top of page

YAPAY ZEKA İNSAN İŞBİRLİĞİ

Takım Çalışması ve İşbirliği:

Bir grup insanın yapay zeka destekli bir tahtayla birlikte çalıştığı bir ofis ortamını hayal edin. Bu, insanların ve yapay zekanın ortak hedeflere ulaşmak için nasıl bir araya gelebileceğini gösterir. Yapay zeka, veri analizi ve otomasyon gibi konularda yardımcı olurken, insanlar yaratıcılık ve problem çözme becerileri ile katkıda bulunur.

Yaratıcı Problem Çözme:

Zorlu bir problem üzerinde çalışan bir grup insan ve yapay zeka sistemini düşünün. Fikir alışverişi yaparak ve farklı bakış açılarını paylaşarak, probleme yaratıcı ve inovatif çözümler bulabilirler. Yapay zeka, olasılıkları keşfetmek ve yeni fikirler üretmek için kullanılabilirken, insanlar problem çözme becerilerini ve deneyimlerini kullanarak en iyi çözümü seçebilirler.

Duygusal Zeka ve Empati:

Yapay zeka sisteminin insan duygularını anladığı ve buna uygun tepkiler verdiği bir ortamı düşünün. Bu, yapay zekanın sadece lojik problemleri çözmede değil, aynı zamanda insanlarla daha iyi iletişim kurmada da önemli bir rol oynayabileceğini gösterir. Yapay zeka, insan duygularını anlayarak ve empati göstererek, insanlarla daha anlamlı ve üretken ilişkiler kurabilir.

Yapay Zeka ile öğrenme ve uygulama yolculuğu Düşünme Araçları ile başlıyor.

KİLİTLER KAPANLAR

ZAMAN KULLANIMI

ALGORİTMALAR

BAŞARILI DENEYİMLER

HIZLANDIRILMIŞ DÜŞÜNCE

PROBLEM STATEMENT

Tasarım sürecindeki ekiplerin odaklanacakları sorunu netleştirmek ve anlamak için kullanılan bir tasarım aracıdır


STAKE HOLDER MAP

Projede etkisi olan ve ilgilenen tüm paydaşları belirlemek, onların güç, ilgi ve etkilerini analiz etmek için kullanılan bir araçtır


BUBBLING

Ortaya çıkan fikirleri, birbiriyle ilişkili anahtar kelimeler, fikirleri gruplamak için kullanılan bir yönetmdir


SPARKS (IDEATION)

Yaratıcı düşünme sürecini teşvik etmek ve fikirlerin serbestçe akmasını sağlamak için kullanılır.


ACTION REPLAY

Proje grubunun geride kalan bir dönemi veya tamamlanan bir projeyi değerlendirmek için kullandığı araçtır.


PROTOTYPING

Prototyping, bir fikrin veya konseptin gerçekleştirilebilir bir şekilde görselleştirilmesi veya fiziksel olarak deneyimlenmesidir


AFFINITY MAP (DEEP DIVE)

Bir problemi analiz ederken, görünen sonuçlarla, kök nedenleri ilişkilendiren bir gösterim biçimidir.

HOPES & FEARS

Bir gruptaki insanların duygularını ortaya çıkarmak için umutlarını ve korkularını anlamak için kullanılan bir araçtır


METAPHOR

Metaphor" (Mecaz), bir tasarım aracı olarak kullanılan bir düşünme ve iletişim tekniğidir

VALUE MAP

Çözümün değer önerisini ve çözüm segmentlerini belirlemek için kullanılan bir araçtır.


BOX THE IDEA

Bir fikri, çözümü veya konsepti daha net ve anlaşılır hale getirmek için kullanılan bir tekniktir

TESTING & ITERATION

Problem paydaşlarının çözümü (ürün veya hizmeti) test ettiği ve geri bildirim sağladığı ve iyileştirmek için tekrar tekrar çalışma döngüsünü kullanma sürecidir.

SOKRATİK SORGULAMA

Bir problemin taraflarının gerçek dünya ortamlarında nasıl davrandığını ve yaşadıkları problemleri, duygularını ve ön gördükleri çareyi anlamak için kullanılan bir tasarım aracıdır.

EMPATHY MAP

Kullanıcıların ihtiyaçlarını ve hislerini anlamak için kullanılan bir araçtır.

USER STORY

Dert sahibinin yaşadıklarını, problemin boyutlarını ve kök nedenlerini kısa bir hikaye formatında ifade etmek için kullanılır.


PRITO GRID

Fikirlerin veya önerilerin etkisini ve gerçekleştirilmesi için gereken çabayı değerlendirmek için kullanılır.


HEROS

Yeni fikirler geliştirirken, beğendiğimiz ürün ve hizmetlerden ilham almayı sağlayan bir araçtır.


PERSONA

Problem muhataplarının duygularını davranışlarını ve ihtiyaçlarını temsil eden kurgusal profiller oluşturmak için kullanılır.


EXPERIENCE MAP

Bir problemin adımlarını, yaşanan deneyimler üzerinden adım adım gösteren bir görsel araçtır.


POINT OF VIEW / Yaratıcı Bakış

Çare arayışını daha net ifade eden bir araçtır.


HMW QUESTIONING

"How Might We" sorusu, tasarım düşüncesi sürecinde problem çözmek ve fikir geliştirmek için kullanılan bir tekniktir.


ASSUMPTION TRAPS

Çözümle ilgili en kritik varsayımları belirlemek ve bu varsayımları test etmek için kullanılır.

bottom of page