top of page

ETKİ SANATI

KONSENSUS ANI

AT101

Taraflarla Mücadele Edenler İçin ...
...
Farklılıklardan Üstün Olduğunuz An

GÖRÜŞ BİRLİĞİ YARATMA

Birlik Yaratmanın Sırrı 'Hamlet' Diyaloglarında mı Saklı?

AT101 Konsensus Anı eğitimi, farklı görüşleri uzlaşıyla birleştirme stratejilerini öğreterek kurumlara daha uyumlu ve etkili karar alma süreçleri sunar.
Katılımcılar, "Hamlet" üzerinden, çeşitliliği bir güç olarak kullanarak etkili görüş birliği yaratma tekniklerini öğrenirler.

Büyük başarılar birlikteliklerden doğar

Farklılıklardan Üstün Olduğunuz An

Farklı görüşleri ve bakış açılarını etkin bir şekilde dinlemeyi ve anlamayı öğrenin.
Ortak bir hedefe ulaşmak için fikir birliği oluşturma becerilerinizi geliştirin.
Hamlet'in trajedisinden ilham alarak fikir birliği oluşumunun önemini ve kritik unsurlarını keşfedin.

İçerik

KAVRAMLAR

Sokratik Diyaloglar

Bilginin Anatomisi

Tez ve Antitez Kavramı

Uzlaşının Sırları

Konsensus Diyalogları

YENİ TRENDLER

Collaborative Leadership (İş Birlikçi Liderlik): Farklı görüşleri ve bakış açılarını birleştirerek ortak bir hedefe ulaşmaya odaklanan modern bir liderlik yaklaşımı.

Emotional Intelligence (Duygusal Zeka): Kendini ve başkalarını daha iyi anlama, duyguları yönetme ve empati kurma becerilerini geliştirme.

Diversity and Inclusion (Çeşitlilik ve Kapsayıcılık): Farklı geçmişlere ve deneyimlere sahip kişilerden oluşan takımların potansiyelini ortaya çıkarma.

TEMEL PRENSİPLER

Shakespeare'in "Hamlet"indeki ikilemler ve Sokrates'in sorgulama yöntemi ile farklı bakış açılarını uzlaştırmayı öğretir.

Platon'un idealar dünyası ve Aristoteles'in mantık çerçevesi ile sağlam bir fikir birliği oluşturma becerisi kazandırır.

Warren Buffett'ın soğukkanlılığı ve Jack Welch'in vizyoner bakış açısıyla zorlu karar alma süreçlerinde rehberlik sunar.

İş Hayatında...

 • Çalışanlar arasında daha iyi iletişim ve iş birliği

 • Daha hızlı ve doğru karar verme süreci

 • Artan motivasyon ve üretkenlik

 • Daha az çatışma ve daha fazla uyum

 • Daha güçlü bir şirket kültürü ve birliktelik

Kişisel Yaşamda...

 • Farklı bakış açılarını anlama ve empati kurma

 • İletişim ve ikna becerilerini geliştirme

 • Ekip çalışması ve iş birliğine yatkınlık

 • Liderlik ve sorumluluk alma yeteneği

 • Daha özgüvenli ve motive bir çalışma tarzı

Kimler İçin

Taraflarla Mücadele Edenler İçin ...

Farklı görüş ve fikirleri bir araya getirerek ortak hedefler etrafında birlik oluşturmayı hedefleyen liderler, yöneticiler ve takım liderleri için idealdir. Bu kurs, ekipler arası çeşitliliği ve çok sesliliği bir güç olarak kullanma becerisini geliştirmeyi amaçlar.

Bireysel Beceriler

 • Çalışanlar arasında daha iyi iletişim ve iş birliği

 • Daha hızlı ve doğru karar verme süreci

 • Artan motivasyon ve üretkenlik

 • Daha az çatışma ve daha fazla uyum

 • Daha güçlü bir şirket kültürü ve birliktelik

Liderlik Becerileri

 • Collaborative Leadership

 • Emotional Intelligence

 • Diversity and Inclusion trendlerine uyumluluk 

 • Modern liderlik anlayışına uygun görüş birliği oluşturma teknikleri

UYGULAMA
SEANSI

Taraflarla Mücadele Edenler İçin ...

UZLAŞI SAHNESİ

Katılımcılar, Shakespeare'in 'Hamlet' eserinden esinlenerek, yapay zeka yardımıyla kendi şirketlerinin özgün sorunlarına uyarlanmış senaryolar üzerinde çalışacaklar.

Bu özel senaryolar aracılığıyla, farklı görüşleri nasıl bir araya getirip uyumlu bir görüş birliği oluşturabileceklerini canlı olarak deneyimleyecekler.

Uygulama Seansı, katılımcılara teorik bilgileri kendi dünyalarındaki gerçeklere nasıl uygulayabileceklerini gösterecek

Vaka Çalışması

Farklılıkları Birleştirmekten Gelen Güç

BAŞARI ÖYKÜLERİ

Başarı Öyküleri

Başarıya Ulaşan Konsensus Sahneleri

Bir CEO :
Yoğun bir rekabetin yaşandığı perakende sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin CEO'su, AT101 eğitimi ile farklı departmanlardan oluşan liderlik ekibi arasında daha iyi bir iletişim ve iş birliği kurmayı başardı. Eğitimde öğrendiği konsensus oluşturma teknikleri sayesinde ekip üyelerinin farklı bakış açılarını dinlemeyi ve ortak bir paydada buluşmayı öğrendi. Bu sayede şirket, daha hızlı ve doğru kararlar vermeye başladı ve pazarda daha rekabetçi hale geldi.

Bir IK Müdürü:
Hızla büyüyen bir teknoloji şirketinin IK Müdürü, AT101 eğitimi ile şirketin hızlı büyümesine ayak uyduran bir insan kaynakları stratejisi oluşturmayı başardı. Eğitimde öğrendiği konsensus oluşturma teknikleri sayesinde farklı departmanların ihtiyaçlarını ve önceliklerini anlayabildi ve bu ihtiyaçlara uygun bir insan kaynakları planı hazırladı. Bu sayede şirket, çalışanlarını daha iyi motive etmeyi ve şirkete bağlılıklarını artırmayı başardı.

Bir Kurucu Ortak:
Yeni bir girişim kuran girişimci, AT101 eğitimi ile yatırımcılar ve iş ortakları ile daha sağlam ilişkiler kurmayı başardı. Eğitimde öğrendiği konsensus oluşturma teknikleri sayesinde yatırımcıların ve iş ortaklarının farklı bakış açılarını anlayabildi ve ortak bir paydada buluşmayı öğrendi. Bu sayede girişimci, şirketi için gerekli olan finansmanı ve desteği almayı başardı.

Bir Satış Müdürü:
Yoğun rekabetin yaşandığı telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin satış müdürü, AT101 eğitimi ile satış ekibinin motivasyonlarını ve performanslarını artırmayı başardı. Eğitimde öğrendiği konsensus oluşturma teknikleri sayesinde satış ekibinin farklı bakış açılarını dinlemeyi ve ortak bir hedefe motive etmeyi öğrendi. Bu sayede satış ekibi, daha fazla satış yapmayı ve şirketin pazar payını artırmayı başardı.

Bir Müşteri Hizmetleri Müdürü:
Hızla büyüyen bir e-ticaret şirketinin müşteri hizmetleri müdürü, AT101 eğitimi ile müşteri memnuniyetini artırmayı başardı. Eğitimde öğrendiği konsensus oluşturma teknikleri sayesinde müşterilerin farklı bakış açılarını anlayabildi ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan bir çözüm sunmayı öğrendi. Bu sayede şirket, müşteri memnuniyetini önemli ölçüde artırdı ve müşterilerini şirkete daha bağlı hale getirmeyi başardı.

Bağlantılı  Eğitimler

bottom of page