top of page
  • Yazarın fotoğrafıGültekin Güldür

Fikir Atölye'si sonrasında neler yaşanıyor?

Güncelleme tarihi: 5 Ağu 2021

Fikir atölyesinde her şey en fazla iki gün içinde bitmeli. 

İlk gün fikirlerin üremesi, seçilmesi ve prototiplenmesi için.

Prototipleme gece de sürebilir eğer bitmedi ise.

Ama ertesi gün testler hemen yapılmalı.

Kimlerle?Üst yönetimle şirket hedefleri açısından , IT ile seçilmiş fikirlerin uygulanabilirliği açısından, ve müşteriyi kimler temsil ediyorsa onlarla fikirlerin müşteride kabul görmesi açısıdan.

Bu görüşmeler esnasında yasarımda düzeltmeleri prototipler üzerinde doğrudan yapılıyor.

Hemen arkasındaki hafta, uygulama için bir kılavuz hazırlıyoruz. Tasarım hayata geçirilirken zarar görmesin diye. 

Comments


bottom of page