top of page

YAPAY ZEKA DEVRİMİ

EKİP AKLI VE YAPAY ZEKA

WQ102

Ekip Sinerjisi Arayanlar Liderler İçin …
...
Yapay Zeka İle Modern Çalışma Trendleri

EKİP ÇALIŞMALARINDA YAPAY ZEKA

Ekip aklını Yapay Zeka ile ne kadar büyütebilirsiniz?

Q102 Ekip Zekası eğitimi, ekip içi iletişimi ve işbirliğini güçlendirerek kurumun yenilikçi çözüm üretme kapasitesini artırır.
Katılımcılar, çeşitlilikten güç alarak yüksek performanslı takımlar oluşturma konusunda yetkinlik kazanır.

Bütün, parçaların toplamından daha büyüktür

Yapay Zeka İle Modern Çalışma Trendleri

Farklılıklardan güç alan, yenilikçi çözümler üreten takımlar oluşturun.
Yapay zeka ile iletişimi ve iş birliğini geliştirerek performansı artırın.
Ekip uyumunu ve kolektif zekayı geliştirmeye yönelik araçları öğrenin.

İçerik

KAVRAMLAR

Kollektif Zeka ve Kapsayıcılık

Etkin İletişim ve Yapay Zeka

Yapay Zeka İle Takım Çalışmaları

Bireysel Katkı ve Rollerin Benimsenmesi

Takım Çalışmalarında Yapay Zeka

YENİ TRENDLER

Bu eğitim, iş dünyasındaki Collaborative Innovation (Ortaklaşa İnovasyon) ve Diversity & Inclusion (Çeşitlilik & Dahil Etme) trendlerine odaklanır ve Yapay Zeka'nın (Artificial Intelligence) gücünü entegre eder.

Cross-functional Teams (Çapraz Fonksiyonel Takımlar) ve Agile Methodologies (Çevik Metodolojiler) kullanarak, yapay zeka destekli çözümler üreten takımlar oluşturmayı hedefler.

Katılımcılara, bu trendleri karşılayacak araçlar ve anlayış sunulur, yapay zeka entegrasyonunun ekip zekasıyla nasıl birleştirileceğini öğrenirler.

TEMEL PRENSİPLER

Aristoteles: "Bütün, parçaların toplamından daha büyüktür" felsefesi ile ekip çalışmasının önemini ve sinerjiyi vurgular.

Platon: Diyalog ve açık iletişim prensipleri ile ekip üyeleri arasında etkin bir iletişim kurma becerisi kazandırır.

Seneca: Çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışı ile farklı bakış açılarını değerlendirme ve ortak bir amaca ulaşma yeteneği geliştirir.

İş Hayatında...

 • Ekiplerin sinerjisini ve üretkenliğini artırma

 • Daha hızlı ve etkili problem çözme

 • Daha iyi fikir üretme ve yenilikçilik

 • Artan çalışan bağlılığı ve motivasyonu

 • Daha yüksek performans ve başarı

Kişisel Yaşamda...

 • Daha güçlü bir ekip üyesi olma becerisi

 • Ekip içi ve ekipler arası iletişimi geliştirme

 • Daha etkin iş birliği ve koordinasyon

 • Artan üretkenlik ve katkı

 • Daha motive ve bağlı bir çalışma ortamı

Kimler İçin

Ekip Sinerjisi Arayanlar Liderler İçin …

Bu eğitim, farklı disiplinlerden ve kültürel arka planlardan gelen bireylerin bir araya gelerek etkileyici sonuçlar elde etmek isteyen takım liderleri, proje yöneticileri ve organizasyonel gelişim uzmanları için idealdir. Katılımcılar, çeşitlilikten güç alarak yenilikçi çözümler üretmeyi, ekip içi iletişimi güçlendirmeyi ve takım olarak bir bütün halinde nasıl daha etkili olunabileceğini öğrenirler.

Bireysel Beceriler

 • Ekiplerin sinerjisini ve üretkenliğini artırma

 • Daha hızlı ve etkili problem çözme

 • Daha iyi fikir üretme ve yenilikçilik

 • Artan çalışan bağlılığı ve motivasyonu

 • Daha yüksek performans ve başarı

Liderlik Becerileri

 • Collaborative Innovation ve Diversity and Inclusion trendlerine uyum

 • Cross-functional Teams ve Agile Methodologies kullanarak çeşitli perspektiflerden güç alma

 • Hızlı ve etkili çözümler üretme

UYGULAMA
SEANSI

Ekip Sinerjisi Arayanlar Liderler İçin …

KOLLEKTİF ZEKA SAHNESİ

Bu canlı uygulamada, katılımcılar "Ben ve Biz" adlı interaktif bir oyun aracılığıyla ideal bir ekip oluşturma sürecini deneyimlerler. Katılımcılar, farklı yetenekleri, mizaçları ve çalışma stillerini dikkate alarak birbirlerini nasıl tamamlayacaklarını ve takım olarak eksiklikleri nasıl tespit edeceklerini keşfeder. Bu süreç, rollerin etkili bir şekilde benimsenmesine ve takım dinamiklerinin güçlendirilmesine odaklanır.

Vaka Çalışması

Ekip Sinerjisinde Mükemmellik

BAŞARI ÖYKÜLERİ

Başarı Öyküleri

Farklı Düşüncelerin Bir Araya Gelmesiyle Nasıl Bir Mucize Gerçekleşti?

Perakende Sektörü:
Bir perakende mağazasının ekip lideri, QW101 eğitimi ile ekip içi iletişimi ve iş birliğini geliştirmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği iletişim ve iş birliği teknikleri sayesinde ekip üyeleri arasında daha açık ve şeffaf bir iletişim kurmayı başardı.

Teknoloji Sektörü:
Bir yazılım şirketinin orta kademe yöneticisi, QW101 eğitimi ile ekiplerin daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışmasını sağladı. Eğitimde öğrendiği proje yönetimi ve ekip koordinasyonu teknikleri sayesinde ekiplerin zamanlarını daha iyi yönetmelerini ve daha fazla iş üretmelerini başardı.

Sağlık Sektörü:
Bir hastanenin hemşire ekibinin lideri, QW101 eğitimi ile ekip üyeleri arasındaki koordinasyonu ve iş birliğini geliştirmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği hasta güvenliği ve risk yönetimi teknikleri sayesinde ekip üyelerinin daha güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağladı.

Finans Sektörü:
Bir bankanın yatırım danışmanlığı ekibinin lideri, QW101 eğitimi ile ekip üyelerinin müşterilere daha iyi hizmet sunmalarını sağladı. Eğitimde öğrendiği müşteri ilişkileri yönetimi ve satış teknikleri sayesinde ekip üyelerinin müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarını ve daha uygun çözümler sunmalarını başardı.

Eğitim Sektörü:
Bir okulun öğretmen ekibinin lideri, QW101 eğitimi ile öğretmenler arasındaki iş birliğini ve bilgi paylaşımını geliştirmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği eğitim teknolojisi ve uzaktan eğitim teknikleri sayesinde öğretmenlerin daha etkili bir şekilde ders vermelerini ve öğrencilere daha iyi bir eğitim sunmalarını sağladı.

Bağlantılı  Eğitimler

bottom of page