top of page

YARATICI DÜŞÜNCE

DESIGN THINKING

DT101

Yaratıcı Düşünmek İsteyenler İçin ...
...
Yenilikçi Zihinlerin Dansı

TASARIMCI DÜŞÜNCE

Yenilikçi Çözümler Nasıl Doğar?

DT101 Tasarımcı Düşünce eğitimi, yaratıcılığı harekete geçirerek kurumların inovasyon alanındaki rekabet avantajını güçlendirir.
Katılımcılar, bu süreçte kişisel ve profesyonel anlamda yeni bir Düşünme Sistematiği ile tanışırlar.

"Problemleri çözmek için kullandığımız düşünce biçimi, bu problemleri yarattığımız düşünce biçiminden farklı olmalıdır."
- A. EINSTIEN -

Yenilikçi Zihinlerin Dansı

Yaratıcı düşünme becerilerinizi geliştirerek yenilikçi çözümler üretmeyi öğrenin.
Problemleri farklı bir bakış açısıyla ele almayı ve çözmeyi deneyimleyin.
Empati, prototip ve test etme gibi temel prensiplerle inovatif bir bakış açısı kazanın.

İçerik

KAVRAMLAR

İş Dünyasında Yenilikçi Bakış

Zihin ve Yaratıcı Düşünce

Design Thinking'in Temelleri

Yaratıcı Düşüncede Temel Prensipler

Yeni Bir Ben

YENİ TRENDLER

Creativity and Innovation (Yaratıcılık ve İnovasyon): Karmaşık problemleri çözmek ve yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştirmek için yaratıcı düşünme ve inovatif yaklaşımlar geliştirme.

User-Centered Design (Kullanıcı Odaklı Tasarım): Kullanıcıların ihtiyaçlarını ve deneyimlerini merkeze alan bir bakış açısıyla tasarım ve geliştirme süreçlerini yönetme.

Sustainability and Social Responsibility (Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk): Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun, etik ve çevre dostu çözümler üretme.

TEMEL PRENSİPLER

Steve Jobs: Yalınlık ve kullanıcı odaklılık prensipleri ile estetik ve kullanışlı ürünler tasarlama yeteneği kazandırır.

Leonardo da Vinci: Gözlem ve deneyimden yola çıkarak yaratıcı ve inovatif çözümler üretme becerisi geliştirir.

Thomas Edison: Yaratıcı iterasyon ve prototipleme ile deneme-yanılma yoluyla en iyi çözümü bulma yeteneği kazandırır.

İş Hayatında...

 • Yeni ürün ve hizmet fikirleri geliştirmek 

 • Mevcut ürün ve hizmetleri geliştirmek 

 • Pazarlama ve satış stratejileri oluşturmak 

 • Ekip projeleri yürütmek 

 • Problem çözme ve karar verme süreçlerini iyileştirmek

Kişisel Yaşamda...

 • Daha yaratıcı ve özgün fikirler üretmek 

 • Problem çözme becerilerinizi geliştirmek 

 • Daha iyi iletişim kurmak 

 • Daha etkili bir şekilde zamanınızı yönetmek 

 • Daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam kurmak

Kimler İçin

Yaratıcı Düşünmek İsteyenler İçin ...

DT101, çözüm odaklı düşünme becerilerini geliştirmek ve yenilikçi çözümler üretmek
isteyen her seviyeden profesyonel için idealdir.

Ürün yöneticileri, pazarlama uzmanları, tasarımcılar, girişimciler ve iş geliştirme profesyonelleri dahil olmak üzere, iş dünyasının farklı alanlarında çalışan bireylerin, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik
yaratıcı ve yenilikçi çözümler geliştirme kapasitelerini artırmayı hedefler.

Ekip çalışması ve çapraz fonksiyonel işbirliği becerilerini geliştirmek isteyenler için de büyük bir fırsattır.

Bireysel Beceriler

 • Yeni ürün ve hizmet fikirleri geliştirmek 

 • Mevcut ürün ve hizmetleri geliştirmek 

 • Pazarlama ve satış stratejileri oluşturmak 

 • Ekip projeleri yürütmek 

 • Problem çözme ve karar verme süreçlerini iyileştirmek

Liderlik Becerileri

 • Yaratıcılık, inovasyon ve kullanıcı deneyimi odaklı yaklaşımlar

 • Agile Metodolojileri, 

 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Dijital Dönüşüm ile uyumluluk

 • Karmaşık problemleri çözme ve yenilikçi çözümler üretme yeteneği Rekabetçi pazarda ayakta kalma ve sosyal sorumluluk hedefine ulaşma

UYGULAMA
SEANSI

Yaratıcı Düşünmek İsteyenler İçin ...

ŞİRKET İKLİMİ

"YENİ BİR ŞİRKET İKLİMİ" bu modülün uygulama seansı.

Bu çalışmada katılımcılar yaratıcı çözümler üretmeyi amaçlayan bir şirket ortamı tasarlayacaklar.

Bu süreçte, empati kurma, problem tanımlama, fikir üretme, prototipleme ve test etme adımlarıyla ilerleyerek, kendi yenilikçi projelerini geliştirecekler.

Katılımcılar, bu deneyim sayesinde Tasarımcı Düşünce prensiplerini derinlemesine öğrenirken, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirip, gerçek hayatta uygulama fırsatı bulacaklar.

Vaka Çalışması

Yenilikçi düşünmenin ötesinde

Design Thinking, yöneticilere sadece yenilikçi düşünme ve problem çözme becerileri kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda işbirliği ve empati yeteneklerini de derinleştirir.
Bu çok yönlü yaklaşım, farklı perspektiflerden sorunları inceleme, kullanıcı merkezli çözümler tasarlama ve yaratıcı düşünmeyi teşvik etme kapasitelerini artırır.
Pratik uygulamalarda, hızlı prototipleme, test yapma ve etkili geri bildirim toplama gibi kritik becerilerin geliştirilmesi teşvik edilir.
Bu metodolojiyi benimseyen yöneticiler, iş dünyasındaki karmaşık sorunları daha yaratıcı ve etkili bir şekilde ele alma kabiliyetine sahip olur.

BAŞARI ÖYKÜLERİ

Başarı Öyküleri

Sıradan Bir Fikri Nasıl Milyon Dolarlık Bir Girişime Dönüştürdüler?


DT101 Design Thinking Eğitimi ile Başarıya Ulaşan Şirketler

Teknoloji Startup'ı:
Kullanıcıların ihtiyaçlarını ve davranışlarını derinlemesine analiz ederek, sektördeki mevcut ürünlerden farklılaşan ve kullanıcı dostu bir ürün geliştirmeyi başardı.
Ürün lansmanı sonrası hızlı bir şekilde pazar payı kazandı ve kısa sürede sektör lideri konumuna yükseldi.
Müşteri memnuniyeti ve sadakati significantly arttı.
Rakiplerine kıyasla daha hızlı ve inovatif bir şekilde ürün geliştirmeye devam ediyor.

Perakende Sektöründe Faaliyet Gösteren Firma:
Design Thinking metodolojisini kullanarak müşteri geri bildirimlerini sistematik bir şekilde topladı ve analiz etti.
Elde ettiği veriler doğrultusunda ürün yelpazesinde ve mağazalarının tasarımında önemli değişikliklere gitti.
Bu değişiklikler sonucunda satışlarını iki katına çıkarmayı başardı.
Müşteri memnuniyeti ve marka bilinirliği önemli ölçüde arttı.
Daha data odaklı ve müşteri odaklı bir iş modeline dönüştü.
Diğer Başarı Hikayeleri:

Finans Sektöründe Faaliyet Gösteren Banka:
DT101 eğitimi ile banka, müşterilerine daha hızlı ve kolay kredi başvurusu yapmalarını sağlayan bir mobil uygulama geliştirmeyi başardı. Bu uygulama sayesinde bankanın mobil bankacılık kullanıcı sayısı önemli ölçüde arttı.

Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren Hastane:
Hastane, DT101 eğitimi ile hastalarına daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlayan bir dizi yenilikçi uygulamaya imza attı. Bu uygulamalar sonucunda hasta memnuniyeti ve hastanenin marka değeri önemli ölçüde arttı.

DT101 Design Thinking Eğitimi'nin Sağladıkları Faydalar:
- Yenilikçi ürün ve hizmet geliştirme
- Müşteri memnuniyeti ve sadakati artışı
- Satışlarda ve pazar payında artış
- Daha hızlı ve data odaklı karar verme
- Daha esnek ve inovatif bir iş kültürü

Bağlantılı  Eğitimler

bottom of page