top of page

İş Dünyasında Devrim : Yapay Zeka

DALL·E 2024-03-14 23.14_edited.jpg

Hedefimiz;
Yapay Zeka'yı daha iyi kullanan,
insan ilişkileri sağlam,
ve yaratıcı
ekipler yaratmak.

YAPAY ZEKA DEVRİMİ

Yapay Zekayı Ekip Zekası ile birleştirebilen ve Duygusal Zeka ile bağdaştırabilen, günlük işleyişlerin doğal bir parçası haline getirebilen şirketler olağanüstü bir rekabet avantajı kazanacak.

Hedefiniz Yapay Zeka'yı, Şirket Zekasının bir parçası haline getirebilmek olmalı.

Bu program ile;
- Ekiplerinizin Yapay Zeka kullanımı güçlenecek,
- İletişim ve iş birliği artıracak,
- Kritik projelerde daha yüksek sinerji ile çalışarak rekabette öne geçeceksiniz.

DUYGUSAL ZEKA

DUYGUSAL ZEKA

Einstein ve Yapay Zeka

DUYGUSAL ZEKA VE İLİŞKİ YÖNETİMİ

Duygusal zeka, liderliği nereye doğru taşıyor?

WQ101 Duygusal Zeka ve İlişki Yönetimi eğitimi, daha anlamlı ve sağlıklı ilişkiler kurma becerisi ile kurumun iç uyumunu güçlendirir.
Katılımcılar, duygusal zekayı ve empatiyi geliştirerek çatışmaları etkin bir şekilde çözme yetenekleri edinir.

Yeni Liderlik Paradigması Duygusal Zeka

Einstein ve Yapay Zeka

KAVRAMLAR

Duygusal Zeka ve Öz Farkındalık
İletişimin Sırları ve Duygusal Derinlik
Mizaçlar ve Karakter Analizi
İlişki Yönetimi ve Motivasyon
Yapay Zeka ve Duygu

UYGULAMA SEANSI

EMPATİ SAHNESİ

Duygusal zekayı ve yapay zekayı kullanarak sağlam ilişkiler kurun.
Anlayışı ve empatiyi geliştirerek ekip içi uyumu ve çatışma çözme becerilerini artırın.
Yapay zekanın duygusal farkındalığı ve iletişimi nasıl geliştirdiğini keşfedin.

EKİP AKLI VE YAPAY ZEKA

Einstein ve Yapay Zeka

EKİP ÇALIŞMALARINDA YAPAY ZEKA

Ekip aklını Yapay Zeka ile ne kadar büyütebilirsiniz?

Q102 Ekip Zekası eğitimi, ekip içi iletişimi ve işbirliğini güçlendirerek kurumun yenilikçi çözüm üretme kapasitesini artırır.
Katılımcılar, çeşitlilikten güç alarak yüksek performanslı takımlar oluşturma konusunda yetkinlik kazanır.

Yapay Zeka İle Modern Çalışma Trendleri

Einstein ve Yapay Zeka

KAVRAMLAR

Kollektif Zeka ve Kapsayıcılık
Etkin İletişim ve Yapay Zeka
Yapay Zeka İle Takım Çalışmaları
Bireysel Katkı ve Rollerin Benimsenmesi
Takım Çalışmalarında Yapay Zeka

UYGULAMA SEANSI

KOLLEKTİF ZEKA SAHNESİ

Farklılıklardan güç alan, yenilikçi çözümler üreten takımlar oluşturun.
Yapay zeka ile iletişimi ve iş birliğini geliştirerek performansı artırın.
Ekip uyumunu ve kolektif zekayı geliştirmeye yönelik araçları öğrenin.

YÖNETİMDE YAPAY ZEKA

Einstein ve Yapay Zeka

YAPAY ZEKA İLE YÖNETİM DEVRİMİ

Yapay Zeka şirket aklına neler katacak?

WQ103 Kurumsal Yapay Zeka eğitimi, projeleri yapay zeka entegrasyonuyla daha etkili ve çevik yönetme becerileri kazandırarak kurumun inovasyon kapasitesini yükseltir. Katılımcılar, yapay zekanın kurumsal dönüşüm ve inovasyonu nasıl hızlandırdığını öğrenirler.

Yapay Zeka İle Şirket Aklını Aşmak

Einstein ve Yapay Zeka

KAVRAMLAR

Kurum Aklı ve Yapay Zeka
Yapay Zeka İle Akıllı Toplantı Yönetimi
Bireysel Sorulardan Zeka Havuzu
Projelerde Yapay Zeka
Kurumsal Yapay Zeka Stratejisi

UYGULAMA SEANSI

TOPLANTI SAHNESİ

Karmaşık projelerde yaratıcılığı ve liderlik becerilerinizi yapay zeka ile güçlendirerek geliştirin.
Projelerinizi yapay zeka entegrasyonuyla daha etkili ve çevik yönetin.
Yapay zekanın kurumsal dönüşümü nasıl hızlandırdığını ve inovasyonu teşvik ettiğini öğrenin.

KURUMSAL ZEKA
KARMA PROGRAM
DALL·E 2024-03-14 18.07_edited.jpg

YAPAY ZEKA DEVRİMİ

KARMA PROGRAM

Bu program, yukarıdaki 3 eğitimin, harmanlanmış halidir.
Şirketin fiili vakaları üzerinden örnek çözümlerle yürütülür.

Öğrenme ile uygulama iç içe gerçekleştirilir.

1. Adım

Ekip Zekasının Keşfi

Ekip zekası ve çeşitliliğin gücüyle yenilikçi çözümler keşfediyoruz.

4. Adım

Empati Sahnesi

Empati ve anlayışla derinleşen ilişkileri canlandırıyoruz.

2. Adım

Kollektif Zeka Uygulama Atölyesi

Gerçek vakalar üzerinde kollektif zekanın etkisini deneyimliyoruz.

5. Adım

Kurumsal Zeka

Yapay zeka ile kurumsal zekayı entegre ederek yönetim stratejilerimizi yeniden şekillendiriyoruz.

3. Adım

Duygusal Zeka ve Etkin İletişim

Duygusal zeka ile etkili iletişimin gücünü keşfediyoruz.

6. Adım

Değişim Atölyesi

Yapay zeka destekli yeni yönetim teknikleriyle değişimi yönetiyor ve liderlik yapıyoruz.

Bu altı haftalık program, takımların kolektif zeka, duygusal zeka ve inovasyon zekasını keşfetmelerine olanak tanıyor.

Kurumlar ve takımlar, farklı zeka türlerini nasıl entegre edeceklerini ve bunları iş süreçlerine nasıl başarıyla uygulayacaklarını öğrenirken, daha uyumlu, yenilikçi ve üretken bir çalışma ortamı oluşturmanın yollarını keşfedecekler.

bottom of page