top of page

YAPAY ZEKA DEVRİMİ

DUYGUSAL ZEKA

WQ101

İlişkilerde Derinlik Arayanlar İçin …
...
Yeni Liderlik Paradigması Duygusal Zeka

DUYGUSAL ZEKA VE İLİŞKİ YÖNETİMİ

Duygusal zeka, liderliği nereye doğru taşıyor?

WQ101 Duygusal Zeka ve İlişki Yönetimi eğitimi, daha anlamlı ve sağlıklı ilişkiler kurma becerisi ile kurumun iç uyumunu güçlendirir.
Katılımcılar, duygusal zekayı ve empatiyi geliştirerek çatışmaları etkin bir şekilde çözme yetenekleri edinir.

İnsanları Anlamak, Tüm Bilgilerin En Değerlisidir

Yeni Liderlik Paradigması Duygusal Zeka

Duygusal zekayı ve yapay zekayı kullanarak sağlam ilişkiler kurun.
Anlayışı ve empatiyi geliştirerek ekip içi uyumu ve çatışma çözme becerilerini artırın.
Yapay zekanın duygusal farkındalığı ve iletişimi nasıl geliştirdiğini keşfedin.

İçerik

KAVRAMLAR

Duygusal Zeka ve Öz Farkındalık

İletişimin Sırları ve Duygusal Derinlik

Mizaçlar ve Karakter Analizi

İlişki Yönetimi ve Motivasyon

Yapay Zeka ve Duygu

YENİ TRENDLER

Emotional Intelligence (Duygusal Zeka) ve Empathetic Leadership (Empatik Liderlik), modern iş dünyasının öne çıkan trendleridir.

Bu kurs, Mental Health Awareness (Zihinsel Sağlık Farkındalığı) ve Mindfulness Practices (Farkındalık Uygulamaları) ile zenginleştirilmiştir.

Liderlerin ve takım üyelerinin birbirleriyle sağlıklı ve etkili ilişkiler kurmalarına yardımcı olacak duygusal zeka becerilerini geliştirmeye odaklanır.

TEMEL PRENSİPLER

Sokrates: İnsan psikolojisi ve sorgulama yöntemi ile kendini ve başkalarını daha iyi tanıma becerisi kazandırır.

Epiktetos: Öz-refleksiyon ve farkındalık çalışmaları ile duygularını yönetme ve stresle başa çıkma yeteneği geliştirir.

Marcus Aurelius: Empati ve özgecilik prensipleri ile insan ve yapay zeka tabanlı sistemlerle daha derin ilişkiler kurma becerisi kazandırır.

İş Hayatında...

 • Daha iyi bir işyeri kültürü oluşturma

 • Artan çalışan bağlılığı ve motivasyonu

 • Daha az çatışma ve daha fazla iş birliği

 • Daha yüksek üretkenlik ve performans

 • Daha iyi müşteri ilişkileri ve memnuniyeti

Kişisel Yaşamda...

 • Kendini ve başkalarını daha iyi tanıma

 • Duygularını daha iyi yönetme ve kontrol etme

 • Stresle daha etkili başa çıkma

 • Daha güçlü iletişim ve empati kurma

 • Daha sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler

Kimler İçin

İlişkilerde Derinlik Arayanlar İçin …

Duygusal zeka ve ilişki yönetimi becerilerini geliştirmek, empati kurma ve önyargıları aşma konusunda kendini geliştirmek isteyen liderler, insan kaynakları profesyonelleri ve ekip yöneticileri için tasarlanmıştır. Bu eğitim, katılımcılara duygusal zekayı kullanarak daha sağlıklı profesyonel ilişkiler kurma, ekip içi uyumu artırma ve çatışmaları etkili bir şekilde çözme yöntemleri sunar.

Bireysel Beceriler

 • Daha iyi bir işyeri kültürü oluşturma

 • Artan çalışan bağlılığı ve motivasyonu

 • Daha az çatışma ve daha fazla iş birliği

 • Daha yüksek üretkenlik ve performans

 • Daha iyi müşteri ilişkileri ve memnuniyeti

Liderlik Becerileri

 • Emotional Intelligence ve Empathetic Leadership gibi kavramlara odaklanma

 • Mental Health Awareness ve Mindfulness Practices gibi trendleri destekleme

UYGULAMA
SEANSI

İlişkilerde Derinlik Arayanlar İçin …

EMPATİ SAHNESİ

"Insan Okuma Sanatı" uygulaması, katılımcılara duygusal zeka ve insan okuma becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Bu etkinlikte, önyargılardan kaçınarak ve aynalama yapmadan, katılımcılar birbirlerinin duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışır. Canlı gösterimler ve etkileşimli senaryolar aracılığıyla, katılımcılar empati kurma ve daha derin insan anlayışı geliştirme konusunda pratik yapar.

Vaka Çalışması

Empati Sahnesinde Mükemmellik

BAŞARI ÖYKÜLERİ

Başarı Öyküleri

Duygusal Zekayla Dönüşen Şirketler

QW101 Duygusal Zeka Eğitimi, büyük şirketlerin farklı departmanlarından yöneticilere duygusal farkındalıklarını ve becerilerini geliştirmeleri için pratik araçlar sunar. Bu eğitimden faydalanan IK, satış ve IT yöneticilerinin başarı hikayeleri, duygusal zekanın iş dünyasındaki somut etkilerini gözler önüne seriyor.

IK Yöneticisi:
Büyük bir perakende şirketinin IK yöneticisi, QW102 eğitimi ile çalışan alım süreçlerini ve performans değerlendirmelerini daha objektif hale getirmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği duygusal farkındalık ve önyargı yönetimi teknikleri sayesinde işe alım ve değerlendirmelerde daha adil ve tutarlı kararlar vermeyi başardı.

Satış Yöneticisi:
Bir telekomünikasyon şirketinin satış yöneticisi, QW102 eğitimi ile satış ekibinin motivasyonlarını ve performanslarını artırmayı başardı. Eğitimde öğrendiği motivasyon ve koçluk teknikleri sayesinde satış ekibinin daha azimli ve üretken bir şekilde çalışmasını sağladı.

IT Yöneticisi:
Bir bankanın IT yöneticisi, QW102 eğitimi ile ekibiyle daha iyi iletişim kurmayı ve daha etkili bir şekilde problem çözmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği iletişim ve çatışma çözme teknikleri sayesinde ekiple daha açık ve şeffaf bir iletişim kurmayı ve problemleri daha hızlı ve kalıcı bir şekilde çözmeyi başardı.

IK Yöneticisi:
Bir üretim şirketinin IK yöneticisi, QW102 eğitimi ile şirket kültürünü daha kapsayıcı ve güvenli hale getirmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği çeşitlilik ve kapsayıcılık teknikleri sayesinde çalışanlar arasında daha fazla saygı ve güven ortamı oluşturmayı başardı.

Satış Yöneticisi:
Bir ilaç şirketinin satış yöneticisi, QW102 eğitimi ile müşterilerle daha iyi ilişkiler kurmayı ve daha fazla satış yapmayı başardı. Eğitimde öğrendiği empati ve aktif dinleme teknikleri sayesinde müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamayı ve onlara daha uygun çözümler sunmayı başardı.

Bağlantılı  Eğitimler

bottom of page