top of page

YARATICI DÜŞÜNCE

DESIGN SPRINT

DT102

İnovasyon Hedefleyenler İçin …
...
Hızlı Yaratıcı Çözümler

TASARIM MARATONU

Fikirleri Aksiyona Taşımanın En Etkin Yolu

DT102 Tasarım Maratonları eğitimi, fikirlerin hızlı bir şekilde test edilip, etkili çözümlere dönüştürülmesini sağlayarak kurumların çeviklik seviyesini yükseltir.
Bireyler, hızlı prototipleme ve çözüm odaklı düşünme yeteneklerini geliştirir

"Prototip yapmak, düşünmek için bir araçtır"
- DAVID KELLEY -

Hızlı Yaratıcı Çözümler

Hızlı ve etkili bir şekilde prototipler oluşturarak fikirlerinizi test etmeyi ve geliştirmeyi öğrenin.
Design Sprints metodolojisini kullanarak ürün geliştirme sürecini hızlandırın ve riskleri minimize edin.
Ekip çalışmasını ve işbirliğini teşvik eden bir ortamda inovatif ürünler ve çözümler ortaya koyun.

İçerik

KAVRAMLAR

Sprint Planlama

Çözüm Haritaları

Hızlı Prototip Oluşturma

Kullanıcı Testleri

Aksiyon Planı

YENİ TRENDLER

Rapid Prototyping (Hızlı Prototipleme): Kullanıcı geri bildirimlerini temel alan hızlı ve ucuz prototipler oluşturarak ürün geliştirme sürecini hızlandırma.

Lean Startup (Yalın Girişimcilik): Minimum Viable Product (MVP) yaklaşımıyla pazara hızlı giriş yaparak ve kullanıcı geri bildirimlerine göre ürünü geliştirerek riskleri minimize etme.

Data-Driven Decision Making (Veri Odaklı Karar Verme): Kullanıcı araştırmaları ve testleri ile elde edilen somut veriler ışığında bilinçli ve sağlam kararlar verme.

TEMEL PRENSİPLER

Jake Knapp: "En İyi Yol, En Basit Yoldur" felsefesi ile karmaşık problemleri basit ve zarif çözümlerle çözme becerisi kazandırır.

Zen Budizmi: Minimalizm ve sadelik prensipleri ile odaklanma ve özüne inme yeteneği geliştirir.

Steve Jobs: Kullanıcı odaklı tasarım felsefesi ile kullanıcıların ihtiyaçlarını ve duygularını ön planda tutma becerisi kazandırır.

İş Hayatında...

 • Prototip ve MVP geliştirmek

 • Hızlı ve etkili testler yapmak

 • Kullanıcı geri bildirimlerini analiz etmek

 • Yenilikçi iş modelleri oluşturmak

 • Pazarlama ve satış stratejilerini uygulamak

Kişisel Yaşamda...

 • Hedeflerinize ulaşmak için planlar oluşturmak

 • Zamanınızı ve kaynaklarınızı etkin bir şekilde yönetmek

 • Riskleri ve belirsizlikleri değerlendirmek

 • Daha esnek ve değişime açık olmak

 • Daha girişimci bir ruh geliştirmek

Kimler İçin

İnovasyon Hedefleyenler İçin …

DT102, özellikle hızlı sonuç almayı hedefleyen ve gelir artırma gibi
somut iş problemlerine yaratıcı çözümler arayan iş liderleri, ürün geliştirme ekipleri, startup kurucuları
ve inovasyon meraklıları için tasarlanmıştır.

Süreçlerini hızlandırmak, ürünlerini piyasaya daha çabuk sunmak ve kullanıcı geri bildirimlerine dayalı
iteratif geliştirmeler yapmak isteyenler için değerli bir kaynaktır.

Aynı zamanda, proje yöneticileri ve yazılım geliştirme ekipleri için de,
projelerde çevikliği ve verimliliği artırma konusunda rehberlik eder.

Bireysel Beceriler

 • Prototip ve MVP geliştirmek

 • Hızlı ve etkili testler yapmak

 • Kullanıcı geri bildirimlerini analiz etmek

 • Yenilikçi iş modelleri oluşturmak

 • Pazarlama ve satış stratejilerini uygulamak

Liderlik Becerileri

 • Karmaşık sorunlara çevik ve etkili çözümler

 • Ürün geliştirme süreçlerinde devrim

 • Yenilikçi ürün ve hizmetlerin hızlı lansmanı

 • Basitliğin gücü ve kullanıcı geri bildirimlerinin önemi

UYGULAMA
SEANSI

İnovasyon Hedefleyenler İçin …

ÇÖZÜM METODU

"YENİ BİR TASARIM EKİBİ" bu modülün uygulama seansı.

Bu çalışmada katılımcılar kendi şirketleri için verimli ve uyum içinde çalışabilen, bir ekip oluşturmanın prensiplerini ve özelliklerini keşfedecekler.

Ekip yapılarını ve çalışma metodolojilerini tasarlayarak, fikirlerini hızla prototiplemeyi ve test etmeyi öğrenecekler.

Bu atölye, katılımcılara etkili ekip kurma ve yönetme becerileri kazandırırken, yenilikçi fikirleri pratik çözümlere dönüştürme konusunda derinlemesine deneyim sunacak

Vaka Çalışması

Fikirlerinizi Hızla Hayata Geçirmenin Ötesinde

BAŞARI ÖYKÜLERİ

Başarı Öyküleri

Hızlı Başarı ve İnovasyonla Rakiplerini Nasıl Geride Bıraktılar?

Telekomünikasyon Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirket:
DT102 eğitimi ile şirket, müşterilerinin mobil internet kullanım deneyimini optimize etmek için bir uygulama geliştirdi. Uygulama, kullanıcıların internet kullanım alışkanlıklarını analiz ederek onlara en uygun internet paketlerini önerdi. Bu sayede şirket, müşteri memnuniyetini ve sadakatini önemli ölçüde artırdı.

Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirket:
DT102 eğitimi ile şirket, yeni bir elektrikli araç modeli için konsept tasarım çalışması gerçekleştirdi. Design Thinking metodolojisi sayesinde şirket, kullanıcıların ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlayabildi ve bu doğrultuda daha inovatif bir araç tasarımı ortaya koyabildi.

Kamu Kurumu:
DT102 eğitimi ile kamu kurumu, engelli vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay erişebilmeleri için bir platform geliştirdi. Platform, engelli vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini göz önünde bulundurarak tasarlandı ve bu sayede engelli vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminde önemli bir kolaylık sağlandı.

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş:
DT102 eğitimi ile kâr amacı gütmeyen kuruluş, bağış toplama kampanyalarının etkinliğini artırmak için bir strateji geliştirdi. Strateji, bağışçıların motivasyonlarını ve davranışlarını analiz ederek onlara en uygun şekilde ulaşmayı amaçladı. Bu sayede kuruluş, bağış toplamada önemli bir artış sağladı.

DT102 Design Thinking Uygulamaları Eğitimi'nin Faydaları:
- Design Thinking metodolojisini gerçek hayattaki problemlere çözüm bulmak için kullanmayı öğrenme**
- Prototip ve mock-up hazırlama tekniklerini kullanarak yeni ürün ve hizmet fikirlerini hızlı ve ucuz bir şekilde test etme.
- Veri analizi tekniklerini kullanarak hedef kitlenizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlama
- Daha inovatif ve kullanıcı odaklı ürünler ve hizmetler geliştirme
- Ekip çalışması ve problem çözme becerilerini geliştirme

Bağlantılı  Eğitimler

bottom of page