top of page


ACTION REPLAY

Proje grubunun geride kalan bir dönemi veya tamamlanan bir projeyi değerlendirmek için kullandığı araçtır.


ACTION REPLAY

Hangi durumlarda işinize yarar?

Action/Replay (Retro Perspective) toplantıları, bir proje tamamlandığında, bir dönem sonunda veya belirli bir kilometre taşına ulaşıldığında düzenlenir. Ayrıca, ekip üyelerinin düşüncelerini paylaşma, sorunları açıklama ve işbirliğini artırma fırsatı bulmalarını sağlar. Genellikle proje sürecinin sonunda bir retrospektif toplantısı yapmak, gelecek projelerdeki iyileştirmeleri teşvik etmek için önemlidir.

1. Hazırlık: Toplantıya katılacak olan ekip üyelerini önceden bilgilendirin ve gerekli materyalleri (örneğin, projenin dökümantasyonu, geribildirim formları) paylaşın. Ayrıca, toplantı süresi ve yerini belirleyin.
2. Toplantı Formatı: Retro Perspective toplantısı için bir format seçin. En yaygın kullanılan formatlar "Gül/Ağaç/Verb" (Glad/Mad/Sad), "Start/Stop/Continue" veya "360 Derece Geribildirim" gibi formatlardır. Bu formatlar, ekibin pozitif yönleri, sorunlu alanlar ve gelecekte yapılması gerekenler hakkında geribildirim sağlar.
3. Toplantı Sırası: Toplantı sırasında, katılımcılara fırsatlar, zorluklar ve öneriler hakkında düşünmeleri ve not almaları için zaman tanıyın. Ardından, her bir konuyu sırasıyla ele alın ve ekip üyelerinin düşüncelerini paylaşmalarını teşvik edin. Her bir konuyu açıkça anlamak ve diğer katılımcıların fikirlerini duymak için aktif bir iletişim sağlayın.
4. Eylem Planı: Retro Perspective toplantısının sonunda, belirlenen konular üzerinde odaklanarak bir eylem planı oluşturun. Bu plan, gelecekteki projelerde iyileştirmeler yapmak veya sorunları çözmek için alınacak adımları içermelidir. Ayrıca, sorumlu kişileri ve zaman çizelgesini belirlemek önemlidir.


ACTION REPLAY

Katılımcıların düşüncelerini özgürce ifade etmelerini sağlayın ve eleştirilere karşı samimi olun.

Adım Adım

1. Hazırlık: Toplantıya katılacak olan ekip üyelerini önceden bilgilendirin ve gerekli materyalleri (örneğin, projenin dökümantasyonu, geribildirim formları) paylaşın. Ayrıca, toplantı süresi ve yerini belirleyin.
2. Toplantı Formatı: Retro Perspective toplantısı için bir format seçin. En yaygın kullanılan formatlar "Gül/Ağaç/Verb" (Glad/Mad/Sad), "Start/Stop/Continue" veya "360 Derece Geribildirim" gibi formatlardır. Bu formatlar, ekibin pozitif yönleri, sorunlu alanlar ve gelecekte yapılması gerekenler hakkında geribildirim sağlar.
3. Toplantı Sırası: Toplantı sırasında, katılımcılara fırsatlar, zorluklar ve öneriler hakkında düşünmeleri ve not almaları için zaman tanıyın. Ardından, her bir konuyu sırasıyla ele alın ve ekip üyelerinin düşüncelerini paylaşmalarını teşvik edin. Her bir konuyu açıkça anlamak ve diğer katılımcıların fikirlerini duymak için aktif bir iletişim sağlayın.
4. Eylem Planı: Retro Perspective toplantısının sonunda, belirlenen konular üzerinde odaklanarak bir eylem planı oluşturun. Bu plan, gelecekteki projelerde iyileştirmeler yapmak veya sorunları çözmek için alınacak adımları içermelidir. Ayrıca, sorumlu kişileri ve zaman çizelgesini belirlemek önemlidir.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page