top of page


BUBBLING

Ortaya çıkan fikirleri, birbiriyle ilişkili anahtar kelimeler, fikirleri gruplamak için kullanılan bir yönetmdir


BUBBLING

Hangi durumlarda işinize yarar?

Bubbling, beyin fırtınası yaparken ortaya çıkan fikirleri, birbiriyle ilişkili anahtar kelimeler, fikirler ve kavramlar etrafında bir "baloncuk" haritası oluşturarak organize etmeyi amaçlar. Bu yöntem, fikirleri düzenlemek, kategorize etmek ve birbirleriyle olan ilişkilerini görselleştirmek için kullanılabilir. Affinity mapping ile benzer olarak, bubbling de bir grup insanın fikirlerini toplama ve düzenleme sürecini kolaylaştırmak için kullanılabilir.
Bubbling bir konu hakkında farklı fikirleri keşfetmek ve derinlemesine analiz etmek için kullanılan bir araçtır. İlk olarak geniş bir konu veya soru belirlenir, sonra bu konu etrafında farklı fikirler ve alt konular "kabarcıklar" halinde yazılır ve birbirleriyle ilişkilendirilir. Bu yöntem, bir kişinin kendi düşüncelerini organize etmek için kullanabileceği gibi, grup çalışmalarında da kullanılabilir.

Affinity map ve Bubbling, farklı amaçlar için kullanılan araçlardır. Hangisinin daha etkili olduğu, kullanım amaçlarına ve yapılmak istenen işleme bağlıdır.

Affinity map, farklı fikirlerin gruplanması, kategorize edilmesi ve önceliklendirilmesi için kullanılır. Genellikle bir grup insanın düşüncelerini ortaya koymak ve bunları organize etmek için kullanılır. Bu nedenle, grup tartışmaları veya beyin fırtınası gibi işbirliği gerektiren durumlarda daha etkili olabilir.

Bubbling, düşüncelerin özetlenmesi ve düzenlenmesi için kullanılan bir tekniktir. Aşağıdaki adımlar takip edilerek uygulanır:
1. Problem veya konu belirleme: Bubbling yöntemi, öncelikle ele alınacak problem veya konunun belirlenmesiyle başlar.
2. Beyin fırtınası: Belirlenen problem veya konu hakkında beyin fırtınası yapılır ve tüm fikirler kağıda not edilir.
3. Anahtar kelimeler seçme: Beyin fırtınası sonrası not edilen fikirler arasından önemli anahtar kelimeler seçilir.
4. Anahtar kelimeleri gruplandırma: Seçilen anahtar kelimeler gruplara ayrılır ve benzer olanlar bir arada toplanır.
5. Kategorileri belirleme: Gruplar arasından ortak özellikler bulunarak kategoriler belirlenir.
6. Konuları sıralama: Belirlenen kategoriler ve gruplar arasında öncelik sırası belirlenir.
7. Sonuçlandırma: Bubbling yöntemi sonucunda, problem veya konu hakkında tüm fikirler özetlenir, kategorize edilir ve öncelik sırasına göre düzenlenir.
Bubbling, fikirlerin özetlenmesi ve düzenlenmesi için basit ama etkili bir yöntemdir. Bu yöntem, karmaşık problemleri ele almak ve çözüm için farklı açılardan bakmak için kullanılabilir.


BUBBLING

1. Hızlı ve Spontane Olun: Bubbling yöntemi, hızlı ve spontane bir fikir üretme sürecidir. Düşüncelerinizi hızla kağıda veya beyaz tahtaya aktarın.
2. Görselleştirmeye Özen Gösterin: Fikirleri kabarcıklar veya baloncuklar şeklinde temsil edin. Her bir kabarcığı, bir fikri veya düşünceyi ifade etmek için kullanın.
3. İlişkilendirmeye Dikkat Edin: Kabarcıkları birbirleriyle ilişkilendirin ve bağlantılar kurun. Ortak temaları veya benzer fikirleri aynı bölgeye yerleştirin.
4. Herkesin Katılımını Teşvik Edin: Grup üyelerine kendi fikirlerini kabarcıklarla görselleştirmeleri için fırsat verin. Herkesin katılımını teşvik edin ve fikirlerin çeşitliliğini sağlamaya çalışın.
5. Paylaşma ve Tartışma: Oluşturulan kabarcıkları grupla paylaşın ve her bir fikir üzerinde tartışma yapın. Diğer grup üyelerinin fikirlerine açık olun ve yeni bağlantılar kurun.

Adım Adım

Bubbling, düşüncelerin özetlenmesi ve düzenlenmesi için kullanılan bir tekniktir. Aşağıdaki adımlar takip edilerek uygulanır:
1. Problem veya konu belirleme: Bubbling yöntemi, öncelikle ele alınacak problem veya konunun belirlenmesiyle başlar.
2. Beyin fırtınası: Belirlenen problem veya konu hakkında beyin fırtınası yapılır ve tüm fikirler kağıda not edilir.
3. Anahtar kelimeler seçme: Beyin fırtınası sonrası not edilen fikirler arasından önemli anahtar kelimeler seçilir.
4. Anahtar kelimeleri gruplandırma: Seçilen anahtar kelimeler gruplara ayrılır ve benzer olanlar bir arada toplanır.
5. Kategorileri belirleme: Gruplar arasından ortak özellikler bulunarak kategoriler belirlenir.
6. Konuları sıralama: Belirlenen kategoriler ve gruplar arasında öncelik sırası belirlenir.
7. Sonuçlandırma: Bubbling yöntemi sonucunda, problem veya konu hakkında tüm fikirler özetlenir, kategorize edilir ve öncelik sırasına göre düzenlenir.
Bubbling, fikirlerin özetlenmesi ve düzenlenmesi için basit ama etkili bir yöntemdir. Bu yöntem, karmaşık problemleri ele almak ve çözüm için farklı açılardan bakmak için kullanılabilir.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page