top of page
‎ustalikBak.‎001.jpeg

Etki Yaratma Sanatı

ART AS A TOOL

Hedefimiz ; 

Stratejik hamlelerde 

etki gücünüzü 

sanatsal dokunuşlarla artırmak.

Duyguları Harekete Geçirir

Yaratıcılığı Teşvik Eder

Ekip Dinamiklerini Güçlendirir

Sanatın iş dünyasına entegrasyonu,  duygusal bağlantı ve ekip sinerjisini güçlendirir, 

karar mekanizmalarını canlandırır ve daha başarılı sonuçlara kapı aralar.

"Art As A Tool"

Sanatın iş dünyası ile birleştiği üç nokta üzerine inşa edilmiştir.

Aşağıda her birinin yapısını bulabilirsiniz. 

Gerçek vakaları kullanarak, 

stratejik hamlelerin etkilerini 

sanatsal dokunuşlarla nasıl artırabileceğimizi keşfediyoruz.

 

Eğitimler ve canlandırma çalışmaları, mentorluk programıyla birleşerek 3 aylık bir sürece yayılıyor.

Etki Gücü”nü nerede nasıl kullanabilirsiniz?

Stratejilerin uygulanmasında yaşanan zorluklar 
ve Yaratıcı Liderlerin rolü.

Tekniklerinizi nasıl geliştirmelisiniz?


Kısa başlıklarıyla Art As A Tool Eğitimleri

Etkinizi doruğa çıkarmak için sanattan nasıl faydalanabilirsiniz?
Kritik toplantılar en kritik anları için sanatsal dokunuşlar.

ETKİ GÜCÜ
Chess Board

ETKİ GÜCÜ

Kararlar, paydaşlar, stratejik hamleler üzerine seanslar

Ustalık etabında; 

Stratejik hamlelerin tasarlanmasında ve hedeflere ulaşma çabalarında 

Yaratıcı Liderlerin karşılaşabileceği her zorluğu ele alıyoruz. 

 

Yaratacağınız etki ile zorlukları nasıl aşabileceğinizi keşfedeceksiniz.

Etki Yaratmada Liderlerin Rolü

Business Meeting

Kararın hatalardan arındırılması

Paydaş Yönetimi

Stratejik Düşünme Alışkanlığı

Liderler, stratejik kararlarla kaynakları yönlendirirken paydaşları anlama yeteneklerini kullanırlar.

 

Art As A Tool, gerçek vakalarla bu becerilerin pekiştirilmesini ve stratejik düşünme alışkanlığının kazandırılmasını hedefler.

Stratejik Hamlelerinizden Birini Seçerek Başlıyoruz

Etki Yaratma'nın Sırları

Etki yaratan bir lider olmanın sırrı, 

sanatsal yaklaşımların iş stratejilerine entegre edilmesindedir. 

Etkileyici sorular,

iletişimi keskinleştirirken, tez-antitez yöntemleri  gündemi hareketlendirir.

Mantıklı kurgular,
akıcı anlatımla buluşurken, 
karakterler ve öyküleri empatiyi ustaca yükseltir.

Duygusal örgüler,

unutulmaz izler bırakırken, beden dilinin ritmi ile iletişim güçlenir.

Yaratıcı Liderler, 

stratejileri sanatın dokunuşlarıyla birleştirerek etkinin zirvesine çıkarlar.

Art As A Tool eğitimleri

gerçek projeler üzerinde çalışırken

stratejik etki gücünüzü artırmayı hedefler.

SAHNE VE SUNUM
Tech Speaker

SUNUM VE SAHNE

Atölye çalışmalarının temel amacı, Yaratıcı Liderlerin 

etki güçlerini sanatsal yaklaşımlarla zirveye çıkarmaktır.

 

Mentorluk seanslarında katılımcılar teorik bilgileri pratik deneyimle birleştirerek öğrenirler.

Sanatı Bir Araç Olarak Kullanmak

"Art As A Tool" eğitimleri, hayal gücü, düşünceler ve eylemler arasında benzersiz bir bağ kurar. Mentorlar eşliğinde, beş temel teknik katılımcılara aktarılır:

Performans ; Sunum ya da sahne

Bu teknikler, sadece kritik toplantı ve sunumlar için değil,

aynı zamanda gerçek sahne performansların da iyileştirilmesinde etkilidir.

Sunum ve Sahne

SES NEFES ARTİKÜLASYON
BEDEN DİLİ KULLANIMI
SAHNE VE SUNUMDA HAKİMİYET

Sunumlarınızı ve sahne performansınızı iyileştirir.

Retorik ve Konsensus

RETORİK SORULAR
ARGÜMAN KULLANIMI
İKNA DİLİ VE EMPATİ


İkna kabiliyetini ve grup içinde anlaşmaya varmayı kolaylaştırır.

Opera Actor

ETKİ ANLARI

ETKİ ANLARI

Canlandırma çalışmalarında,
usta sanatçılar ve düşünürler tarafından oluşturulan paradigmalar, üzerinde çalışılıyor.

Katılımcılar kendi stratejik hedefleri üzerinden yapacakları uygulamalarla,
iş yaşamında etki gücünü maksimize etemeyi öğreniyorlar

Shakespeare Hep Yanınızda Olsa

Notebook and Fountain Pen

İnsan Doğasının Derinlemesine Anlaşılması

Karar Alma İkilemleri

Liderlik ve Güç Dinamikleri

Ekip Dinamikleri ve İlişkiler

Dilin ve İletişimin Gücü

Hayal edin; 

Shakespeare, Sokrates ve diğer büyük düşünürler sizinle birlikte çalışıyor. 

Kalemleriyle sadece eserlerini değil, sizin için de çözümler üretiyorlar.

 

 

Sizin yapmanız gereken tek şey, bu değerli dokunuşları iş yaşamınızdaki sorunlar ve fırsatlar için nasıl kullanabileceğinizi keşfetmek.

Kritik Toplantıların Kritik Anları

Tez Anti Tez 
dinamiğinin kullanımı

Konsensus sahnesi, tez-antitez ile sorun çözümlemesini vurgular. Hamlet'in iç çatışmaları, farklı perspektifleri birleştirmek için bir rehber olarak sunulur. Taraflar arasında derin anlayışı teşvik eder.

Kararların Hatalardan Arındırılması

Macbeth'in kararları ve iç mücadelesi, Yaratıcı Liderler için stratejik keskinlik ve karar almanın önemini vurgular. Bu sahne, düşünce gücünün kullanımını ve liderlerin karanlıkta nasıl ışığı bulacağını öğretir.

İnanç ve Motivasyon Yaratma

Rezonans sahnesi, kararların uygulamasını ve etkisini yansıtır. Caesar'ın destekçileri ve karşıtları, kararların gruplar üzerindeki etkilerini gösterir. Bu sahne, liderlerin motivasyon ve birlik oluşturmasında retorik yaklaşımın önemini vurgular.

Sanatsal Dokunuş ve Canlandırmalar

KONSENSUS ETKİSİ

OYUN İÇİNDE OYUN
SOKRATİK SORU TEKNİKLERİ
MÜKEMMEL BİLGİNİN ANATOMİSİ

KARAR ETKİSİ

DÜŞÜNME KALIPLARI
YÖNETİMDE DUYGUSAL ZEKA
ZİRVEDE KONSENSUS

REZONANS ETKİSİ

STRATEJİ VE KARARLILIK
CESARET VE AHLAK
GÜVENİRLİLİK VE MOTİVASYON

İş dünyası da bir sahnedir.

yaratıcı liderler, stratejik hamlelerinde sanatın ilham veren izlerini kullanarak,

sadece işleri değil, geleceği de şekillendirirler.

 

Ustalık Etabı çalışmalarında stratejik hamlelerin hayata geçmesi hedeflenir.

bottom of page