top of page

Vizyoner Liderliğin Yükselişi

DALL·E 2024-03-14 22.45_edited.jpg

Hedefimiz ;
mükemmel düşünen,
iyi konuşan,
etki yaratan
liderleri öne çıkartmak

YARATICI LİDERLİK

Liderlik, sadece yönetmek değil, ilham vermek ve yol göstermektir.

Bu program, Aristoteles'ten Steve Jobs'a uzanan geniş bir yelpazede liderlik sanatının evrimini ve günümüz dünyasında liderlerin karşılaştığı zorluklara nasıl üstün gelebileceklerini inceler.

Vizyoner liderlik ve stratejik düşünme becerileri ile donatılmış katılımcılar, etkileyici liderlik markaları yaratabilir ve etrafındakileri harekete geçirebilir. Bu eğitimle, değişimi yönlendirme ve yeni ufuklar açma gücünü keşfedeceksiniz.

UYGULAMA VE EĞİTİMLER

Gerçek liderlik, ancak vizyoner düşünce ve harekete geçirme yeteneği ile etki yaratıyor.

Bu program, lider olarak kendi yeteneklerinizi nasıl geliştirebileceğinizi ve etrafınızdakileri ilhamla nasıl harekete geçirebileceğinizi keşfetmenize yardımcı olacak.

Kararlılık, empati ve stratejik düşünme üzerine odaklanarak, değişim yaratma gücünüzü artıracaksınız.

STRATEJİ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ

LS101

1  + 1  gün

HİTABET TEKNİKLERİ

LS102

1  + 1  gün

RETORİK TEKNİKLERİ

LS103

1  + 1  gün

6 HAFTALIK KARMA PROGRAM

DÜŞÜNME SANATI
KONUSMA SANATI

YARATICI LİDERLİK

DÜŞÜNME SANATI

LS101

STRATEJİ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ

Strateji eksikliği, liderliğin düşüşünü mü belirler?

LS101 Strateji Teknikleri eğitimi, liderlerin stratejik düşünme ve vizyoner liderlik yeteneklerini geliştirerek kurumun geleceğe yönelik yol haritasını çizmesine yardımcı olur.
Katılımcılar, zihinsel becerilerini keskinleştirerek çevik ve sürdürülebilir stratejiler oluşturma konusunda uzmanlaşır.

Zihnin Sessiz Gücü

Vizyoner düşünme ve stratejik planlama yeteneklerinizi geliştirin.
Değişen iş dünyası dinamiklerine uyum sağlamak için esnek stratejiler oluşturun.
Güçlü bir liderlik markası yaratma ve sürdürme yollarını öğrenin.

KAVRAMLAR

Stratejik Düşünme
Vizyon Oluşturma
Senaryo Planlama
Yaratıcı Çözümler
Uygulama ve İnovasyon

Geleceği Şekillendiren Liderler İçin …

YENİ TRENDLER

TEMEL PRENSİPLER

Çevik Liderlik (Agile Leadership), Sürdürülebilir Kalkınma (Sustainable Development) ve Dijital Dönüşüm (Digital Transformation) trendleriyle uyumlu liderlik becerilerini geliştirir.

Liderleri, geleceğin zorluklarına karşı dayanıklı ve esnek liderlik modelleri oluşturmaya hazırlar, böylece hızlı değişen dünya düzeninde öncü olma becerisini kazandırır.

Küresel liderlik trendleriyle uyumlu olarak, geleceğin zorluklarına karşı dayanıklı ve adaptasyon yeteneği yüksek liderler yetiştirir.

Platon: Sorgulama ve analiz yoluyla gerçeğe ulaşma prensipleri ile sağlam bir düşünme temeli oluşturur.

Aristoteles: Mantık ve etik ilkeleri ile problemleri çözme ve doğru kararlar verme becerisi kazandırır.

Elon Musk: Yenilikçi ve cesur bakış açısı ile risk alma ve yeni ufuklar açma yeteneği geliştirir.

UYGULAMA ATÖLYESİ

STRATEJİ SIRLARI

Design Thinking, çalışanların yaratıcılığını tetikleyerek

rekabetçi bir inovasyon kültürü oluşturur.
Yöneticilerin  hem kişisel hem de profesyonel gelişimini zenginleştirir.

 

Design Thinking 101 ile günlük sorunlara çözüm üretirken,

belirsiz geleceğe karşı da direnç kazandırıyoruz.

YARATICI LİDERLİK

KONUŞMA SANATI

LS102

HİTABET TEKNİKLERİ

Sözcükler, düşüncenin kaderini mi şekillendirir?

LS102 Hitabet Teknikleri eğitimi, etkileyici konuşma ve sunum becerilerini geliştirerek liderlerin markalarını güçlendirmesine olanak tanır.
Katılımcılar, dinleyicilerini ilhamla harekete geçirecek güçlü mesajlar oluşturma ve dilin gücünü ustaca kullanma becerisi kazanır.

Dilin Derin Gücü: Etkileyici İletişimin Sırları

Dil gücünü etkili kullanarak mesajlarınızı net ve güçlü bir şekilde iletebilme becerinizi geliştirin.
Etkileyici konuşma ve sunum becerilerinizi geliştirin.
Dinleyicilerinizi ilhamla harekete geçirecek güçlü mesajlar oluşturun.

KAVRAMLAR

Monolog Sanatı
Dilin Kullanımı
Nefes ve Artikülasyon
Fonetik
Vurgu ve Ritm

Konuşarak Etki Yaratmak İsteyenler İçin ...

YENİ TRENDLER

TEMEL PRENSİPLER

Duygusal Zeka (Emotional Intelligence) ve Kişisel Markalaşma (Personal Branding) trendleri ile liderlerin etkili iletişim ve kendilerini bir marka olarak konumlandırma becerilerini geliştirir.

Dinleyicilerle derin bağlar kurma ve etkileyici sunumlar yapma yeteneği kazandırarak, duygusal zeka ve etkili iletişim stratejilerini pekiştirir.

Kişisel marka oluşturma ve etkileyici iletişim yoluyla liderlerin etki alanlarını genişletmelerine yardımcı olur.

Cicero: Etkileyici hitabet ve ikna teknikleri ile izleyicileri etkileme ve motive etme becerisi kazandırır.

Daniel Goleman: Duygusal zeka prensipleri ile dinleyicilerle empati kurma ve duygusal bağ kurma yeteneği geliştirir.

Steve Jobs: Karizmatik sunum tarzı ve hikaye anlatımı teknikleri ile unutulmaz ve ilham verici konuşmalar yapma becerisi kazandırır.

UYGULAMA ATÖLYESİ

KONUŞMA SIRLARI

Design Thinking, çalışanların yaratıcılığını tetikleyerek

rekabetçi bir inovasyon kültürü oluşturur.
Yöneticilerin  hem kişisel hem de profesyonel gelişimini zenginleştirir.

 

Design Thinking 101 ile günlük sorunlara çözüm üretirken,

belirsiz geleceğe karşı da direnç kazandırıyoruz.

YARATICI LİDERLİK

ETKİ VE İKNA SANATI

LS103

RETORİK TEKNİKLERİ

Bir liderin en güçlü silahı ikna yeteneği değilse, nedir?

LS103 Retorik Teknikleri eğitimi, ikna ve etkileme becerilerini artırarak liderlerin etki alanlarını genişletir.
Katılımcılar, duygusal zeka ve sosyal becerilerini kullanarak derinlemesine etkileşimler yaratma ve zorlu karar alma süreçlerinde etkinlik kazanma konusunda yetkinlik edinirler.

İfadenin Gücü : Kalpleri Kazanma

Sahnede kendinizi özgüvenle ifade ederek ve sunum becerilerinizi geliştirerek daha etkili bir liderlik profiline sahip olun.
Sunumlarınız sırasında dikkat çekici ve etkileyici bir dil kullanarak mesajlarınızın daha kolay kabul görmesini sağlayın.
Sunum tekniklerini kullanarak dinleyicilerin duygularına hitap etmeyi ve onları harekete geçirmeyi öğrenin.

KAVRAMLAR

İkna Mimarisi
Etki Yaratma Araçları
Sahne Performansı ve Diyalog
Schopenhauer : Haklı Çıkma Sanatı
Aristo : Retorik Sanatı

İkna Etmek Zorunda Olanlar İçin ...

YENİ TRENDLER

TEMEL PRENSİPLER

Duygusal Zeka (Emotional Intelligence) ve Etkili Liderlik (Influential Leadership) trendlerine odaklanarak liderlerin ikna etme ve etkileşim stratejilerini geliştirir.

Liderlerin etkileme güçlerini artırarak takımları motive etme ve organizasyonel hedeflere ulaşmada yenilikçi yöntemler sunar.

Güçlü ikna becerileri ile liderlerin etki alanlarını genişletir ve etkili liderlik pratiğine yeni boyutlar kazandırır.

Aristoteles: Retorik ve ikna teknikleri ile mantıklı ve duygusal argümanlar oluşturma becerisi kazandırır.

Carl Rogers: Empatik iletişim yaklaşımı ile dinleyicileri anlama ve onlarla güven ilişkisi kurma yeteneği geliştirir.

Simon Sinek: "Neden" prensibi ile motive edici bir vizyon oluşturma ve izleyicileri ortak bir amaç etrafında birleştirme becerisi kazandırır.

UYGULAMA ATÖLYESİ

İKNA SIRLARI

Design Thinking, çalışanların yaratıcılığını tetikleyerek

rekabetçi bir inovasyon kültürü oluşturur.
Yöneticilerin  hem kişisel hem de profesyonel gelişimini zenginleştirir.

 

Design Thinking 101 ile günlük sorunlara çözüm üretirken,

belirsiz geleceğe karşı da direnç kazandırıyoruz.

İKNA SANATI
KARMA PROGRAM
DALL·E 2024-03-15 01.34.40 - Create a simple yet impactful image for leadership, maintaini

YARATICI LİDERLİK

KARMA PROGRAM

Bu program, yukarıdaki 3 eğitimin, harmanlanmış halidir.
Şirketin fiili vakaları üzerinden örnek çözümlerle yürütülür.

Öğrenme ile uygulama iç içe gerçekleştirilir.

1. Adım

Stratejik Vizyon Geliştirme

Sun Tzu'nun stratejilerinden ilham alarak, liderlerin geleceğe yönelik net ve güçlü vizyonlar oluşturması üzerine çalışılır.

4. Adım

Konuşma SIrları Atölyesi

Etkileyici Sunum Atölyesi

2. Adım

Strateji Sırları Atölyesi

Katılımcılar, öğrendikleri stratejik düşünce tekniklerini gerçek hayattaki senaryolar üzerinde uygulayarak pratik yaparlar.

5. Adım

İkna Sanatı ve Etkileşim

Aristoteles'in ikna teorileri ve Martin Luther King Jr.'ın etkileyici konuşma stilleri üzerinden, ikna ve etkileşim stratejileri incelenir.

3. Adım

Etkileyici İletişim Becerileri

Cicero ve Steve Jobs'ın etkili iletişim yöntemlerini analiz ederek, karizmatik ve hatırlanır konuşmalar yapma teknikleri öğretilir.

6. Adım

İkna Sırları Atölyesi

Katılımcılar, öğrendikleri ikna tekniklerini takım dinamikleri ve liderlik senaryolarında uygulama fırsatı bulur, gerçek hayattaki zorluklara çözüm üretirler.

Altı haftalık bu program, liderlerin stratejik düşünme, etkili iletişim ve ikna teknikleri gibi temel liderlik becerilerini geliştirmelerine odaklanır.

Liderler, vizyoner olmanın yanı sıra, etkili bir şekilde iletişim kurmayı ve ekiplerini motive etmeyi öğrenerek, liderlik rollerini daha etkili bir şekilde yerine getirecekler.

bottom of page