top of page


BOX THE IDEA

Bir fikri, çözümü veya konsepti daha net ve anlaşılır hale getirmek için kullanılan bir tekniktir


BOX THE IDEA

Hangi durumlarda işinize yarar?

Bu teknik, fikirleri sınırlamak, odaklamak ve daha iyi anlatmak amacıyla kullanılır. "Box the Idea", kavramsal düşünceleri somut ve uygulanabilir hale getirmek için kullanılan bir araçtır.
"Box the Idea" tekniği, bir fikir veya konseptin daha netleştirilmesi gerektiğinde veya daha iyi anlaşılmasına ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Genellikle, tasarım düşünce sürecinde veya problem çözme aşamalarında kullanılan bir araçtır. Ayrıca, fikirlerin paylaşılması, geribildirim alınması ve işbirliği için de kullanılabilir.

1. Fikir veya Konseptin Seçimi: Öncelikle, daha netleştirilmesi gereken bir fikir veya konsept seçin.
2. Sınırlamaları Belirleme: Seçilen fikri veya konsepti sınırlamak için belirli kriterler veya parametreler belirleyin. Bu, zaman, bütçe, kaynaklar veya teknik gereksinimler gibi faktörleri içerebilir.
3. Fikri Kutuya Sığdırma: Fikri veya konsepti, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde daha net ve somut bir hale getirmek için çeşitli adımlar kullanın. Örneğin:
◦ Detaylandırma: Fikrin detaylarını belirleyin ve neyin dahil olduğunu ve neyin dışında olduğunu tanımlayın.
◦ Ölçeklendirme: Fikri belirli bir ölçekte veya boyutta ifade edin. Örneğin, küçük bir prototip, belirli bir kullanıcı grubu veya belirli bir zaman çerçevesi gibi.
◦ Görselleştirme: Fikri grafiksel veya görsel bir şekilde temsil edin. Çizimler, şemalar, infografikler veya prototipler gibi araçları kullanabilirsiniz.
◦ Açıklama: Fikri açıklayıcı bir şekilde ifade edin ve neyi hedeflediğinizi, nasıl çalıştığını ve nasıl fayda sağladığını anlatın.


BOX THE IDEA

• Sınırlamaları belirlemek, fikri daha odaklı hale getirir ve somut çözümlere yönlendirir.
• Detaylandırma, fikri daha anlaşılır hale getirir ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesine yardımcı olur.
• Görselleştirme, fikrin daha etkili bir şekilde
iletilmesini sağlar ve paydaşların daha iyi anlamasını sağlar.
• Açıklama, fikrin neden önemli olduğunu, nasıl çalıştığını ve kullanıcılara nasıl fayda sağladığını net bir şekilde ifade etmenizi sağlar.
• Box the Idea tekniğini, fikirlerin tartışılması, geliştirilmesi ve geribildirim alınması için işbirliği ortamlarında kullanın.

Adım Adım

1. Fikir veya Konseptin Seçimi: Öncelikle, daha netleştirilmesi gereken bir fikir veya konsept seçin.
2. Sınırlamaları Belirleme: Seçilen fikri veya konsepti sınırlamak için belirli kriterler veya parametreler belirleyin. Bu, zaman, bütçe, kaynaklar veya teknik gereksinimler gibi faktörleri içerebilir.
3. Fikri Kutuya Sığdırma: Fikri veya konsepti, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde daha net ve somut bir hale getirmek için çeşitli adımlar kullanın. Örneğin:
◦ Detaylandırma: Fikrin detaylarını belirleyin ve neyin dahil olduğunu ve neyin dışında olduğunu tanımlayın.
◦ Ölçeklendirme: Fikri belirli bir ölçekte veya boyutta ifade edin. Örneğin, küçük bir prototip, belirli bir kullanıcı grubu veya belirli bir zaman çerçevesi gibi.
◦ Görselleştirme: Fikri grafiksel veya görsel bir şekilde temsil edin. Çizimler, şemalar, infografikler veya prototipler gibi araçları kullanabilirsiniz.
◦ Açıklama: Fikri açıklayıcı bir şekilde ifade edin ve neyi hedeflediğinizi, nasıl çalıştığını ve nasıl fayda sağladığını anlatın.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page