top of page


AFFINITY MAP (DEEP DIVE)

Bir problemi analiz ederken, görünen sonuçlarla, kök nedenleri ilişkilendiren bir gösterim biçimidir.


AFFINITY MAP (DEEP DIVE)

Hangi durumlarda işinize yarar?

Bu yöntem, bir sorunun temel nedenini belirlemek ve ardından doğru çözümü geliştirmek için kullanılır. Kök neden analizi, tekrarlayan sorunları önlemek, iyileştirme fırsatlarını tanımlamak ve daha etkili tasarım kararları almak için kullanılabilir.

Kök neden analizi, bir sorunun altında yatan gerçek nedenleri belirlemek için kullanılır. Sorunların tekrarlaması durumunda veya tasarım sürecinde iyileştirme yapılması gereken durumlarda kullanılabilir. Ayrıca, karmaşık sorunların anlaşılması ve çözülmesi için de kullanışlıdır. Kök neden analizi, tasarım sürecinin erken aşamalarında veya mevcut bir ürünün/hizmetin yeniden değerlendirilmesi sırasında kullanılabilir.

1. Sorunu Tanımlayın: Öncelikle, çözülmesi gereken bir sorunu tanımlayın. Sorunun belirgin semptomlarını ve etkilerini belirleyin.
2. Sorunun Nedenlerini Belirleyin: Sorunu oluşturan potansiyel nedenleri belirlemek için ayrıntılı bir analiz yapın. Bu nedenleri gözlemleyerek, veri toplayarak veya ilgili paydaşlarla görüşmeler yaparak yapabilirsiniz.
3. Nedenleri Analiz Edin: Belirlediğiniz nedenler arasında derinlemesine bir analiz yapın. Her bir nedeni daha ayrıntılı olarak anlayın ve etkilerini değerlendirin.
4. Kök Nedeni Belirleyin: Analiz sonucunda sorunun temel nedenini belirleyin. Diğer nedenlerden kaynaklanan semptomları ayırt edin ve sorunu doğrudan etkileyen temel nedene odaklanın.
5. Çözüm Geliştirin: Kök nedeni belirledikten sonra, uygun bir çözüm geliştirin. Sorunu ortadan kaldıran veya azaltan, tekrarlamasını önleyen veya iyileştiren bir çözüm olmalıdır.


AFFINITY MAP (DEEP DIVE)

• Veri toplama ve analiz yaparken sistematik bir yaklaşım benimseyin. Gerçek nedenleri belirlemek için doğru ve güvenilir verilere dayanın.
• Analiz sürecinde objektif olun ve önyargılardan kaçının. Olayların veya durumların gerçek nedenlerini tespit etmek için tarafsız bir şekilde değerlendirin.
• Sorunu yalnızca semptomları ele alarak değil, altında yatan temel nedenleri anlayarak çözün. Sadece semptomları
tedavi etmek, sorunun tekrarlamasına neden olabilir.
• Çözüm geliştirme aşamasında, kök nedeni doğrudan hedefleyen ve etkili sonuçlar sağlayan çözümleri tercih edin.
• Kök neden analizi, ekip çalışması ve paydaşların katılımıyla daha etkili hale gelir. Farklı perspektifleri değerlendirerek daha kapsamlı bir analiz yapabilirsiniz.

Adım Adım

1. Sorunu Tanımlayın: Öncelikle, çözülmesi gereken bir sorunu tanımlayın. Sorunun belirgin semptomlarını ve etkilerini belirleyin.
2. Sorunun Nedenlerini Belirleyin: Sorunu oluşturan potansiyel nedenleri belirlemek için ayrıntılı bir analiz yapın. Bu nedenleri gözlemleyerek, veri toplayarak veya ilgili paydaşlarla görüşmeler yaparak yapabilirsiniz.
3. Nedenleri Analiz Edin: Belirlediğiniz nedenler arasında derinlemesine bir analiz yapın. Her bir nedeni daha ayrıntılı olarak anlayın ve etkilerini değerlendirin.
4. Kök Nedeni Belirleyin: Analiz sonucunda sorunun temel nedenini belirleyin. Diğer nedenlerden kaynaklanan semptomları ayırt edin ve sorunu doğrudan etkileyen temel nedene odaklanın.
5. Çözüm Geliştirin: Kök nedeni belirledikten sonra, uygun bir çözüm geliştirin. Sorunu ortadan kaldıran veya azaltan, tekrarlamasını önleyen veya iyileştiren bir çözüm olmalıdır.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page