadership

 • Data-Driven Decisions gibi trendlere uyumluluk

 • Çevik ve bilinçli kararlar alma becerisi geliştirme

UYGULAMA
SEANSI

Kararları Yönlendirenler İçin …

KARAR SAHNESİ

Macbeth' eserinden ve modern psikolojik teorilerden yola çıkarak yapay zeka ile hazırlanan senaryolar, katılımcılara zorlu karar alma süreçlerinde irade gücünü nasıl kullanacaklarını öğretecek.

Bu atölye çalışması, stratejik düşünme, risk değerlendirme ve etik karar alma becerilerini geliştirmek için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Katılımcılar, kendi şirketlerine özgü senaryolar üzerinden stratejik kararların nasıl alınacağını ve uygulanacağını pratiğe dökecekler

Vaka Çalışması

İradeyi Güçlü, Kararları Sağlam Tutmanız İçin

BAŞARI ÖYKÜLERİ

Başarı Öyküleri

İrade Gücü ile Engelleri Aşıp Başarıya Nasıl Ulaştılar?

Bir Pazarlama Müdürü:
Yoğun bir rekabetin yaşandığı FMCG sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin Pazarlama Müdürü, AT102 eğitimi ile şirketin pazarlama kampanyalarının etkinliğini artırmayı başardı. Eğitimde öğrendiği karar verme teknikleri sayesinde pazarlama araştırmalarını analiz etmeyi ve bu verilere dayalı olarak daha doğru pazarlama kampanyaları planlamayı öğrendi. Bu sayede şirket, pazarlama bütçesini daha verimli kullanmayı ve satışlarını artırmayı başardı.

Bir Finansal Direktör:
Hızla büyüyen bir teknoloji şirketinin Finansal Direktörü, AT102 eğitimi ile şirketin yatırımlarını daha doğru ve verimli hale getirmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği karar verme teknikleri sayesinde şirketin finansal verilerini analiz etmeyi ve bu verilere dayalı olarak daha doğru yatırım kararları vermeyi öğrendi. Bu sayede şirket, yatırımlarından daha fazla geri dönüş almayı ve mali risklerini azaltmayı başardı.

Bir Operasyon Müdürü:
Yoğun bir rekabetin yaşandığı otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin Operasyon Müdürü, AT102 eğitimi ile şirketin üretim sürecini optimize etmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği karar verme teknikleri sayesinde üretim verilerini analiz etmeyi ve bu verilere dayalı olarak üretim sürecini iyileştirmeyi öğrendi. Bu sayede şirket, üretim maliyetlerini düşürmeyi ve üretim kapasitesini artırmayı başardı.

Bir Ar-Ge Müdürü:
Hızla büyüyen bir ilaç şirketinin Ar-Ge Müdürü, AT102 eğitimi ile şirketin Ar-Ge çalışmalarını daha hızlı ve verimli hale getirmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği karar verme teknikleri sayesinde Ar-Ge verilerini analiz etmeyi ve bu verilere dayalı olarak Ar-Ge çalışmalarını daha doğru bir şekilde yönlendirmeyi öğrendi. Bu sayede şirket, yeni ilaçları daha hızlı pazara sunmayı ve rakiplerinden bir adım öne geçmeyi başardı.

Bir Tedarik Zinciri Yöneticisi:
Yoğun bir rekabetin yaşandığı perakende sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin Tedarik Zinciri Yöneticisi, AT102 eğitimi ile şirketin tedarik zincirini optimize etmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği karar verme teknikleri sayesinde tedarik zinciri verilerini analiz etmeyi ve bu verilere dayalı olarak tedarik zincirini daha verimli hale getirmeyi öğrendi. Bu sayede şirket, tedarik zinciri maliyetlerini düşürmeyi ve müşteri memnuniyetini artırmayı başardı.

Bağlantılı  Eğitimler

bottom of page