top of page

USER STORY

Dert sahibinin yaşadıklarını, problemin boyutlarını ve kök nedenlerini kısa bir hikaye formatında ifade etmek için kullanılır.

USER STORY

Hangi durumlarda işinize yarar?

"User Story" (Derdin Öyküsü), bir tasarım aracı olarak kullanılan bir teknik veya formatdır. Kullanıcıların perspektifinden ürün veya hizmetin gereksinimlerini ve beklentilerini ifade etmek için kullanılır. Kullanıcı hikayeleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını ve hedeflerini anlamak, tasarım kararlarını yönlendirmek ve kullanıcı odaklı bir yaklaşım benimsemek için önemli bir araçtır.

User Story'ler, bir ürün veya hizmetin gereksinimlerini belirlemek ve tasarlamak için kullanılır. Genellikle Agile veya Scrum gibi esnek yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılır. Kullanıcı ihtiyaçlarını, hedeflerini ve beklentilerini belirlemek, geliştirme ekibi ve paydaşlar arasında ortak bir anlayış oluşturmak için kullanıcı hikayeleri önemlidir.

1. Kullanıcı Rolünü Tanımlama: Kullanıcı hikayesi için temel olarak bir kullanıcı rolü belirleyin. Örneğin, bir e-ticaret platformunda "alıcı" veya bir sosyal medya uygulamasında "kullanıcı" gibi.
2. Eylemi Tanımlama: Kullanıcının gerçekleştirmek istediği bir eylemi ifade eden kısa bir cümle oluşturun. Örneğin, "Alıcı olarak, bir ürünü sepete eklemek istiyorum."
3. Amaç ve Değer Eklemek: Kullanıcının neden bu eylemi gerçekleştirmek istediğini ve elde etmek istediği değeri ifade edin. Örneğin, "Ürünü sepete eklemek, ileride satın almak için bir hatırlatıcı olarak kullanmak istiyorum."
4. Opsiyonel Detaylar: Kullanıcı hikayesini daha fazla açıklığa kavuşturmak için isteğe bağlı olarak ek detaylar ekleyebilirsiniz. Örneğin, kullanıcının tercihleri, kısıtlamaları veya öncelikleri hakkında bilgi verebilirsiniz.

USER STORY

• Kullanıcı hikayeleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını, hedeflerini ve beklentilerini doğrudan ifade etmelidir. Teknik detaylara veya çözümlere odaklanmaktan kaçının.
• Kullanıcı hikayelerini kısa, net ve anlaşılır tutmaya özen gösterin. Geliştirme ekibi tarafından kolayca anlaşılabilmesi önemlidir.
• Kullanıcı hikayeleri, paydaşlar ve geliştirme ekibi arasında bir iletişim aracı olarak kullanılmalıdır. Ortak bir anlayış oluşturmak ve gereksin imleri netleştirmek için düzenli geri bildirim alışverişi yapın.
• User Story Mapping gibi yöntemlerle kullanıcı hikayelerini daha büyük bir bağlam içinde organize edebilir ve önceliklendirebilirsiniz.
• Kullanıcı hikayeleri, proje süreci boyunca sürekli olarak güncellenmeli ve revize edilmelidir. Yeni gereksinimler ve kullanıcı geri bildirimleriyle birlikte güncel tutulmalıdır.

Adım Adım

1. Kullanıcı Rolünü Tanımlama: Kullanıcı hikayesi için temel olarak bir kullanıcı rolü belirleyin. Örneğin, bir e-ticaret platformunda "alıcı" veya bir sosyal medya uygulamasında "kullanıcı" gibi.
2. Eylemi Tanımlama: Kullanıcının gerçekleştirmek istediği bir eylemi ifade eden kısa bir cümle oluşturun. Örneğin, "Alıcı olarak, bir ürünü sepete eklemek istiyorum."
3. Amaç ve Değer Eklemek: Kullanıcının neden bu eylemi gerçekleştirmek istediğini ve elde etmek istediği değeri ifade edin. Örneğin, "Ürünü sepete eklemek, ileride satın almak için bir hatırlatıcı olarak kullanmak istiyorum."
4. Opsiyonel Detaylar: Kullanıcı hikayesini daha fazla açıklığa kavuşturmak için isteğe bağlı olarak ek detaylar ekleyebilirsiniz. Örneğin, kullanıcının tercihleri, kısıtlamaları veya öncelikleri hakkında bilgi verebilirsiniz.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page