top of page

YAPAY ZEKA DEVRİMİ

YÖNETİMDE YAPAY ZEKA

WQ103

Dönüşüme Hazırlanan Liderler İçin …
...
Yapay Zeka İle Şirket Aklını Aşmak

YAPAY ZEKA İLE YÖNETİM DEVRİMİ

Yapay Zeka şirket aklına neler katacak?

WQ103 Kurumsal Yapay Zeka eğitimi, projeleri yapay zeka entegrasyonuyla daha etkili ve çevik yönetme becerileri kazandırarak kurumun inovasyon kapasitesini yükseltir. Katılımcılar, yapay zekanın kurumsal dönüşüm ve inovasyonu nasıl hızlandırdığını öğrenirler.

Yaratıcılık, zekayı eğlendirmektir

Yapay Zeka İle Şirket Aklını Aşmak

Karmaşık projelerde yaratıcılığı ve liderlik becerilerinizi yapay zeka ile güçlendirerek geliştirin.
Projelerinizi yapay zeka entegrasyonuyla daha etkili ve çevik yönetin.
Yapay zekanın kurumsal dönüşümü nasıl hızlandırdığını ve inovasyonu teşvik ettiğini öğrenin.

İçerik

KAVRAMLAR

Kurum Aklı ve Yapay Zeka

Yapay Zeka İle Akıllı Toplantı Yönetimi

Bireysel Sorulardan Zeka Havuzu

Projelerde Yapay Zeka

Kurumsal Yapay Zeka Stratejisi

YENİ TRENDLER

Creative and Agile Project Management (Yaratıcı ve Çevik Proje Yönetimi), günümüz iş ortamında önemli bir trenddir ve Yapay Zeka (Artificial Intelligence) ile güçlendirilmiştir.

Digital Transformation (Dijital Dönüşüm) ve Sustainability in Project Management (Proje Yönetiminde Sürdürülebilirlik) gibi kavramları kapsayarak, projelerin etkili yönetilmesi ve yaratıcı çözümlerle iyileştirilmesine odaklanır.

Bu eğitim, projeleri yaratıcılık ve çeviklikle nasıl yönetebileceğinizi öğretir ve yapay zeka araçlarının projelerde nasıl entegre edilebileceğini gösterir, kurumsal yapay zeka stratejilerinin nasıl oluşturulup uygulanacağını anlatır.

TEMEL PRENSİPLER

Albert Einstein: Yaratıcılık ve bilgi arasındaki ilişkiyi vurgulayarak yenilikçi düşünme becerisi kazandırır.

Leonardo da Vinci: Gözlem ve deneyime dayalı inovasyon metodolojisi ile problem çözme ve çözüm üretme yeteneği geliştirir.

Modern Yapay Zeka Teknolojileri: Kurumsal yapay zeka stratejileri oluşturma, projeleri çevik yöntemlerle yönetme ve yapay zekanın gücünden faydalanma becerisi kazandırır.

İş Hayatında...

 • Rekabet avantajı ve pazar payı artışı

 • Daha hızlı ve doğru karar verme

 • Verimliliği ve üretkenliği artırma

 • Riskleri ve maliyetleri azaltma

 • Sürdürülebilir büyüme ve başarı

Kişisel Yaşamda...

 • Veri odaklı düşünme ve problem çözme becerisi

 • Yapay zeka araçlarını ve tekniklerini kullanabilme

 • Daha hızlı ve doğru karar verme

 • Daha etkili ve stratejik planlama

 • Yenilikçilik ve yaratıcılıkta artış

Kimler İçin

Dönüşüme Hazırlanan Liderler İçin …

Yaratıcı proje yönetimi konusunda uzmanlaşmak, karmaşık ve çok disiplinli projeleri başarıyla yönetmek ve yaratıcı çözüm süreçlerini entegre etmek isteyen proje yöneticileri, yenilikçi liderler ve çevik yönetim metodolojilerine ilgi duyan profesyoneller için mükemmeldir. Katılımcılar, projeleri yaratıcılık ve stratejik düşünce ile nasıl ileriye taşıyacaklarını, paydaşları etkili bir şekilde nasıl yöneteceklerini ve takımlarını nasıl motive edeceklerini öğrenirler.

Bireysel Beceriler

 • Rekabet avantajı ve pazar payı artışı

 • Daha hızlı ve doğru karar verme

 • Verimliliği ve üretkenliği artırma

 • Riskleri ve maliyetleri azaltma

 • Sürdürülebilir büyüme ve başarı

Liderlik Becerileri

 • Creative and Agile Project Management (Yaratıcı ve Çevik Proje Yönetimi) yaklaşımı

 • Digital Transformation (Dijital Dönüşüm) ve Sustainability in Project Management (Proje Yönetiminde Sürdürülebilirlik) gibi kavramların entegre edilmesi

 • Projelerin etkili yönetilmesi, yaratıcı çözümlerle zenginleştirilmesi ve uzun vadeli başarıya ulaşması

UYGULAMA
SEANSI

Dönüşüme Hazırlanan Liderler İçin …

TOPLANTI SAHNESİ

"Toplantı Sahnesi" uygulaması, katılımcıları proje toplantılarını etkili bir şekilde yönetme ve düzenleme konusunda bir simülasyona davet eder. Bu etkinlik, gerçek hayatta karşılaşılabilecek proje yönetimi senaryolarını canlandırır ve katılımcıların yaratıcı problem çözme, paydaş yönetimi ve takım motivasyonu gibi konularda uygulamalı deneyim kazanmalarını sağlar. Mükemmel bir proje toplantısı örneği yaratmak için katılımcılar, çeşitli proje yönetim araçlarından ve yaratıcı düşünme tekniklerinden faydalanır.

Vaka Çalışması

Yapay Zeka ile Dönüşümde Mükemmellik

BAŞARI ÖYKÜLERİ

Başarı Öyküleri

Yaratıcılığıyla Öne Çıkan Başarılı Projeler

WQ103 Şirket Aklı Eğitimi, yapay zekanın gücünü kullanarak şirketlerin daha hızlı ve doğru kararlar vermelerine, daha verimli çalışmalarina ve pazarda daha rekabetçi hale gelmelerine yardımcı oluyor. Bu eğitimden faydalanan CEO'lar, IT yöneticileri ve direktörlerin başarı hikayeleri, WQ103'ün iş dünyasında yarattığı somut değişimi gözler önüne seriyor.

1. CEO:
Bir perakende şirketinin CEO'su, WQ103 eğitimi ile şirketin veri analizi ve yapay zeka yetkinliklerini geliştirmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği veri odaklı karar verme ve yapay zeka uygulamaları teknikleri sayesinde şirketin pazar trendlerini daha iyi anlamalarını ve daha doğru stratejiler belirlemelerini sağladı.

2. IT Yöneticisi:
Bir telekomünikasyon şirketinin IT yöneticisi, WQ103 eğitimi ile şirketin IT altyapısını yapay zekaya hazır hale getirmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği yapay zeka altyapısı ve veri güvenliği teknikleri sayesinde şirketin yapay zeka uygulamalarını güvenli ve verimli bir şekilde çalıştırmasını sağladı.

3. Direktör:
Bir üretim şirketinin direktörü, WQ103 eğitimi ile şirketin üretim süreçlerini optimize etmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği yapay zeka destekli üretim ve optimizasyon teknikleri sayesinde şirketin üretim kapasitesini ve verimliliğini artırmasını sağladı.

4. CEO:
Bir finansal hizmetler şirketinin CEO'su, WQ103 eğitimi ile şirketin risk yönetimi ve dolandırıcılık tespiti sistemlerini geliştirmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği yapay zeka destekli risk yönetimi ve dolandırıcılık tespiti teknikleri sayesinde şirketin finansal risklerini azaltmasını ve daha güvenli bir şekilde çalışmasını sağladı.

5. IT Yöneticisi:
Bir ilaç şirketinin IT yöneticisi, WQ103 eğitimi ile şirketin Ar-Ge süreçlerini hızlandırmayı başardı. Eğitimde öğrendiği yapay zeka destekli ilaç keşfi ve geliştirme teknikleri sayesinde şirketin yeni ilaçlar geliştirme süresini kısaltmasını ve pazara daha hızlı çıkmasını sağladı.

Bağlantılı  Eğitimler

bottom of page