top of page
  • Yazarın fotoğrafıGültekin Güldür

Hayat Hep Çalıştay - 2


Kimimiz mantık insanıyız, kimimizde duygular ağır basar, kimimizin sezgileri güçlüdür.

Tasarımcı gibi düşünebilmemiz beynimizi bütünü ile kullanmayı gerektirir.

 

Yaratıcı Liderlerin Gücü

Mantığımızı duygularımızı ve sezgilerimizi tek bir meseleye dengeli olarak odaklayabilmek çok özel bir meziyettir. Bu denge düşünmenin en nitelikli halidir. Yaratıcı liderlerin başarısı bu üç gücü aynı anda kullanmaktan geçer.


Sizde için önde olan hangisi?

Önemli kararlarınızda son sözü duygularınız mı, mantığınız mı, sezgileriniz mi söylüyor?

Bu alanda her birimiz farklıyız.

Duygu mantık ve sezgi arasında kurduğumuz dengeler bir birimizden farklı.

Çünkü mizaçlarımız farklı.


Bugüne kadar verdiğiniz kritik kararları düşünün.

İç sesinizin size neler dediğini hatırlayın.

Söz hakkını daha çok hangisine verdiğinizi bulmaya çalışın.

Beyninizde duygu, mantık ve sezgi arasındaki dengenin nasıl kurulduğunu öğrenebilirseniz, yani kuvvetli yanınızı bilirseniz eksik yanlarınızı da tamamlama şansınız olur.


Yaratıcı Liderler

Design Thinking eğitimlerinde elde edeceğiniz kazanların belki de en büyüğü bir ekibin içindeki görüş zenginliğinin (diversion) ve katılımlıcılığın (inclusion) sağlanmasını bir Yaratıcı Lider vasfı olarak benimsemeniz ve yollarını öğrenmeniz. Ekibinizle birlikte hem problemleri enine boyuna kavramaya çalışırken hem de yaratıcı fikirler geliştirmeye çalışırken ihtiyaç duyacağınız en kritik yetkinlikler.

meseleleri derinden kavrayabilmek, yaratıcı fikirler üretebilmek ve etki yarabilmeniz lazım.

Ekibinizde mantığı ile de duyguları ile de sezgileri ile de kollektif düşünmeye katkı yapabilecekler insanlara ihtiyaç var.

Yaratıcı liderin her birini ayrı ayrı cesaretlendirmesi ekibin yaratıcı özgüvenini sağlam tutması lazım.


Tasarım Odaklı Düşünce

Design Thinking süreçleri boyunca ;

  • Empati çalışmaları boyunca tüm çaba doğru sezgilere erişebilmek içindir. Özellikle empati çalışmalarında duygu mantık dengesinin elden kaçma riski çok yüksektir.

  • Problemlerin çarelerini keşif esnasında (Define) problemin mantık boyutuna da duygu boyuna da, evrileceği ilerki noktalara cevaplarımızın olması gerekir.

  • Ideation çalışmalarında duyguların yönetimi ağır basar. Zira duygular bizi daha derin düşünmeye, sıradanlıktan uzaklaşma teşvik eder.

  • Prototyping çalışmalarında rasyonel bakış yani mantık öne çıkar. Zira ürettiğimiz yaratıcı fikirlerin altında yatan varsayımların rasyonel yaklaşımlarla süzülmesi hatta seçilmesi gerekir.

  • Test aşamasında ise beynin üç gücü birden devreye girmelidir.


 

Yaratıcı lider olarak göstermeniz gereken güç düşüncelerinizin içinde. Meseleler karşısında mantığınızın söylediği ile

duygularınızın söylediklerini ustaca dengelemeniz

sezgilerinizle harmanlayıp

doğru hamleleri yapabilmeniz lazım.


 

Commentaires


bottom of page