3AA2177E-81F9-4A56-871C-4B9D78D14CB4_edi

İhracatta Rekabet Öncelikleri

İŞ MODELİ

Her çalışma için temel aldığımız ir iş modeli var.

Kullanacağımız iş modelini, yapacağımız tasarımın oyun tahtası gibi düşünebilirsiniz.

Her iş modeli, aradığımız çözümlerin alanlarını ve yapılacak hamlelerin oyun kurallarını belirliyor.

Bu çalışma boyunca kullanılacak iş kavramlarını, esas alınacak iş prensiplerini berraklaştırmak için yandaki modele bir göz atmanızda fayda var.

Aşağıdaki proje kapsamı bu model üzerine oluşturuldu.

 

Bu çalışmada kullanılacak modelin detaylarına yandaki ikon üzerinden erişebilirsiniz.

HEDEF VE KAPSAM

Niçin Yola Çıktık?

Hedef pazarlarımızı belirlemek ve bu pazarlarda müşteri tercihlerini lehimize çevirecek
hamleleri tasarlamak üzere yola çıktık.

Neler Yapacağız?

Bir ay içinde tamamlanması planlanan proje, ihtiyaç sahiplerini, stratejistleri ve uygulamacıları bir araya getirecek.
Özgürce tartışma ortamı ve ortak aklın oluşmasını sağlayacak.

Çalışma üç etaba bölünüyor. Her etabın kendi içinde küçük çalışma kapsülleri var.
Tüm çalışmalar uzaktan seri toplantılar biçiminde yürüyecek.

Yeni Rekabet ve Çıkış Yolları

İlk etapta hedefimiz ;
Seramik ihracatında Stratejik Rekabet Alanları'mızı odak alanımızı belirlemek.

Bu alanlardaki mevcut rekabet koşullarını tespit etmek.
Rekabet avantajı sağlayabileceğimiz yeni maliyet/kalite dengesini seçmek.

Rekabet Modeli Tasarımı

Bu etabın en kritik adımı Fikir Çalıştayı.
Yeni Rekabet Modeli'nin ne olması gerektiği konusundaki fikirler bu çalıştayda ortaya çıkacak.
Fiyat x Kalite ekseninde nereye doğru ilerlememiz gerektiği ve varacağımız noktanın özelliklerinin her paydaş için berraklaştırılması bu etapta gerçekleştirilecek.

Karar ve yaygınlaştırma planı

Çalışma boyunca ortaya çıkan stratejik doğrultular yeni kararlar gerektirecek.
Kararların satha yayılması için gereken adımlar varsa bunların hareket planları, kararların ifadesi olan manifesto vb sonuç çıktılar bu aşamada oluşturulacak.

Ne Sonuç Bekliyoruz?

Bu çalışma sonunda :

POZİSYONLANMAMIZ NETLEŞECEK
Fiyat/Katma değer eksenindeki tercihimiz ve hedef aldığımız pozisyon netleşmiş olacak.

KATMA DEĞER UNSURLARI SEÇİLECEK
FKDE (Fiyat Katma Değer Ekseni) üzerindeki pozisyon tercihlerimize göre
avantaj yaratacak temel unsurlar seçilmiş ve
rekabette güçlenmemiz gereken alanlar belirlenmiş olacak.

MARKA VAADİ ÇERÇEVELENMİŞ OLACAK
Rekabette öne çıkartacağımız temel unsurlar üzerine
inşa edilecek marka vaadinin tasarımı için eksiksiz bir brif ortaya çıkmış olacak.

MANİFESTO
Ortak karara katılacak tüm şirketlerin, seçilmiş katma değer unsurlara
kendi katkılarını anlatacak bir manifesto hazırlanmış olacak.

Bu çalışma bütünü ile Design Thinking prensipleri ile yürütülecek.
21 günde bitirilmesi planlandı.
Ortak Aklın nasıl ortaya çıkartılabileceğini gösteren bir çalışma olmasını,
tüm sektör için mükemmel bir "uzaktan bir arada çalışma" örneği yaratarak,
yeni çağın iş yapma düzenini aydınlatacak bir ışık yakmasını diliyoruz.

CCA EKİBİ