top of page

TESTING & ITERATION

Problem paydaşlarının çözümü (ürün veya hizmeti) test ettiği ve geri bildirim sağladığı ve iyileştirmek için tekrar tekrar çalışma döngüsünü kullanma sürecidir.

TESTING & ITERATION

Hangi durumlarda işinize yarar?

Tasarım sürecinin bir parçası olarak üretilen prototiplerin gerçek kullanıcılar üzerinde test edilerek geri bildirimlerin toplanması ve bu geri bildirimlere dayanarak tasarımın iyileştirilmesi sürecini ifade eder. Bu aşama, hızlı öğrenme ve geliştirme için önemli bir adımdır.
Testing and Iteration, tasarım sürecinin çeşitli aşamalarında kullanılabilir. Prototipler oluşturulduktan sonra gerçek kullanıcılarla test edilir ve geri bildirimler alınır. Bu geri bildirimler, tasarımın doğruluğunu, kullanılabilirliğini ve etkinliğini değerlendirmek için kullanılır. Testing and Iteration, yeni bir ürün veya hizmet tasarlandığında, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi gerektiğinde veya kullanıcı deneyimi problemlerinin çözülmesi gerektiğinde kullanılabilir.

1. Prototip Oluşturma: Tasarım sürecindeki belirli bir aşamada prototipler oluşturulur. Prototipler, tasarımın belirli yönlerini temsil eden görsel veya işlevsel öğeler içerebilir. Bu prototipler, kullanıcılara sunulmak üzere hazırlanır.
2. Test Senaryolarının Hazırlanması: Test etme aşamasında, kullanıcılarla gerçekleştirilecek test senaryoları hazırlanır. Bu senaryolar, kullanıcıların prototipi nasıl deneyimleyeceklerini ve belirli görevleri nasıl gerçekleştireceklerini belirler.
3. Test ve Geri Bildirim Toplama: Prototipler, hedef kullanıcılarla gerçekleştirilen test oturumları sırasında sunulur. Kullanıcılardan geri bildirim alınır, kullanıcıların deneyimlerini gözlemlemek ve sorularını yanıtlamak için etkileşimde bulunulur. Bu süreçte, kullanıcıların tepkileri, zorlukları ve önerileri kaydedilir.
4. Geri Bildirim Analizi ve İyileştirme: Toplanan geri bildirimler dikkate alınarak tasarım iyileştirmeleri yapılır. Kullanıcıların deneyimlerine dayanarak, tasarımın eksiklikleri belirlenir ve gerekli düzeltmeler yapılır.

TESTING & ITERATION

1. Önceden Belirlenmiş Hedefler: Test etme aşamasına geçmeden önce, prototipin test edilecek hedefleri ve hedeflerin ölçülebilir kriterleri belirlenmelidir.
2. Kullanıcı Merkezli Yaklaşım: Testing and Iteration, kullanıcıların gerçek tepkilerini ve geri bildirimlerini değerlendirmeyi amaçlar. Kullanıcı odaklı bir yaklaşım benimsemek ve kullanıcıların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak önemlidir.
3. Yeterli Katılım: Test etme sürecinde yeterli sayıda ve çeşitlilikte kullanıcının katılımı önemlidir. Farklı kullanıcı gruplarından gelen geri bildirimler, daha kapsamlı bir değerlendirme sağlar.
4. Gerçek Ortamlar: Prototipler, gerçek kullanım ortamlarına en yakın şekilde sunulmalıdır. Bu, kullanıcıların prototipi gerçek bir deneyim gibi deneyimlemesine olanak sağlar.
5. Esneklik: Testing and Iteration sürecinde esnek olunmalıdır. Geri bildirimler ve kullanıcı tepkileri doğrultusunda tasarımda gerekli değişikliklere açık olunmalı ve sürekli olarak iyileştirmeler yapılmalıdır.

Adım Adım

1. Prototip Oluşturma: Tasarım sürecindeki belirli bir aşamada prototipler oluşturulur. Prototipler, tasarımın belirli yönlerini temsil eden görsel veya işlevsel öğeler içerebilir. Bu prototipler, kullanıcılara sunulmak üzere hazırlanır.
2. Test Senaryolarının Hazırlanması: Test etme aşamasında, kullanıcılarla gerçekleştirilecek test senaryoları hazırlanır. Bu senaryolar, kullanıcıların prototipi nasıl deneyimleyeceklerini ve belirli görevleri nasıl gerçekleştireceklerini belirler.
3. Test ve Geri Bildirim Toplama: Prototipler, hedef kullanıcılarla gerçekleştirilen test oturumları sırasında sunulur. Kullanıcılardan geri bildirim alınır, kullanıcıların deneyimlerini gözlemlemek ve sorularını yanıtlamak için etkileşimde bulunulur. Bu süreçte, kullanıcıların tepkileri, zorlukları ve önerileri kaydedilir.
4. Geri Bildirim Analizi ve İyileştirme: Toplanan geri bildirimler dikkate alınarak tasarım iyileştirmeleri yapılır. Kullanıcıların deneyimlerine dayanarak, tasarımın eksiklikleri belirlenir ve gerekli düzeltmeler yapılır.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page