top of page


PRITO GRID

Fikirlerin veya önerilerin etkisini ve gerçekleştirilmesi için gereken çabayı değerlendirmek için kullanılır.


PRITO GRID

Hangi durumlarda işinize yarar?

Bu yöntem, projenin amaçlarına, kullanıcı ihtiyaçlarına, iş değerine ve stratejik hedeflere dayalı olarak karar vermeyi sağlar. Value-Based Prioritization, kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını ve projenin en yüksek değer sağlayan alanlara odaklanmasını amaçlar.

1 Değer Ölçütlerinin Belirlenmesi: Proje ekipleri, projenin amaçları, kullanıcı ihtiyaçları, iş değeri ve stratejik hedefler gibi faktörleri dikkate alarak değer ölçütlerini belirler. Örneğin, müşteri memnuniyeti, iş hacmi, gelir artışı, maliyet azaltma gibi kriterler değer ölçütleri olabilir.
2 İş veya Özellik Listesinin Oluşturulması: Projede yer alacak işler veya özellikler bir liste halinde oluşturulur. Bu liste, projenin genel hedeflerini yansıtan işleri veya özellikleri içermelidir.
3 Değerlendirme ve Puanlama: Her iş veya özellik, belirlenen değer ölçütlerine göre değerlendirilir ve puanlanır. Bu puanlama, işin veya özelliğin belirli bir değer ölçütüne ne kadar katkı sağladığını gösterir.
4 Öncelik Sıralamasının Yapılması: İş veya özellikler, puanlama sonuçlarına göre öncelik sırasına konulur. En yüksek puan alan işler veya özellikler en üstte yer alır ve en düşük puan alanlar altta yer alır.
5 Kaynakların Dağıtılması: Sınırlı kaynaklara sahip olan projelerde, en yüksek önceliğe sahip işler veya özellikler öncelikli olarak kaynaklara tahsis edilir. Bu, projenin en değerli ve kritik alanlara odaklanmasını sağlar.


PRITO GRID

• Değer ölçütlerini belirlerken, projenin hedeflerini ve kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alın. İşin veya özelliğin ne kadar değerli olduğunu belirlemek için objektif kriterler kullanın.
• İş veya özellik listesini oluştururken, projenin amaçlarına ve stratejik hedeflerine uygun olduğundan emin olun. Her iş veya özelliğin projeye nasıl katkı sağlayacağını açıkça belirtin.
• Değerlendirme ve puanlama sürecinde, ekip üyelerinin katılımını teşvik edin ve çeşitli bakış

Adım Adım

1 Değer Ölçütlerinin Belirlenmesi: Proje ekipleri, projenin amaçları, kullanıcı ihtiyaçları, iş değeri ve stratejik hedefler gibi faktörleri dikkate alarak değer ölçütlerini belirler. Örneğin, müşteri memnuniyeti, iş hacmi, gelir artışı, maliyet azaltma gibi kriterler değer ölçütleri olabilir.
2 İş veya Özellik Listesinin Oluşturulması: Projede yer alacak işler veya özellikler bir liste halinde oluşturulur. Bu liste, projenin genel hedeflerini yansıtan işleri veya özellikleri içermelidir.
3 Değerlendirme ve Puanlama: Her iş veya özellik, belirlenen değer ölçütlerine göre değerlendirilir ve puanlanır. Bu puanlama, işin veya özelliğin belirli bir değer ölçütüne ne kadar katkı sağladığını gösterir.
4 Öncelik Sıralamasının Yapılması: İş veya özellikler, puanlama sonuçlarına göre öncelik sırasına konulur. En yüksek puan alan işler veya özellikler en üstte yer alır ve en düşük puan alanlar altta yer alır.
5 Kaynakların Dağıtılması: Sınırlı kaynaklara sahip olan projelerde, en yüksek önceliğe sahip işler veya özellikler öncelikli olarak kaynaklara tahsis edilir. Bu, projenin en değerli ve kritik alanlara odaklanmasını sağlar.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page