top of page

İş Dünyasında Devrim : Yapay Zeka

DALL·E 2024-03-14 23.14_edited.jpg

Hedefimiz;
Yapay Zeka'yı daha iyi kullanan,
insan ilişkileri sağlam,
ve yaratıcı
ekipler yaratmak.

YÖNETİMDE YAPAY ZEKA

Yapay Zekayı Ekip Zekası ile birleştirebilen ve Duygusal Zeka ile bağdaştırabilen, günlük işleyişlerin doğal bir parçası haline getirebilen şirketler olağanüstü bir rekabet avantajı kazanacak.

Hedefiniz Yapay Zeka'yı, Şirket Zekasının bir parçası haline getirebilmek olmalı.

Bu program ile;
- Ekiplerinizin Yapay Zeka kullanımı güçlenecek,
- İletişim ve iş birliği artıracak,
- Kritik projelerde daha yüksek sinerji ile çalışarak rekabette öne geçeceksiniz.

UYGULAMA VE EĞİTİMLER

İş dünyası, sürekli değişim ve artan beklentilerle yüzleşiyor.
Ekip zekası, duygusal zeka ve inovasyon zekası gibi yetkinlikler,
şirketlerin ayakta kalmasının anahtarı haline geldi.

Yapay Zekayı ustaca kullanarak;
Ekip içi ve arası iletişim, işbirliği ve katılımla,
yenilikçi çözümler üretmenin temelini oluşturabilirsiniz.

EKİP ÇALIŞMALARINDA YAPAY ZEKA

WQ101

1 ya da 2 gün

DUYGUSAL ZEKA VE İLİŞKİ YÖNETİMİ

WQ102

1 ya da 2 gün

YAPAY ZEKA İLE YÖNETİM DEVRİMİ

WQ103

1 ya da 2 gün

6 HAFTALIK KARMA PROGRAM

DUYGUSAL ZEKA

YÖNETİMDE YAPAY ZEKA

EKİP ZEKASI

WQ101

EKİP ÇALIŞMALARINDA YAPAY ZEKA

Ekip aklını Yapay Zeka ile ne kadar büyütebilirsiniz?

Q101 Ekip Zekası eğitimi, ekip içi iletişimi ve işbirliğini güçlendirerek kurumun yenilikçi çözüm üretme kapasitesini artırır.
Katılımcılar, çeşitlilikten güç alarak yüksek performanslı takımlar oluşturma konusunda yetkinlik kazanır.

Yapay Zeka İle Modern Çalışma Trendleri

Farklılıklardan güç alan, yenilikçi çözümler üreten takımlar oluşturun.
Yapay zeka ile iletişimi ve iş birliğini geliştirerek performansı artırın.
Ekip uyumunu ve kolektif zekayı geliştirmeye yönelik araçları öğrenin.

KAVRAMLAR

Kollektif Zeka ve Kapsayıcılık
Etkin İletişim ve Yapay Zeka
Yapay Zeka İle Takım Çalışmaları
Bireysel Katkı ve Rollerin Benimsenmesi
Takım Çalışmalarında Yapay Zeka

Ekip Sinerjisi Arayanlar Liderler İçin …

YENİ TRENDLER

TEMEL PRENSİPLER

Bu eğitim, iş dünyasındaki Collaborative Innovation (Ortaklaşa İnovasyon) ve Diversity & Inclusion (Çeşitlilik & Dahil Etme) trendlerine odaklanır ve Yapay Zeka'nın (Artificial Intelligence) gücünü entegre eder.

Cross-functional Teams (Çapraz Fonksiyonel Takımlar) ve Agile Methodologies (Çevik Metodolojiler) kullanarak, yapay zeka destekli çözümler üreten takımlar oluşturmayı hedefler.

Katılımcılara, bu trendleri karşılayacak araçlar ve anlayış sunulur, yapay zeka entegrasyonunun ekip zekasıyla nasıl birleştirileceğini öğrenirler.

Aristoteles: "Bütün, parçaların toplamından daha büyüktür" felsefesi ile ekip çalışmasının önemini ve sinerjiyi vurgular.

Platon: Diyalog ve açık iletişim prensipleri ile ekip üyeleri arasında etkin bir iletişim kurma becerisi kazandırır.

Seneca: Çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışı ile farklı bakış açılarını değerlendirme ve ortak bir amaca ulaşma yeteneği geliştirir.

UYGULAMA SEANSI

KOLLEKTİF ZEKA SAHNESİ

Bu canlı uygulamada, katılımcılar "Ben ve Biz" adlı interaktif bir oyun aracılığıyla ideal bir ekip oluşturma sürecini deneyimlerler. Katılımcılar, farklı yetenekleri, mizaçları ve çalışma stillerini dikkate alarak birbirlerini nasıl tamamlayacaklarını ve takım olarak eksiklikleri nasıl tespit edeceklerini keşfeder. Bu süreç, rollerin etkili bir şekilde benimsenmesine ve takım dinamiklerinin güçlendirilmesine odaklanır.

YÖNETİMDE YAPAY ZEKA

DUYGUSAL ZEKA

WQ102

DUYGUSAL ZEKA VE İLİŞKİ YÖNETİMİ

Duygusal zeka, liderliği nereye doğru taşıyor?

WQ102 Duygusal Zeka ve İlişki Yönetimi eğitimi, daha anlamlı ve sağlıklı ilişkiler kurma becerisi ile kurumun iç uyumunu güçlendirir.
Katılımcılar, duygusal zekayı ve empatiyi geliştirerek çatışmaları etkin bir şekilde çözme yetenekleri edinir.

Yeni Liderlik Paradigması Duygusal Zeka

Duygusal zekayı ve yapay zekayı kullanarak sağlam ilişkiler kurun.
Anlayışı ve empatiyi geliştirerek ekip içi uyumu ve çatışma çözme becerilerini artırın.
Yapay zekanın duygusal farkındalığı ve iletişimi nasıl geliştirdiğini keşfedin.

KAVRAMLAR

Duygusal Zeka ve Öz Farkındalık
İletişimin Sırları ve Duygusal Derinlik
Mizaçlar ve Karakter Analizi
İlişki Yönetimi ve Motivasyon
Yapay Zeka ve Duygu

İlişkilerde Derinlik Arayanlar İçin …

YENİ TRENDLER

TEMEL PRENSİPLER

Emotional Intelligence (Duygusal Zeka) ve Empathetic Leadership (Empatik Liderlik), modern iş dünyasının öne çıkan trendleridir.

Bu kurs, Mental Health Awareness (Zihinsel Sağlık Farkındalığı) ve Mindfulness Practices (Farkındalık Uygulamaları) ile zenginleştirilmiştir.

Liderlerin ve takım üyelerinin birbirleriyle sağlıklı ve etkili ilişkiler kurmalarına yardımcı olacak duygusal zeka becerilerini geliştirmeye odaklanır.

Sokrates: İnsan psikolojisi ve sorgulama yöntemi ile kendini ve başkalarını daha iyi tanıma becerisi kazandırır.

Epiktetos: Öz-refleksiyon ve farkındalık çalışmaları ile duygularını yönetme ve stresle başa çıkma yeteneği geliştirir.

Marcus Aurelius: Empati ve özgecilik prensipleri ile insan ve yapay zeka tabanlı sistemlerle daha derin ilişkiler kurma becerisi kazandırır.

UYGULAMA SEANSI

EMPATİ SAHNESİ

"Insan Okuma Sanatı" uygulaması, katılımcılara duygusal zeka ve insan okuma becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Bu etkinlikte, önyargılardan kaçınarak ve aynalama yapmadan, katılımcılar birbirlerinin duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışır. Canlı gösterimler ve etkileşimli senaryolar aracılığıyla, katılımcılar empati kurma ve daha derin insan anlayışı geliştirme konusunda pratik yapar.

YÖNETİMDE YAPAY ZEKA

YAPAY ZEKA DEVRİMİ

WQ103

YAPAY ZEKA İLE YÖNETİM DEVRİMİ

Yapay Zeka şirket aklına neler katacak?

WQ103 Kurumsal Yapay Zeka eğitimi, projeleri yapay zeka entegrasyonuyla daha etkili ve çevik yönetme becerileri kazandırarak kurumun inovasyon kapasitesini yükseltir. Katılımcılar, yapay zekanın kurumsal dönüşüm ve inovasyonu nasıl hızlandırdığını öğrenirler.

Yapay Zeka İle Şirket Aklını Aşmak

Karmaşık projelerde yaratıcılığı ve liderlik becerilerinizi yapay zeka ile güçlendirerek geliştirin.
Projelerinizi yapay zeka entegrasyonuyla daha etkili ve çevik yönetin.
Yapay zekanın kurumsal dönüşümü nasıl hızlandırdığını ve inovasyonu teşvik ettiğini öğrenin.

KAVRAMLAR

Kurum Aklı ve Yapay Zeka
Yapay Zeka İle Akıllı Toplantı Yönetimi
Bireysel Sorulardan Zeka Havuzu
Projelerde Yapay Zeka
Kurumsal Yapay Zeka Stratejisi

Dönüşüme Hazırlanan Liderler İçin …

YENİ TRENDLER

TEMEL PRENSİPLER

Creative and Agile Project Management (Yaratıcı ve Çevik Proje Yönetimi), günümüz iş ortamında önemli bir trenddir ve Yapay Zeka (Artificial Intelligence) ile güçlendirilmiştir.

Digital Transformation (Dijital Dönüşüm) ve Sustainability in Project Management (Proje Yönetiminde Sürdürülebilirlik) gibi kavramları kapsayarak, projelerin etkili yönetilmesi ve yaratıcı çözümlerle iyileştirilmesine odaklanır.

Bu eğitim, projeleri yaratıcılık ve çeviklikle nasıl yönetebileceğinizi öğretir ve yapay zeka araçlarının projelerde nasıl entegre edilebileceğini gösterir, kurumsal yapay zeka stratejilerinin nasıl oluşturulup uygulanacağını anlatır.

Albert Einstein: Yaratıcılık ve bilgi arasındaki ilişkiyi vurgulayarak yenilikçi düşünme becerisi kazandırır.

Leonardo da Vinci: Gözlem ve deneyime dayalı inovasyon metodolojisi ile problem çözme ve çözüm üretme yeteneği geliştirir.

Modern Yapay Zeka Teknolojileri: Kurumsal yapay zeka stratejileri oluşturma, projeleri çevik yöntemlerle yönetme ve yapay zekanın gücünden faydalanma becerisi kazandırır.

UYGULAMA SEANSI

TOPLANTI SAHNESİ

"Toplantı Sahnesi" uygulaması, katılımcıları proje toplantılarını etkili bir şekilde yönetme ve düzenleme konusunda bir simülasyona davet eder. Bu etkinlik, gerçek hayatta karşılaşılabilecek proje yönetimi senaryolarını canlandırır ve katılımcıların yaratıcı problem çözme, paydaş yönetimi ve takım motivasyonu gibi konularda uygulamalı deneyim kazanmalarını sağlar. Mükemmel bir proje toplantısı örneği yaratmak için katılımcılar, çeşitli proje yönetim araçlarından ve yaratıcı düşünme tekniklerinden faydalanır.

EKİP ZEKASI
KURUMSAL ZEKA
KARMA PROGRAM
DALL·E 2024-03-14 18.07_edited.jpg

YÖNETİMDE YAPAY ZEKA

KARMA PROGRAM

Bu program, yukarıdaki 3 eğitimin, harmanlanmış halidir.
Şirketin fiili vakaları üzerinden örnek çözümlerle yürütülür.

Öğrenme ile uygulama iç içe gerçekleştirilir.

1. Adım

Ekip Zekasının Keşfi

Ekip zekası ve çeşitliliğin gücüyle yenilikçi çözümler keşfediyoruz.

4. Adım

Empati Sahnesi

Empati ve anlayışla derinleşen ilişkileri canlandırıyoruz.

2. Adım

Kollektif Zeka Uygulama Atölyesi

Gerçek vakalar üzerinde kollektif zekanın etkisini deneyimliyoruz.

5. Adım

Kurumsal Zeka

Yapay zeka ile kurumsal zekayı entegre ederek yönetim stratejilerimizi yeniden şekillendiriyoruz.

3. Adım

Duygusal Zeka ve Etkin İletişim

Duygusal zeka ile etkili iletişimin gücünü keşfediyoruz.

6. Adım

Değişim Atölyesi

Yapay zeka destekli yeni yönetim teknikleriyle değişimi yönetiyor ve liderlik yapıyoruz.

Bu altı haftalık program, takımların kolektif zeka, duygusal zeka ve inovasyon zekasını keşfetmelerine olanak tanıyor.

Kurumlar ve takımlar, farklı zeka türlerini nasıl entegre edeceklerini ve bunları iş süreçlerine nasıl başarıyla uygulayacaklarını öğrenirken, daha uyumlu, yenilikçi ve üretken bir çalışma ortamı oluşturmanın yollarını keşfedecekler.

bottom of page