DT101 - DESIGN THINKING TEMEL EĞİTİM

  • Meseleleri enine boyuna kavramak,
derinlere inerek özünü bulabilmek için
problemleri parçalara bölmeye ve 
parçalar arasındaki ilişkileri yakalamaya ihtiyaç var.
Bu seansta Problem Okur-Tazar'lığı çalışılacak.
Problemlerden inovasyon alanlarına geçmeyi öğreneceksiniz.
  • Tasarımcı Düşünce’nin yıldızları ve esas aldıkları temel prensipler.
Size ışık tutacak Tasarımcı Düşünme Stratejileri.

Hedef : Doğru yerden başlamayı öğrenmek

Eğitim Seansları

Aşağıda  gerçekleştireceğimiz seansların detaylarını görüyorsunuz.

Hem izleyici hem oyuncu olacağınız, bambaşka bir deneyime hazır olun !

Size değer katacak,

keyif alacağınız,

iyi anılarla ayrılacağınız  

bir zaman geçirmeniz dileği ile :)

Uygulamalar Listesi

Seanslar

DERİN BAKIŞ

Meseleleri enine boyuna kavramak,
derinlere inerek özünü bulabilmek için
problemleri parçalara bölmeye ve
parçalar arasındaki ilişkileri yakalamaya ihtiyaç var.
Bu seansta Problem Okur-Tazar'lığı çalışılacak.
Problemlerden inovasyon alanlarına geçmeyi öğreneceksiniz.

11:00 - 11:45

- Design Star

Tasarımcı Düşünce’nin yıldızları ve esas aldıkları temel prensipler.
Size ışık tutacak Tasarımcı Düşünme Stratejileri.

Hedef : Doğru yerden başlamayı öğrenmek

15:15 - 16:00