top of page

HOPES & FEARS

Bir gruptaki insanların duygularını ortaya çıkarmak için umutlarını ve korkularını anlamak için kullanılan bir araçtır

HOPES & FEARS

Hangi durumlarda işinize yarar?

Bu araç, insanların projeye veya değişime yönelik duygusal tepkilerini anlamak, motivasyonlarını keşfetmek ve riskleri belirlemek için kullanılır.

"Hopes & Fears" aracı, bir projenin başlangıcında veya bir karar verme sürecinde kullanılır. Yeni bir proje başlatılırken, ekip üyelerinin veya paydaşların umutlarını, endişelerini ve korkularını anlamak projenin başarısı için önemlidir. Ayrıca, bir strateji belirlerken veya büyük değişiklikler yaparken, ilgili paydaşların umut ve korkularını anlamak ve yönetmek önemlidir.

1. Grup Tartışması: "Hopes & Fears" aracını kullanmak için ilgili grup veya ekip üyelerini bir araya getirin. Grup tartışması için bir ortam sağlayın ve herkesin fikirlerini rahatça paylaşabilmesini sağlayın.
2. Hopes (Umudumuz): Grup üyelerine projeden veya karardan umdukları şeyleri sormak için bir fırsat verin. Herkesin projeden neler beklediğini, hedeflediği sonuçları ve olumlu etkileri ifade etmelerini sağlayın.
3. Fears (Korkularımız): Ardından, grup üyelerine projeden veya karardan duydukları endişeleri sormak için bir fırsat verin. Herkesin projede veya kararda nelerden endişe duyduğunu, olası riskleri veya olumsuz sonuçları ifade etmelerini sağlayın.
4. Liste Oluşturma: Grup tartışması sırasında ortaya çıkan umutları ve korkuları bir liste halinde toplayın. Her bir umut ve korkuyu ayrı bir madde olarak kaydedin.

HOPES & FEARS

• "Hopes & Fears" aracını kullanırken, herkesin düşüncelerini rahatça ifade edebileceği bir ortam sağlamak önemlidir. Grup üyelerine güven ve destek vermek, daha açık ve dürüst geri bildirimlerin ortaya çıkmasını sağlar.
• Korkuların yanı sıra umutları da vurgulamak önemlidir. Pozitif bir bakış açısıyla projenin veya kararın olası başarılarına odaklanmak, motivasyonu artırır ve enerjiyi yükseltir.
• Umutlar ve korkular belirlendikten sonra, projenin risklerini değerlendirmek ve risk yönetimi stratejileri geliştirmek için bu bilgileri kullanabilir

Adım Adım

1. Grup Tartışması: "Hopes & Fears" aracını kullanmak için ilgili grup veya ekip üyelerini bir araya getirin. Grup tartışması için bir ortam sağlayın ve herkesin fikirlerini rahatça paylaşabilmesini sağlayın.
2. Hopes (Umudumuz): Grup üyelerine projeden veya karardan umdukları şeyleri sormak için bir fırsat verin. Herkesin projeden neler beklediğini, hedeflediği sonuçları ve olumlu etkileri ifade etmelerini sağlayın.
3. Fears (Korkularımız): Ardından, grup üyelerine projeden veya karardan duydukları endişeleri sormak için bir fırsat verin. Herkesin projede veya kararda nelerden endişe duyduğunu, olası riskleri veya olumsuz sonuçları ifade etmelerini sağlayın.
4. Liste Oluşturma: Grup tartışması sırasında ortaya çıkan umutları ve korkuları bir liste halinde toplayın. Her bir umut ve korkuyu ayrı bir madde olarak kaydedin.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page