top of page

TASARIMCININ TAKIM ÇANTASI

Tüm iş tasarımlarında  kullanılabilecek, 
düşünmeye yön veren, hız ve akıcılık katan 
geçmiş deneyimlerden süzülmüş algoritmaları içeren  
düşünme enstrümanları.

Tasarım araçları 4 grupta toplanıyor.
İlk  grup yeni başlayanlar için, özellikle insan okumaya ve empati çalışmalarına dönük araçlar var.
İkinci grup tasarım çalışmalarında rol alan uzmanların kullandığı araçlar.
Üçüncü grupta proje koçları için tasarım yönetimi ve proje yönetimine ait araçlar var.
Dördüncü grup liderler için, en kritik enstrümanları içeriyor. 

KİLİTLER KAPANLAR

ZAMAN KULLANIMI

ALGORİTMALAR

BAŞARILI DENEYİMLER

HIZLANDIRILMIŞ DÜŞÜNCE

AKICILIK

PROBLEM STATEMENT

Tasarım sürecindeki ekiplerin odaklanacakları sorunu netleştirmek ve anlamak için kullanılan bir tasarım aracıdır


STAKE HOLDER MAP

Projede etkisi olan ve ilgilenen tüm paydaşları belirlemek, onların güç, ilgi ve etkilerini analiz etmek için kullanılan bir araçtır


BUBBLING

Ortaya çıkan fikirleri, birbiriyle ilişkili anahtar kelimeler, fikirleri gruplamak için kullanılan bir yönetmdir


SPARKS (IDEATION)

Yaratıcı düşünme sürecini teşvik etmek ve fikirlerin serbestçe akmasını sağlamak için kullanılır.


ACTION REPLAY

Proje grubunun geride kalan bir dönemi veya tamamlanan bir projeyi değerlendirmek için kullandığı araçtır.


PROTOTYPING

Prototyping, bir fikrin veya konseptin gerçekleştirilebilir bir şekilde görselleştirilmesi veya fiziksel olarak deneyimlenmesidir


AFFINITY MAP (DEEP DIVE)

Bir problemi analiz ederken, görünen sonuçlarla, kök nedenleri ilişkilendiren bir gösterim biçimidir.

HOPES & FEARS

Bir gruptaki insanların duygularını ortaya çıkarmak için umutlarını ve korkularını anlamak için kullanılan bir araçtır


METAPHOR

Metaphor" (Mecaz), bir tasarım aracı olarak kullanılan bir düşünme ve iletişim tekniğidir

VALUE MAP

Çözümün değer önerisini ve çözüm segmentlerini belirlemek için kullanılan bir araçtır.


BOX THE IDEA

Bir fikri, çözümü veya konsepti daha net ve anlaşılır hale getirmek için kullanılan bir tekniktir

TEZ ANTİ TEZ

Konsensus arayışında kullanılan bir düşünme ve tartışma tekniği kapsamında kullanılan bir araçtır.

SOKRATİK SORGULAMA

Bir problemin taraflarının gerçek dünya ortamlarında nasıl davrandığını ve yaşadıkları problemleri, duygularını ve ön gördükleri çareyi anlamak için kullanılan bir tasarım aracıdır.

EMPATHY MAP

Kullanıcıların ihtiyaçlarını ve hislerini anlamak için kullanılan bir araçtır.

USER STORY

Dert sahibinin yaşadıklarını, problemin boyutlarını ve kök nedenlerini kısa bir hikaye formatında ifade etmek için kullanılır.


PRITO GRID

Fikirlerin veya önerilerin etkisini ve gerçekleştirilmesi için gereken çabayı değerlendirmek için kullanılır.


HEROS

Yeni fikirler geliştirirken, beğendiğimiz ürün ve hizmetlerden ilham almayı sağlayan bir araçtır.

TESTING & ITERATION

Problem paydaşlarının çözümü (ürün veya hizmeti) test ettiği ve geri bildirim sağladığı ve iyileştirmek için tekrar tekrar çalışma döngüsünü kullanma sürecidir.


PERSONA

Problem muhataplarının duygularını davranışlarını ve ihtiyaçlarını temsil eden kurgusal profiller oluşturmak için kullanılır.


EXPERIENCE MAP

Bir problemin adımlarını, yaşanan deneyimler üzerinden adım adım gösteren bir görsel araçtır.


POINT OF VIEW / Yaratıcı Bakış

Çare arayışını daha net ifade eden bir araçtır.


HMW QUESTIONING

"How Might We" sorusu, tasarım düşüncesi sürecinde problem çözmek ve fikir geliştirmek için kullanılan bir tekniktir.


ASSUMPTION TRAPS

Çözümle ilgili en kritik varsayımları belirlemek ve bu varsayımları test etmek için kullanılır.

bottom of page