top of page


STAKE HOLDER MAP

Projede etkisi olan ve ilgilenen tüm paydaşları belirlemek, onların güç, ilgi ve etkilerini analiz etmek için kullanılan bir araçtır


STAKE HOLDER MAP

Hangi durumlarda işinize yarar?

Stakeholder Map, projenin başlangıcında veya planlama aşamasında kullanılır. Projenin paydaşlarını anlamak, onlarla etkileşim kurmak ve projeyi yönlendirecek stratejileri belirlemek için bu harita oluşturulur. Ayrıca, projenin ilerleyişi süresince paydaşları güncellemek, ihtiyaçlarına yanıt vermek ve değişen paydaş dinamiklerini izlemek için de kullanılabilir.

1. Paydaşların Tanımlanması: Projede etkisi olan ve ilgili olan tüm paydaşları belirleyin. Bu, doğrudan veya dolaylı olarak projeden etkilenebilecek kişileri, grupları, kurumları veya organizasyonları içerebilir.
2. Paydaş Özelliklerinin Analizi: Her bir paydaşın özelliklerini ve ilgilerini belirleyin. Bu, paydaşların projeye olan güçleri, ilgileri, etkileri, beklentileri, ihtiyaçları, tutumları ve rolleri gibi faktörleri içerir.
3. Harita Oluşturma: Bir paydaş haritası oluşturun. Genellikle, bir 2x2 veya 4x4 matris kullanılır. Y ekseni, paydaşların güç veya ilgisi gibi faktörleri temsil ederken, X ekseni ise paydaşların etkilerini veya diğer belirlenen özellikleri temsil eder.
4. Paydaşları Konumlandırma: Her bir paydaşı, analiz edilen faktörlere göre uygun konuma yerleştirin. Bu, paydaşların projedeki rol ve etkilerini görselleştirmenize yardımcı olur.
5. Analiz ve Strateji Geliştirme: Oluşturulan paydaş haritasını analiz edin ve stratejik kararlar almak için kullanın. Paydaşların ihtiyaçlarına yanıt vermek, iletişim stratejileri oluşturmak, işbirliğini sağlamak ve riskleri yönetmek için gerekli adımları belirleyin.


STAKE HOLDER MAP

• Paydaşları mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde belirleyin ve projen
in her aşamasında güncelleyin.
• Paydaşları anlamak için araştırma yapın, görüşmeler yapın ve geri bildirim toplayın.
• Paydaşları analiz ederken, güç, ilgi ve etkilerinin yanı sıra ihtiyaçlarını, beklentilerini ve tutumlarını da dikkate alın.
• Harita oluştururken, görsel bir form kullanarak paydaşların konumunu daha anlaşılır hale getirin.
• Paydaş haritasını kullanarak iletişim stratejileri oluşturun, etkileşimler planlayın ve işbirliğini teşvik edin.
• Projede değişiklikler veya paydaşların değişen dinamikleri olduğunda haritayı güncelleyin.

Adım Adım

1. Paydaşların Tanımlanması: Projede etkisi olan ve ilgili olan tüm paydaşları belirleyin. Bu, doğrudan veya dolaylı olarak projeden etkilenebilecek kişileri, grupları, kurumları veya organizasyonları içerebilir.
2. Paydaş Özelliklerinin Analizi: Her bir paydaşın özelliklerini ve ilgilerini belirleyin. Bu, paydaşların projeye olan güçleri, ilgileri, etkileri, beklentileri, ihtiyaçları, tutumları ve rolleri gibi faktörleri içerir.
3. Harita Oluşturma: Bir paydaş haritası oluşturun. Genellikle, bir 2x2 veya 4x4 matris kullanılır. Y ekseni, paydaşların güç veya ilgisi gibi faktörleri temsil ederken, X ekseni ise paydaşların etkilerini veya diğer belirlenen özellikleri temsil eder.
4. Paydaşları Konumlandırma: Her bir paydaşı, analiz edilen faktörlere göre uygun konuma yerleştirin. Bu, paydaşların projedeki rol ve etkilerini görselleştirmenize yardımcı olur.
5. Analiz ve Strateji Geliştirme: Oluşturulan paydaş haritasını analiz edin ve stratejik kararlar almak için kullanın. Paydaşların ihtiyaçlarına yanıt vermek, iletişim stratejileri oluşturmak, işbirliğini sağlamak ve riskleri yönetmek için gerekli adımları belirleyin.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page