top of page


PERSONA

Problem muhataplarının duygularını davranışlarını ve ihtiyaçlarını temsil eden kurgusal profiller oluşturmak için kullanılır.


PERSONA

Hangi durumlarda işinize yarar?

Bir persona, hayali bir kullanıcı profili oluşturarak hedef kitlenin ihtiyaçlarını, motivasyonlarını, hedeflerini ve davranışlarını daha iyi anlamak için kullanılır. Persona oluşturma, tasarım sürecinde kullanıcı odaklı yaklaşımı desteklemek ve daha etkili tasarım kararları almak için önemli bir adımdır.

Persona oluşturma, tasarım sürecinin erken aşamalarında kullanıcıların ihtiyaçlarını, hedeflerini ve davranışlarını anlamak için kullanılır. Ürün veya hizmetin hedef kitlesini tanımlamak, kullanıcıların motivasyonlarını anlamak ve tasarım kararlarını kullanıcı odaklı bir şekilde yönlendirmek için persona oluşturma önemlidir.

1. hedefleri hakkında bilgi toplayın. Bu bilgileri kullanıcı araştırmaları, anketler, görüşmeler veya kullanıcı verileri gibi kaynaklardan elde edebilirsiniz.
2. Segmentasyon: Elde ettiğiniz verileri kullanarak hedef kitlenizi belirleyin ve benzer özelliklere sahip grupları tanımlayın. Bu gruplar, farklı persona profillerini temsil edecek.
3. Persona Profilini Oluşturma: Her bir persona için hayali bir kullanıcı profili oluşturun. Profilde kullanıcının adı, demografik bilgileri, hedefleri, ihtiyaçları, motivasyonları, davranışları, beklentileri gibi detayları yer almalıdır.
4. Görselleştirme: Her persona için bir görsel veya karakter resmi kullanarak daha somut bir şekilde temsil edin. Bu, persona profilini daha gerçekçi ve insan odaklı hale getirebilir.


PERSONA

• Persona oluştururken gerçek verilere dayanmak önemlidir. Kullanıcı araştırmaları, kullanıcı geri bildirimleri veya mevcut veriler gibi güvenilir kaynaklardan doğru bilgiler elde edin.
• Persona, stereotiplere dayanmamalıdır. Kullanıcıların gerçekçi ve çeşitli bir temsilini sağlamak için farklı demografik grupları ve özellikleri içermelidir.
• Persona oluştururken takım üyelerinin katılımını sağlayın. Farklı bakış açıları ve deneyimler, persona oluşturma sürecini zenginleştirebilir.
• Persona profilini sade ve anlaşılır tutmaya özen gösterin. Önemli bilgileri vurgulayın ve gereksiz detaylardan kaçının. Persona'nın kullanıcı ihtiyaçlarını ve davranışlarını anlamak için etkili bir araç olmasını sağlayın.

Adım Adım

1. hedefleri hakkında bilgi toplayın. Bu bilgileri kullanıcı araştırmaları, anketler, görüşmeler veya kullanıcı verileri gibi kaynaklardan elde edebilirsiniz.
2. Segmentasyon: Elde ettiğiniz verileri kullanarak hedef kitlenizi belirleyin ve benzer özelliklere sahip grupları tanımlayın. Bu gruplar, farklı persona profillerini temsil edecek.
3. Persona Profilini Oluşturma: Her bir persona için hayali bir kullanıcı profili oluşturun. Profilde kullanıcının adı, demografik bilgileri, hedefleri, ihtiyaçları, motivasyonları, davranışları, beklentileri gibi detayları yer almalıdır.
4. Görselleştirme: Her persona için bir görsel veya karakter resmi kullanarak daha somut bir şekilde temsil edin. Bu, persona profilini daha gerçekçi ve insan odaklı hale getirebilir.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page