top of page

EMPATHY MAP

Kullanıcıların ihtiyaçlarını ve hislerini anlamak için kullanılan bir araçtır.

EMPATHY MAP

Hangi durumlarda işinize yarar?

Kullanıcıların duygularını, düşüncelerini, ihtiyaçlarını ve motivasyonlarını anlamak için kullanılır. Empathy Map, kullanıcı odaklı bir tasarım yaklaşımının bir parçası olarak kullanılabilir.

Empathy Map, problemi netleştirirken tarafların bakış açısını anlamak için kullanılır. İşbirliği ve paydaşlar arası anlayışın artırılması, kullanıcı segmentlerinin tanımlanması, kullanıcı araştırmasının değerlendirilmesi veya kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi durumlarda kullanılabilir.

Empathy Map oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
1. Kullanıcıyı Tanımlayın: Empathy Map'i dolduracağınız kullanıcıyı veya hedef kitleyi belirleyin. Bu, demografik bilgiler, davranışsal özellikler, ihtiyaçlar veya diğer ilgili faktörler üzerine odaklanabilir.
2. Empathy Map Şablonunu Hazırlayın: Empathy Map'i oluşturmak için bir şablon kullanabilirsiniz. Şablon genellikle dört ana bölümden oluşur: Düşünceler, Duygular, İhtiyaçler ve Hedefler.
3. Düşünceler: Kullanıcının zihninde nelerin döndüğünü anlamak için "Düşünceler" bölümünü doldurun. Kullanıcının ne düşündüğü, neye odaklandığı veya endişelendiği gibi düşüncelerini belirtin.
4. Duygular: Kullanıcının hissettiği duyguları belirtin. Empati Map'te duygusal durumları ve hislerini ifade etmek önemlidir. Örneğin, mutluluk, hayal kırıklığı, memnuniyet, stres gibi duyguları yazabilirsiniz.
5. İhtiyaçler: Kullanıcının temel ihtiyaçlarını veya beklentilerini belirtin. Empathy Map üzerinde kullanıcının neye ihtiyaç duyduğunu veya aradığını ifade edin. Örneğin, kullanıcının güvenliğe, kolay kullanıma veya sosyal bağlantılara ihtiyacı olabilir.
6. Hedefler: Kullanıcının hedeflerini veya amaçlarını tanımlayın. Empathy Map üzerinde kullanıcının neyi başarmak istediğini veya hedeflediğini ifade edin. Örneğin, kullanıcının daha iyi bir yaşam tarzı elde etme, başarıya ulaşma veya belirli bir deneyimi yaşama hedefleri olabilir.

EMPATHY MAP

• Empathy Map oluştururken, kullanıcı araştırmalarına, gerçek verilere ve doğrulanmış bilgilere dayanmaya özen gösterin.
• Empathy Map'i bir grup çalışması olarak yapmak, farklı perspektiflerin ve görüşlerin birleştirilmesine yardımcı olabilir.
• Empathy Map'i doldururken nesnel ve somut ifadeler kullanmaya özen gösterin. Genellemelerden kaçının ve mümkün olduğunca spesifik olmaya çalışın.
• Empathy Map'i düzenli olarak güncelleyin. Kullanıcıların ihtiyaçları, düşünceleri ve duyguları zamanla değişebilir, bu nedenle Empathy Map'i sürekli olarak güncel tutmak önemlidir.

Adım Adım

Empathy Map oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
1. Kullanıcıyı Tanımlayın: Empathy Map'i dolduracağınız kullanıcıyı veya hedef kitleyi belirleyin. Bu, demografik bilgiler, davranışsal özellikler, ihtiyaçlar veya diğer ilgili faktörler üzerine odaklanabilir.
2. Empathy Map Şablonunu Hazırlayın: Empathy Map'i oluşturmak için bir şablon kullanabilirsiniz. Şablon genellikle dört ana bölümden oluşur: Düşünceler, Duygular, İhtiyaçler ve Hedefler.
3. Düşünceler: Kullanıcının zihninde nelerin döndüğünü anlamak için "Düşünceler" bölümünü doldurun. Kullanıcının ne düşündüğü, neye odaklandığı veya endişelendiği gibi düşüncelerini belirtin.
4. Duygular: Kullanıcının hissettiği duyguları belirtin. Empati Map'te duygusal durumları ve hislerini ifade etmek önemlidir. Örneğin, mutluluk, hayal kırıklığı, memnuniyet, stres gibi duyguları yazabilirsiniz.
5. İhtiyaçler: Kullanıcının temel ihtiyaçlarını veya beklentilerini belirtin. Empathy Map üzerinde kullanıcının neye ihtiyaç duyduğunu veya aradığını ifade edin. Örneğin, kullanıcının güvenliğe, kolay kullanıma veya sosyal bağlantılara ihtiyacı olabilir.
6. Hedefler: Kullanıcının hedeflerini veya amaçlarını tanımlayın. Empathy Map üzerinde kullanıcının neyi başarmak istediğini veya hedeflediğini ifade edin. Örneğin, kullanıcının daha iyi bir yaşam tarzı elde etme, başarıya ulaşma veya belirli bir deneyimi yaşama hedefleri olabilir.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page