top of page


POINT OF VIEW / Yaratıcı Bakış

Çare arayışını daha net ifade eden bir araçtır.


POINT OF VIEW /  Yaratıcı Bakış

Hangi durumlarda işinize yarar?

POV, kullanıcıların ihtiyaçlarını ve sorunlarını odaklayarak tasarım problemini daha net bir şekilde tanımlamayı amaçlar. Bu araç, tasarım ekibine empati kurma ve kullanıcı odaklı bir yaklaşım geliştirme konusunda rehberlik eder.
"Point of View" aracı, tasarım sürecinin problem tanımlama aşamasında kullanılır. Araştırma ve kullanıcı gözlemi aşamalarından sonra, elde edilen verileri analiz etmek ve anlamak için kullanılır. Kullanıcıların ihtiyaçlarını, motivasyonlarını ve yaşadıkları sorunları daha derinlemesine anlamak ve bunları tasarım fırsatlarına dönüştürmek için kullanılır.

1. Kullanıcı Verilerini Analiz Edin: Öncelikle, kullanıcı araştırmalarından ve gözlemlerden elde edilen verileri analiz edin. Kullanıcıların ihtiyaçlarını, motivasyonlarını, hedeflerini ve yaşadıkları sorunları anlamaya çalışın.
2. Empati Oluşturun: Kullanıcılarla empati kurun ve onların yerine geçmeye çalışın. Onların bakış açısını, deneyimlerini ve hissettiklerini anlamaya çalışın.
3. Sorunları Odaklayın: Kullanıcıların yaşadığı sorunları belirleyin ve bunları net bir şekilde ifade edin. Sorunlar, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamada veya mevcut çözümlerin eksikliklerini gidermede ortaya çıkan engelleri ifade etmelidir.
4. Görüş Açısını Formüle Edin: Elde ettiğiniz bilgilere dayanarak, kullanıcıların ihtiyaçlarını ve sorunlarını ifade eden bir görüş açısı formüle edin. Bu, kullanıcının bakış açısını, ihtiyaçlarını ve hedeflerini net bir şekilde ifade eden bir ifade olmalıdır.


POINT OF VIEW / Yaratıcı Bakış

• "Point of View" oluştururken, kullanıcıların ihtiyaçlarını ve sorunlarını objektif bir şekilde ifade etmeye çalışın. Öznel veya varsayımlı ifadelerden kaçının.
• Görüş açısını net ve özlü bir şekilde ifade edin. Kullanıcıların ne istediğini, neye ihtiyaç duyduğunu ve neyi zorluk olarak yaşadığını açıkça ifade etmek önemlidir.
• Görüş açısı, kullanıcı odaklı tasarım fırsatlarını tanımlamak için bir başlangıç noktasıdır. Diğer tasarım aşamalarında bu f
ırsatları daha fazla araştırma, ideation ve prototipleme ile geliştirebilirsiniz.
• "Point of View"i, tasarım ekibi ve paydaşlarla paylaşarak ortak bir anlayış oluşturun ve tasarım sürecini ilerletmek için geri bildirim alın.

Adım Adım

1. Kullanıcı Verilerini Analiz Edin: Öncelikle, kullanıcı araştırmalarından ve gözlemlerden elde edilen verileri analiz edin. Kullanıcıların ihtiyaçlarını, motivasyonlarını, hedeflerini ve yaşadıkları sorunları anlamaya çalışın.
2. Empati Oluşturun: Kullanıcılarla empati kurun ve onların yerine geçmeye çalışın. Onların bakış açısını, deneyimlerini ve hissettiklerini anlamaya çalışın.
3. Sorunları Odaklayın: Kullanıcıların yaşadığı sorunları belirleyin ve bunları net bir şekilde ifade edin. Sorunlar, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamada veya mevcut çözümlerin eksikliklerini gidermede ortaya çıkan engelleri ifade etmelidir.
4. Görüş Açısını Formüle Edin: Elde ettiğiniz bilgilere dayanarak, kullanıcıların ihtiyaçlarını ve sorunlarını ifade eden bir görüş açısı formüle edin. Bu, kullanıcının bakış açısını, ihtiyaçlarını ve hedeflerini net bir şekilde ifade eden bir ifade olmalıdır.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page