top of page


SPARKS (IDEATION)

Yaratıcı düşünme sürecini teşvik etmek ve fikirlerin serbestçe akmasını sağlamak için kullanılır.


SPARKS (IDEATION)

Hangi durumlarda işinize yarar?

Problem tanımlama ve çare arayışının netleşmesi ve bulguların bir HMW sorsuna dönüşmesinden sonra kullanılır.
problem tanımlama ve kullanıcı anlayışı aşamalarından sonra kullanılır. Bu aşamada, belirlenen problem veya ihtiyaçlar üzerine odaklanarak yaratıcı çözümler bulmak için kullanılır. Ideation, tasarım sürecinin fikir üretme ve yenilikçi düşünme aşamasıdır.

1. Odak Noktalarını Belirleyin: Ideation sürecine başlamadan önce, odak noktalarınızı ve tasarım hedeflerinizi belirleyin. İhtiyaçlar, sorunlar veya belirli bir konu üzerine odaklanabilirsiniz.
2. Yaratıcı Teknikler Kullanın: Fikir üretmek için çeşitli yaratıcı teknikler kullanın. Örneğin, beyin fırtınası, odak grupları, morfolojik analiz, kısır döngü metodu gibi tekniklerden yararlanabilirsiniz.
3. Kısıtlamaları Kaldırın: Ideation sürecinde, herhangi bir kısıtlama veya eleştiri yapmadan özgürce fikirler üretin. Her fikri değerlendirmeden önce serbestçe kaydedin.
4. Çeşitlilik ve Kombinasyonlar: Farklı bakış açılarından, disiplinlerden ve deneyimlerden farklı insanları ideation sürecine dahil edin. Farklı perspektiflerden gelen fikirler, daha çeşitli ve yenilikçi çözümler sağlar.
5. Görselleştirme: Fikirleri görsel olarak ifade ederek, daha anlaşılır ve ilham verici hale getirin. Çizimler, şemalar, karikatürler veya hızlı prototipler gibi görsel araçları kullanabilirsiniz.


SPARKS (IDEATION)

• Eleştiri ve değerlendirme aşamasından önce, fikirlerin serbestçe akmasına izin verin. Özgürce düşünmek ve sınırları zorlamak, yaratıcılığı teşvik eder.
• Farklı düşünce tarzlarına ve perspektiflere değer verin. Farklı disiplinlerden ve deneyimlerden insanları bir araya getirerek, çeşitli ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayın.
• Hızlı
hareket edin ve miktar odaklı olun. Birçok fikir üretin ve daha sonra değerlendirme yaparak en uygun olanları seçin.
• Yaratıcılığınızı sınırlamayın ve geleneksel düşünce kalıplarını aşın. Daha radikal ve alışılmadık fikirler üretmek için cesur olun.

Adım Adım

1. Odak Noktalarını Belirleyin: Ideation sürecine başlamadan önce, odak noktalarınızı ve tasarım hedeflerinizi belirleyin. İhtiyaçlar, sorunlar veya belirli bir konu üzerine odaklanabilirsiniz.
2. Yaratıcı Teknikler Kullanın: Fikir üretmek için çeşitli yaratıcı teknikler kullanın. Örneğin, beyin fırtınası, odak grupları, morfolojik analiz, kısır döngü metodu gibi tekniklerden yararlanabilirsiniz.
3. Kısıtlamaları Kaldırın: Ideation sürecinde, herhangi bir kısıtlama veya eleştiri yapmadan özgürce fikirler üretin. Her fikri değerlendirmeden önce serbestçe kaydedin.
4. Çeşitlilik ve Kombinasyonlar: Farklı bakış açılarından, disiplinlerden ve deneyimlerden farklı insanları ideation sürecine dahil edin. Farklı perspektiflerden gelen fikirler, daha çeşitli ve yenilikçi çözümler sağlar.
5. Görselleştirme: Fikirleri görsel olarak ifade ederek, daha anlaşılır ve ilham verici hale getirin. Çizimler, şemalar, karikatürler veya hızlı prototipler gibi görsel araçları kullanabilirsiniz.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page