top of page

Sahne Senin! Etki Yarat.

DALL·E 2024-03-16 13.17.44 - Recreate the modern office setting with a focus on even more

Yaşam sahnesinde rolünüzü nasıl oynuyorsunuz?

ETKİ SANATI

Kritik anlar hayatımızın akışını belirler; bu anlarda bırakılan iz, hem bugünümüzü hem de yarınımızı şekillendirir.

Etki yaratmanın gücü, anı dönüştürme ve geleceği yeniden yazma yeteneğimizdir. Sanat, ifadenin hazinesidir.

Bu program, sanatın dilini kullanarak, hayatınızın kritik dönemeçlerinde derin ve kalıcı etkiler bırakmanın yollarını öğretir.

UYGULAMA VE EĞİTİMLER

Hayat, sürekli değişen sahneler ve kritik anlarla dolu bir oyun gibidir.
Bu program, sanatın ifade gücünü kullanarak, bu belirleyici anlarda nasıl etkili olunacağını öğretir.

Kritik durumları yönetme, etki yaratma ve derinlemesine etkileşim kurma teknikleri sunarak, her bir katılımcının içsel potansiyelini keşfetmesini ve sahneki performansını maksimize etmesini sağlar.

Bu yolculukta, kendi hayatınızın yönetmeni ve yıldızı olma fırsatını bulacaksınız.

GÖRÜŞ BİRLİĞİ YARATMA

AT101

İRADE BİRLİĞİ YARATMA

AT102

DUYGU BİRLİĞİ YARATMA

AT103

6 HAFTALIK KARMA PROGRAM

KONSENSUS ANI
KARAR ANI

KONSENSUS ANI

ETKİ SANATI

AT101

leader 1

GÖRÜŞ BİRLİĞİ YARATMA

Birlik Yaratmanın Sırrı 'Hamlet' Diyaloglarında mı Saklı?

AT101 Konsensus Anı eğitimi, farklı görüşleri uzlaşıyla birleştirme stratejilerini öğreterek kurumlara daha uyumlu ve etkili karar alma süreçleri sunar.
Katılımcılar, "Hamlet" üzerinden, çeşitliliği bir güç olarak kullanarak etkili görüş birliği yaratma tekniklerini öğrenirler.

Farklılıklardan Üstün Olduğunuz An

Farklı görüşleri ve bakış açılarını etkin bir şekilde dinlemeyi ve anlamayı öğrenin.
Ortak bir hedefe ulaşmak için fikir birliği oluşturma becerilerinizi geliştirin.
Hamlet'in trajedisinden ilham alarak fikir birliği oluşumunun önemini ve kritik unsurlarını keşfedin.

leader 2

KAVRAMLAR

Sokratik Diyaloglar
Bilginin Anatomisi
Tez ve Antitez Kavramı
Uzlaşının Sırları
Konsensus Diyalogları

Taraflarla Mücadele Edenler İçin ...

YENİ TRENDLER

Collaborative Leadership (İş Birlikçi Liderlik): Farklı görüşleri ve bakış açılarını birleştirerek ortak bir hedefe ulaşmaya odaklanan modern bir liderlik yaklaşımı.

Emotional Intelligence (Duygusal Zeka): Kendini ve başkalarını daha iyi anlama, duyguları yönetme ve empati kurma becerilerini geliştirme.

Diversity and Inclusion (Çeşitlilik ve Kapsayıcılık): Farklı geçmişlere ve deneyimlere sahip kişilerden oluşan takımların potansiyelini ortaya çıkarma.

TEMEL PRENSİPLER

Shakespeare'in "Hamlet"indeki ikilemler ve Sokrates'in sorgulama yöntemi ile farklı bakış açılarını uzlaştırmayı öğretir.

Platon'un idealar dünyası ve Aristoteles'in mantık çerçevesi ile sağlam bir fikir birliği oluşturma becerisi kazandırır.

Warren Buffett'ın soğukkanlılığı ve Jack Welch'in vizyoner bakış açısıyla zorlu karar alma süreçlerinde rehberlik sunar.

Katılımcılar, Shakespeare'in 'Hamlet' eserinden esinlenerek, yapay zeka yardımıyla kendi şirketlerinin özgün sorunlarına uyarlanmış senaryolar üzerinde çalışacaklar.

Bu özel senaryolar aracılığıyla, farklı görüşleri nasıl bir araya getirip uyumlu bir görüş birliği oluşturabileceklerini canlı olarak deneyimleyecekler.

Uygulama Seansı, katılımcılara teorik bilgileri kendi dünyalarındaki gerçeklere nasıl uygulayabileceklerini gösterecek

UZLAŞI SAHNESİ

leader 3

UYGULAMA SEANSI

KARAR ANI

ETKİ SANATI

AT102

leader 1

İRADE BİRLİĞİ YARATMA

"Macbeth" Karar Verme Ustalığımızı Nasıl Geliştirebilir?

AT102 Karar Anı eğitimi, zorlu durumlar karşısında kararlı ve etik kararlar alma becerisini geliştirerek yöneticilere karar verme süreçlerinde irade kullanımını öğretir.
"Macbeth" eserinden alınan örneklerle, psikolojik ve etik düşüncenin kararlar üzerindeki etkisini derinlemesine anlamalarını sağlar.

İradeniz Kaderinizdir

Zor ve belirsiz koşullar altında bile sağlam ve etik kararlar verme yeteneğinizi geliştirin.
Macbeth'in hikayesini inceleyerek karar verme sürecinin kritik adımlarını ve etik değerlerin önemini kavrayın.
Karar verme becerilerinizi geliştirmek için pratik araçlar ve teknikler öğrenin.

leader 2

KAVRAMLAR

Öz-Denetim ve Düşünme Kalıpları
Etki Faktörleri ve Kararlılık
Seçim ve Tercih Gücü
Risk, Etki ve Sonuç Analizi
İmza: İradeyi Harekete Geçirme

Kararları Yönlendirenler İçin …

YENİ TRENDLER

Agile Decision-Making (Çevik Karar Verme): Hızlı ve değişken ortamlarda, belirsizlikle başa çıkarak doğru kararlar verme becerilerini geliştirme.

Ethical Leadership (Etik Liderlik): Ahlaki değerlere ve sorumlu davranmaya önem veren bir liderlik tarzı benimseme.

Data-Driven Decisions (Veriye Dayalı Kararlar): Sezgileri ve önyargıları bir kenara bırakarak, somut verilere dayalı kararlar verme.

TEMEL PRENSİPLER

Shakespeare'in "Macbeth"inde işlenen etik ikilemler ve Daniel Kahneman'ın davranışsal ekonomi teorileri ile bilinçli ve etik karar verme yeteneğini geliştirir.

Epiktetos'un Stoacı felsefesi ve Nelson Mandela'nın kararlılığıyla zorlu koşullarda da sağlam bir duruş sergilemeyi öğretir.

Elon Musk'ın risk alma cesareti ve Jeff Bezos'un uzun vadeli düşünme tarzı ile girişimci bir bakış açısı kazandırır.

Macbeth' eserinden ve modern psikolojik teorilerden yola çıkarak yapay zeka ile hazırlanan senaryolar, katılımcılara zorlu karar alma süreçlerinde irade gücünü nasıl kullanacaklarını öğretecek.

Bu atölye çalışması, stratejik düşünme, risk değerlendirme ve etik karar alma becerilerini geliştirmek için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Katılımcılar, kendi şirketlerine özgü senaryolar üzerinden stratejik kararların nasıl alınacağını ve uygulanacağını pratiğe dökecekler

KARAR SAHNESİ

leader 3

UYGULAMA SEANSI

REZONANS ANI

ETKİ SANATI

AT103

leader 1

DUYGU BİRLİĞİ YARATMA

Duyguların Anahtarı 'Julius Caesar'da mı Gizli?

AT103 Rezonans Anı eğitimi, takımlarla güçlü duygusal bağlar kurma ve etkileyici duygusal birlik yaratma becerilerini artırarak liderlerin etkileşim stratejilerini geliştirmesine yardımcı olur. "Julius Caesar" üzerinden, duygusal zeka kullanarak takım motivasyonunu artırma yollarını keşfederler.

Duyguların Dansında Bir Kıvılcım : Rezonans

Ekip üyelerinizle güçlü duygusal bağlar kurma ve sürdürme becerilerinizi geliştirin.
Duygusal birliğin nasıl oluşturulabileceğini ve motive edici bir ortamın nasıl sağlanabileceğini öğrenin.
Ekip motivasyonunu ve bağlılığını artırmak için pratik stratejiler geliştirin.

leader 2

KAVRAMLAR

Duygusal Zeka
İkna ve Retorik
Empati Kurma
Duygusal Anlatım
Grup Kohezyonu

Heyecan Yaratmak İsteyenler İçin …

YENİ TRENDLER

Emotional Leadership (Duygusal Liderlik): Takım üyelerini motive etme, ilham verme ve duygusal bağlar kurma becerilerini geliştirme.

Empathetic Leadership (Empatik Liderlik): Takım üyelerinin duygularını anlama ve onlarla empati kurma yeteneğini geliştirme.

Emotional Agility (Duygusal Çeviklik): Değişen koşullara ve duygusal tetikleyicilere uyum sağlayarak, duyguları yönetme becerilerini geliştirme.

TEMEL PRENSİPLER

Shakespeare'in "Julius Caesar"ındaki ikna edici liderlik örnekleri ve Aristoteles'in retorik ilkeleri ile etkili bir iletişim kurma becerisi kazandırır.

Daniel Goleman'ın duygusal zeka teorisi ve Steve Jobs'un karizmatik sunum tarzı ile takımlarla güçlü duygusal bağlar kurmayı öğretir.

Mahatma Gandhi'nin ilham verici liderliği ve Martin Luther King Jr.'ın eşitlik mücadelesi ile motive edici bir liderlik tarzı geliştirir.

Uygulama seansının metinleri Yapay Zeka ile hazırlanıyor. Katılımcılar 'Julius Caesar' eserini şirketlerinin gerçek durumlarına uyarlayarak, duygusal zeka ve ikna becerilerini kullanacakları örnek bir toplantı tasarlıyorlar.

Bu çalışma, ekipler arası güçlü duygusal bağlar kurmanın ve etkileyici duygusal birlik yaratmanın canlı bir örneğini oluşturacak.

Katılımcılar, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri liderlik zorluklarında duygusal zeka kullanımının gücünü içinde yaşayacakları bir örnekle keşfedecekler.

REZONANS SAHNESİ

leader 3

UYGULAMA SEANSI

REZONANS ANI
KARMA PROGRAM
Boddum_edited.jpg

ETKİ SANATI

KARMA PROGRAM

Bu program, yukarıdaki 3 eğitimin, harmanlanmış halidir.
Şirketin fiili vakaları üzerinden örnek çözümlerle yürütülür.

Öğrenme ile uygulama iç içe gerçekleştirilir.

1. Adım

Görüş Birliği Yaratma Sanatı

Giriş olarak, Shakespeare'in "Hamlet"inden esinlenen senaryolar ve yapay zeka destekli özel içeriklerle, farklı görüşleri bir araya getirme ve etkili bir görüş birliği oluşturma teknikleri üzerine odaklanılır.

4. Adım

Karar Sahnesi (Uygulama)

İkinci modülde edinilen bilgiler, yapay zeka ile hazırlanan ve "Macbeth"e dayanan senaryolar üzerinden uygulamalı atölye çalışmaları ile pekiştirilir. Katılımcılar, stratejik düşünme ve karar alma süreçlerini canlandırırlar.

2. Adım

Konsensus Sahnesi (Uygulama)

Katılımcılar, birinci haftada öğrendikleri teorik bilgileri, yapay zeka ile özelleştirilmiş "Hamlet" senaryoları üzerinden gerçekleştirilecek grup çalışmaları ve canlı diyaloglar aracılığıyla pratiğe dökerler.

5. Adım

Duygusal Rezonans ve Liderlik

"Julius Caesar" üzerine kurulu, yapay zeka ile geliştirilmiş içerikler kullanılarak, duygusal zeka ve ikna becerilerinin geliştirilmesi, güçlü duygusal bağlar oluşturma ve takımları motive etme stratejileri sunulur.

3. Adım

Karar Verme Ustalığı

"Macbeth" eserinden alınan ilham ve yapay zekanın sunduğu özgün senaryolarla, zorlu durumlar karşısında kararlılık gösterme, stratejik ve etik karar alma becerileri kazandırılır.

6. Adım

Rezonans Sahnesi

Programın son haftasında, katılımcılar, "Julius Caesar" temalı, yapay zeka tarafından uyarlanmış interaktif çalışmalar ve canlı performanslarla, duygusal anlatım ve ikna tekniklerini uygulama şansı bulurlar. Bu atölye, öğrenilen teorik bilgilerin duygusal liderlik durumlarına nasıl entegre edilebileceğini gösterir.

"Sahne Senin" programı, Dünya Klasikleri ve yapay zeka ile liderlik ve etki yaratma sanatını keşfeder. Katılımcılar, eğitim ve uygulamalı atölye çalışmalarıyla teorik bilgileri gerçek hayata taşır.

Yapay zeka, klasik eserlerin metinlerini katılımcıların iş yaşamı sorunlarına özgü senaryolarla özelleştirir, derin iç görüler sağlar ve kişiye özgü çözümler üretir.

Bu deneyimle, katılımcıların liderlik ve etki yaratma yetenekleri somut olarak gelişir. İletişim, empati ve stratejik düşünme becerileri artar, profesyonel sahnelerinde daha etkili liderler olmalarını sağlar.
Bu program, liderlik yolculuğunda derin ve kalıcı bir etki bırakmak isteyen herkes için idealdir.

bottom of page