top of page

YARATICI LİDERLİK

ETKİ VE İKNA SANATI

LS103

İkna Etmek Zorunda Olanlar İçin ...
...
İfadenin Gücü : Kalpleri Kazanma

RETORİK TEKNİKLERİ

Bir liderin en güçlü silahı ikna yeteneği değilse, nedir?

LS103 Retorik Teknikleri eğitimi, ikna ve etkileme becerilerini artırarak liderlerin etki alanlarını genişletir.
Katılımcılar, duygusal zeka ve sosyal becerilerini kullanarak derinlemesine etkileşimler yaratma ve zorlu karar alma süreçlerinde etkinlik kazanma konusunda yetkinlik edinirler.

RETORİK = Ethos + Pathos + Logos

İfadenin Gücü : Kalpleri Kazanma

Sahnede kendinizi özgüvenle ifade ederek ve sunum becerilerinizi geliştirerek daha etkili bir liderlik profiline sahip olun.
Sunumlarınız sırasında dikkat çekici ve etkileyici bir dil kullanarak mesajlarınızın daha kolay kabul görmesini sağlayın.
Sunum tekniklerini kullanarak dinleyicilerin duygularına hitap etmeyi ve onları harekete geçirmeyi öğrenin.

İçerik

KAVRAMLAR

İkna Mimarisi

Etki Yaratma Araçları

Sahne Performansı ve Diyalog

Schopenhauer : Haklı Çıkma Sanatı

Aristo : Retorik Sanatı

YENİ TRENDLER

Duygusal Zeka (Emotional Intelligence) ve Etkili Liderlik (Influential Leadership) trendlerine odaklanarak liderlerin ikna etme ve etkileşim stratejilerini geliştirir.

Liderlerin etkileme güçlerini artırarak takımları motive etme ve organizasyonel hedeflere ulaşmada yenilikçi yöntemler sunar.

Güçlü ikna becerileri ile liderlerin etki alanlarını genişletir ve etkili liderlik pratiğine yeni boyutlar kazandırır.

TEMEL PRENSİPLER

Aristoteles: Retorik ve ikna teknikleri ile mantıklı ve duygusal argümanlar oluşturma becerisi kazandırır.

Carl Rogers: Empatik iletişim yaklaşımı ile dinleyicileri anlama ve onlarla güven ilişkisi kurma yeteneği geliştirir.

Simon Sinek: "Neden" prensibi ile motive edici bir vizyon oluşturma ve izleyicileri ortak bir amaç etrafında birleştirme becerisi kazandırır.

İş Hayatında...

 • Satışları ve pazarlama faaliyetlerini geliştirme

 • Müşteri ilişkilerini ve memnuniyetini artırma

 • Çalışan bağlılığı ve motivasyonu

 • Daha başarılı müzakereler ve anlaşmalar

 • Daha etkili liderlik ve yönetim

Kişisel Yaşamda...

 • Daha ikna edici ve etkili iletişim kurma

 • Güçlü argümanlar oluşturma ve sunma

 • Karşındakilerin bakış açısını ve davranışlarını etkileme

 • Zor durumlarda sakin ve kendinden emin kalma

 • Kendine güveni ve özgüveni artırma

Kimler İçin

İkna Etmek Zorunda Olanlar İçin ...

LS103 İkna Sanatı Eğitimi, yoğun rekabetin yaşandığı sektörlerde faaliyet gösteren CEO'lar için ideal bir eğitimdir. Bu eğitimde CEO'lar, çalışanlarını motive etmeyi, yatırımcıları ikna etmeyi ve rakiplerinden sıyrılmak için ilham verici bir vizyon oluşturmayı öğrenirler.

LS103 eğitimi ile başarıya ulaşan 5 CEO'nun hikayesi:

Teknoloji Girişimcisi:
Yoğun bir rekabetin yaşandığı teknoloji sektöründe faaliyet gösteren bir girişimci, LS103 eğitimi ile yatırımcı sunumlarını daha ikna edici hale getirmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği hikaye anlatımı ve görselleştirme teknikleri sayesinde yatırımcıların ilgisini çekmeyi ve onları projelerine yatırım yapmaya ikna etmeyi başardı.

Perakende Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Şirketin CEO'su:
Perakende sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin CEO'su, LS103 eğitimi ile çalışanlarını motive etmeyi ve şirket kültürünü geliştirmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği ilham verici konuşma ve hikaye anlatımı teknikleri sayesinde çalışanlarına şirketin vizyonunu ve misyonunu daha iyi aktardı ve onları ortak bir hedefe doğru motive etmeyi başardı.

Hızlı Tüketim Ürünleri Şirketinde CEO:
FMCG şirketinin CEO'su, LS103 eğitimi ile ürün lansmanlarını daha başarılı hale getirmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği ikna teknikleri ve kitleleri etkileme becerileri sayesinde ürün lansmanlarını daha etkili bir şekilde duyurabildi ve daha fazla satış yapabildi.

Finansal Teknoloji Şirketi CEO'su:
Finansal teknoloji sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin CEO'su, LS103 eğitimi ile şirketin marka bilinirliğini artırmayı başardı. Eğitimde öğrendiği etkili iletişim ve medya ilişkileri teknikleri sayesinde şirketin hikayesini daha geniş kitlelere ulaştırdı ve daha fazla müşteri çekmeyi başardı.

Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Vakfın Kurucusu:
Vakfın kurucusu, LS103 eğitimi ile bağış kampanyalarını daha başarılı hale getirmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği hikaye anlatımı ve duygusal bağ kurma teknikleri sayesinde bağışçılara vakfın çalışmalarını ve ihtiyaçlarını daha iyi anlatabildi ve daha fazla bağış toplayabildi.

LS103 İkna Sanatı Eğitimi'nin Üst Düzey Yöneticilere SAğladığı Faydalar :
- Çalışanları motive etmeyi ve şirket kültürünü geliştirmeyi öğrenme
- Yatırımcıları ikna etmeyi ve fon bulmayı öğrenme
- Rakiplerinden sıyrılmak için ilham verici bir vizyon oluşturmayı öğrenme
- Etkin bir şekilde iletişim kurmayı ve medya ilişkilerini yönetmeyi öğrenme
- Kendine güveni ve özgüveni artırma

Bireysel Beceriler

 • Satışları ve pazarlama faaliyetlerini geliştirme

 • Müşteri ilişkilerini ve memnuniyetini artırma

 • Çalışan bağlılığı ve motivasyonu

 • Daha başarılı müzakereler ve anlaşmalar

 • Daha etkili liderlik ve yönetim

Liderlik Becerileri

 • Emotional Intelligence ve Influential Leadership gibi trendlerle uyumluluk 

 • Duygusal zeka becerilerini artırarak ve etkileşim stratejilerini geliştirerek takımları ve organizasyonları yönlendirme

UYGULAMA
SEANSI

İkna Etmek Zorunda Olanlar İçin ...

İKNA SIRLARI

Katılımcılar, "Sahne Almanın ve İknanın Sırları Atölyesi"nde öğrendikleri becerileri pratiğe dökecekler. Bu atölye, liderlerin sahne varlığını güçlendirmeleri, etkileşim stratejilerini uygulamaları ve çeşitli dinleyici gruplarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmaları için bir platform sunar. Katılımcılar, gerçek hayat senaryolarında liderlik ve sunum tekniklerinin kullanımını pekiştirirler.

Vaka Çalışması

Etki Yaratmanın Sırlarını Keşfedin

BAŞARI ÖYKÜLERİ

Başarı Öyküleri

İkna Kabiliyetiyle Zorlukları Aşan Liderler

Bu çalışmaya katılan liderler, eğitimden aldıkları ilham ve becerilerle, sunum ve sahne performanslarında önemli iyileşmeler kaydetmişlerdir. Örneğin, bir katılımcı kendi etkileşim stratejilerini geliştirerek, uluslararası bir konferansta büyük bir etki yaratmıştır. Başka bir lider, duygusal zeka becerilerini kullanarak, zorlu bir dönemde takımını birleştirme ve motivasyonunu artırma konusunda büyük bir başarı elde etmiştir. Bu başarı hikayeleri, LD103'ün liderlerin sahne ve sunum becerilerini nasıl geliştirdiğine dair somut örnekler sunar.

Bağlantılı  Eğitimler

bottom of page