top of page


ASSUMPTION TRAPS

Çözümle ilgili en kritik varsayımları belirlemek ve bu varsayımları test etmek için kullanılır.


ASSUMPTION TRAPS

Hangi durumlarda işinize yarar?

Bu araç, belirli varsayımlar üzerine odaklanarak riskleri tanımlamak, test etmek ve yönetmek için kullanılır.

Assumptions aracı, bir projenin başlangıcında veya önemli bir aşamada kullanılır. Özellikle yeni bir ürün veya hizmet tasarlarken veya mevcut bir ürün veya hizmeti geliştirirken, bilgi eksikliklerinin olduğu durumlarda kullanılabilir. Varsayımlar, belirsizlikleri azaltmak ve daha bilinçli kararlar almak için kullanılır.

1. Varsayımları Tanımlama: İlk adım, projenin veya tasarım sürecinin bağlamında önemli varsayımları tanımlamaktır. Varsayımlar, belirsizlikleri ve bilgi eksikliklerini gidermek için yapmış olduğunuz tahminler veya geçerli olduğunu düşündüğünüz ön kabullerdir.
2. Varsayımların Sıralaması ve Önceliklendirilmesi: Varsayımlarınızı önem ve etki düzeyine göre sıralayın. Hangi varsayımların projenin başarısı için en kritik olduğunu belirleyin.
3. Varsayımları Test Etme: Varsayımlarınızı test etmek için uygun yöntemler ve araçlar kullanın. Müşteri görüşmeleri, anketler, prototipler veya A/B testleri gibi yöntemlerle varsayımlarınızı doğrulayın veya çürütün.
4. Varsayımları Yönetme: Varsayımların yönetimi sürekli bir süreçtir. Projenin ilerledikçe ve yeni bilgiler ortaya çıktıkça, varsayımları güncelleyin ve yönetin. Eğer bir varsayım yanlış çıkarsa, stratejilerinizi yeniden gözden geçirerek doğru yönde ilerleyin.


ASSUMPTION TRAPS

1. Şeffaf Olun: Varsayımları oluştururken ve yönetirken şeffaf olun. Ekip üyeleri ve paydaşlarla varsayımlarınızı paylaşın ve herkesin aynı sayfada olduğundan emin olun.
2. Ölçülebilir ve Doğrulanabilir Olun: Varsayımlarınızı test etmek ve doğrulamak için somut ölçümler ve veriler kullanın. Varsayımlarınızın doğrulanabilir ve takip edilebilir olmasını sağlayın.
3. Riskleri Tanımlayın: Varsayımların beraberinde riskleri de getirdiğini unutmayın. Olumsuz sonuçlara karşı hazırlıklı olun ve riskleri proaktif bir şekilde yönetmeye çalışın.
4. Esnek Olun: Varsayımların doğru çıkmama ihtimali her zaman vardır. Esnek olun ve değişen durumlara adapte olun. Varsayımları güncellemek veya yeni varsayımlar oluşturmak için gerektiğinde esneklik gösterin.
5. Sürekli İzleyin: Varsayımlarınızı düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin. Proje ilerledikçe ve yeni bilgiler ortaya çıktıkça varsayımlarınızı tekrar değerlendirin.

Adım Adım

1. Varsayımları Tanımlama: İlk adım, projenin veya tasarım sürecinin bağlamında önemli varsayımları tanımlamaktır. Varsayımlar, belirsizlikleri ve bilgi eksikliklerini gidermek için yapmış olduğunuz tahminler veya geçerli olduğunu düşündüğünüz ön kabullerdir.
2. Varsayımların Sıralaması ve Önceliklendirilmesi: Varsayımlarınızı önem ve etki düzeyine göre sıralayın. Hangi varsayımların projenin başarısı için en kritik olduğunu belirleyin.
3. Varsayımları Test Etme: Varsayımlarınızı test etmek için uygun yöntemler ve araçlar kullanın. Müşteri görüşmeleri, anketler, prototipler veya A/B testleri gibi yöntemlerle varsayımlarınızı doğrulayın veya çürütün.
4. Varsayımları Yönetme: Varsayımların yönetimi sürekli bir süreçtir. Projenin ilerledikçe ve yeni bilgiler ortaya çıktıkça, varsayımları güncelleyin ve yönetin. Eğer bir varsayım yanlış çıkarsa, stratejilerinizi yeniden gözden geçirerek doğru yönde ilerleyin.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page