3AA2177E-81F9-4A56-871C-4B9D78D14CB4_edi

Sodexo Sosyal İnovasyon Atölyesi

İŞ MODELİ

Her çalışma için temel aldığımız ir iş modeli var.

Kullanacağımız iş modelini, yapacağımız tasarımın oyun tahtası gibi düşünebilirsiniz.

Her iş modeli, aradığımız çözümlerin alanlarını ve yapılacak hamlelerin oyun kurallarını belirliyor.

Bu çalışma boyunca kullanılacak iş kavramlarını, esas alınacak iş prensiplerini berraklaştırmak için yandaki modele bir göz atmanızda fayda var.

Aşağıdaki proje kapsamı bu model üzerine oluşturuldu.

 

Bu çalışmada kullanılacak modelin detaylarına yandaki ikon üzerinden erişebilirsiniz.

HEDEF VE KAPSAM

Niçin Yola Çıktık?

Sosyal Sorumluluk için Sosyal İnovasyon.
Ürün ve hizmetlerimizde tedarikten müşteriye giden yolda sosyal faydamız ve etkimiz ne olmalı?
Paydaşlarımıza "her an yanlarında" olduğumuzu gösterebilmek için sadece ürün ve hizmetlerimizi öne çıkarmak yeterli değil.
"Anlamın, iyiliğin, farkın ta kendisi olmayı" hedeflediğimiz bu dönemde yaratıcı ve bize itici güç kazandıracak projeler neler olabilir?
Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını kurumsal iş modelimize ve süreçlerimize nasıl dahil edebiliriz?
Bu soruları kendimize sorduk ve şimdi Sodexo'nun değerleri ile örtüşen çıktılara ulaşma yolculuğunu birlikte deneyimlemeye hazırız.

Neler Yapacağız?

Takım çalışmalarımız yaklaşık iki ay sürecek.
Önümüzde keşif çalışmaları, fikir kampları ve maketlendirme çalışmaları var.
Bu çalışma kolektif zekanın ortaya çıkacağı, şirketin inovasyon kültürünü besleyecek aktivitelerle sürecek.

Arama Ve Keşif Atölyesi

İlk çalışmada hedefimiz Sosyal Sorumluluk çalışmasında odaklanacağımız alanı seçmek.
Harekete geçebilmek için temel kararları vermek.
Çalışmanın taraflarını oluşturacak kurumları ve kişileri belirlemek.

Takım Çalışması ve Araştırmalar

Bu etabın sonunda;
Meselemizi (challange) masaya tam olarak yatırmış
ve çözümün ne üzerine olacağını da
keşfetmiş olmamız lazım.
"Nasıl" sorusunun cevabı ise bir sonraki etapta gelecek.

Bu etap, inovasyon ekibi için bir brifingin oluşması ve bir inovasyon sorusunun oluşması ile tamamlanmış olacak.

İş Fikri Tasarım Atölyesi

Çalışma boyunca ortaya çıkan stratejik doğrultular yeni kararlar gerektirecek.
Üçüncü fazda bu kararlar aksiyon planlarına bağlanıyor.

Ne Sonuç Bekliyoruz?

▪ Şirketin faaliyet alanı ve iş yaptığı paydaşlarla ilişkili
▪ Mevcut kaynakları etkin kullanan
▪ Gerçek sosyal fayda sağlayan
▪ STK ve yerel yönetim işbirliği yaratan
▪ Ölçülebilir
▪ Sürdürülebilir
▪ Çok boyutlu ve çarpan etkisi yaratan
▪ Çalışan katılımı sağlayan
▪ Şeffaf ve hesap verebilir
bir kapsayıcı iş modelini Sodexo'nun imzasıyla hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Bu çalışma bütünü ile Design Thinking prensipleri ile yürütülecek.

Ortak Aklın nasıl ortaya çıkartılabileceğini gösteren bir çalışma olmasını hedef aldık.

Bu çalışmanın Sodexo için mükemmel bir "mesafeli ama bir arada çalışma" örneği yaratacağını umuyoruz.

Hep birlikte yeni çağın iş yapma düzenini aydınlatacak bir ışık daha yakma dileği ile.

BRM EKİBİ