top of page

YARATICI LİDERLİK

DÜŞÜNME SANATI

LS101

Geleceği Şekillendiren Liderler İçin …
...
Zihnin Sessiz Gücü

STRATEJİ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ

Liderliğin düşüşünü, strateji eksikliği mi belirler?

LS101 Strateji Teknikleri eğitimi, liderlerin stratejik düşünme ve vizyoner liderlik yeteneklerini geliştirerek kurumun geleceğe yönelik yol haritasını çizmesine yardımcı olur.
Katılımcılar, zihinsel becerilerini keskinleştirerek çevik ve sürdürülebilir stratejiler oluşturma konusunda uzmanlaşır.

Düşünme, yaşamın en önemli unsurudur

Zihnin Sessiz Gücü

Vizyoner düşünme ve stratejik planlama yeteneklerinizi geliştirin.
Değişen iş dünyası dinamiklerine uyum sağlamak için esnek stratejiler oluşturun.
Güçlü bir liderlik markası yaratma ve sürdürme yollarını öğrenin.

İçerik

KAVRAMLAR

Stratejik Düşünme

Vizyon Oluşturma

Senaryo Planlama

Yaratıcı Çözümler

Uygulama ve İnovasyon

YENİ TRENDLER

Çevik Liderlik (Agile Leadership), Sürdürülebilir Kalkınma (Sustainable Development) ve Dijital Dönüşüm (Digital Transformation) trendleriyle uyumlu liderlik becerilerini geliştirir.

Liderleri, geleceğin zorluklarına karşı dayanıklı ve esnek liderlik modelleri oluşturmaya hazırlar, böylece hızlı değişen dünya düzeninde öncü olma becerisini kazandırır.

Küresel liderlik trendleriyle uyumlu olarak, geleceğin zorluklarına karşı dayanıklı ve adaptasyon yeteneği yüksek liderler yetiştirir.

TEMEL PRENSİPLER

Platon: Sorgulama ve analiz yoluyla gerçeğe ulaşma prensipleri ile sağlam bir düşünme temeli oluşturur.

Aristoteles: Mantık ve etik ilkeleri ile problemleri çözme ve doğru kararlar verme becerisi kazandırır.

Elon Musk: Yenilikçi ve cesur bakış açısı ile risk alma ve yeni ufuklar açma yeteneği geliştirir.

İş Hayatında...

 • Verimliliği ve üretkenliği artırma

 • Maliyetleri ve riskleri azaltma

 • Rekabet avantajı elde etme

 • Daha hızlı ve doğru yatırımlar yapma

 • Sürdürülebilir büyüme ve başarı

Kişisel Yaşamda...

 • Daha hızlı ve doğru karar verme becerisi geliştirme

 • Riskleri ve belirsizlikleri yönetme

 • Sezgilerini ve analitik düşünme becerilerini kullanma

 • Zor durumlarda sakin ve mantıklı kalma

 • Daha özgüvenli ve sorumlu kararlar verme

Kimler İçin

Geleceği Şekillendiren Liderler İçin …

LD101, özellikle stratejik düşünme, yaratıcı problem çözme ve yenilikçi liderlik becerilerini geliştirmek isteyen Tepe ve Üst yönetim için tasarlanmıştır. Bu eğitim, zorlu dönemlerde bile şirketlerini başarıya ulaştırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek isteyen liderler için idealdir.

Bireysel Beceriler

 • Verimliliği ve üretkenliği artırma

 • Maliyetleri ve riskleri azaltma

 • Rekabet avantajı elde etme

 • Daha hızlı ve doğru yatırımlar yapma

 • Sürdürülebilir büyüme ve başarı

Liderlik Becerileri

 • Agile Leadership, 

 • Sustainable Development

 • Digital Transformation gibi trendlere uyumluluk

 • Geleceğin zorluklarına karşı dayanıklı ve esnek liderlik modelleri geliştirme

UYGULAMA
SEANSI

 Geleceği Şekillendiren Liderler İçin …

STRATEJİ SIRLARI

Eğitimin sonunda düzenlenecek uygulama oturumunda, katılımcılar gruplar halinde gerçek dünya senaryoları üzerinden stratejik düşünme ve vizyoner liderlik becerilerini uygulayacaklar. Her grup, belirlenen bir senaryo için yaratıcı çözümler ve stratejik planlar geliştirecek. Bu pratik çalışma, katılımcılara teorik bilgileri gerçek durum analizleriyle birleştirme ve liderlik yeteneklerini geliştirme fırsatı sunacak, aynı zamanda interaktif bir öğrenme deneyimi sağlayacaktır.

Vaka Çalışması

Derin Düşünmenin Sırlarını Keşfedin

BAŞARI ÖYKÜLERİ

Başarı Öyküleri

Vizyonuyla Endüstriyi Değiştiren Yöneticiler

LS101 Yaratıcı Liderlik Eğitimi, potansiyellerini keşfetmek ve yaratıcı liderlik becerilerini geliştirmek isteyen tüm liderler için ideal bir eğitimdir. Bu eğitimde, liderlerin değişimi yönetmelerine, yenilikleri teşvik etmelerine ve ilham verici bir vizyon oluşturmalarına yardımcı olacak araçlar ve teknikler öğretilir.

LS101 eğitimi ile başarıya ulaşan bazı liderlerin hikayeleri:

Otomotiv Sektörü: Ürün Geliştirme Müdürü:
LS101 eğitimi ile ürün geliştirme müdürü, elektrikli araç pazarındaki yoğun rekabette öne çıkmayı başardı. Eğitimde öğrendiği tasarım odaklı düşünme ve prototip oluşturma teknikleri sayesinde ekibiyle birlikte daha inovatif ve kullanıcı dostu araçlar geliştirmeyi başardı.
Marka Pazarlama Müdürü: Marka pazarlama müdürü, LS101 eğitimi ile rakiplerinin gölgesinde kalan bir markayı yeniden canlandırmayı başardı. Eğitimde öğrendiği hikaye anlatımı ve influencer marketing teknikleri sayesinde markaya yeni bir kimlik kazandırdı ve daha geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Eğlence Sektörü: Film Yapımcısı:
LS101 eğitimi ile film yapımcısı, bağımsız bir film projesini hayata geçirmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği proje yönetimi ve bütçeleme teknikleri sayesinde filmini zamanında ve bütçesi dahilinde tamamlayabildi.
Dijital Medya Platformu Kurucusu: Dijital medya platformu kurucusu, LS101 eğitimi ile platformunu daha geniş kitlelere ulaştırmayı başardı. Eğitimde öğrendiği veri analizi ve kullanıcı deneyimi teknikleri sayesinde platformunu optimize ederek kullanıcı sayısını önemli ölçüde artırabildi.

Diğer Başarı Hikayeleri: Sosyal Girişimci:
LS101 eğitimi ile sosyal girişimci, projesini daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve daha fazla destek almayı başardı. Eğitimde öğrendiği hikaye anlatımı ve sunum teknikleri sayesinde projesini daha etkili bir şekilde anlatabildi ve daha fazla bağışçı ve gönüllü bulabildi.
Teknoloji Girişimcisi: Teknoloji girişimcisi, LS101 eğitimi ile yatırımcı sunumlarını daha ikna edici hale getirmeyi başardı. Eğitimde öğrendiği hikaye anlatımı ve görselleştirme teknikleri sayesinde yatırımcıların ilgisini çekmeyi ve onları projelerine yatırım yapmaya ikna etmeyi başardı.

LS101 Yaratıcı Liderlik Eğitimi'ninden Sağladıkları Faydalar:
- Yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirme
- İlham verici bir vizyon oluşturma ve bunu ekibe aktarma
- Ekip çalışmasını ve iş birliğini geliştirme
- Değişimi yönetme ve yenilikleri teşvik etme
- Daha etkili ve sonuç odaklı bir lider olma

Bağlantılı  Eğitimler

bottom of page