DESIGN THINKING INSTITUTE

MAKERS LAB

Company

Task Name

Derinden bakın, meseleleri nözünü keşfedin.

Neleri Hedefler?

Hem süreçleri hem duyguları incelemeniz,
meselelere üç farklı perspektiften bakmanızı
hem duyguları hem rasyonel unsurları tümü ile kavramanızı sağlar.

Neler Yapılır?

Birebir görüşmeler, duygu haritaları,
durum tespiti, problemlerin bağdaştırılması
v.b. çalışmaları kapsar.