top of page
‎Batnlar.‎003.jpeg

Yaratıcılıkta
Uzmanlaşın

TOOLS FOR TEAMS

Karşılaştığınız engelleri kollektif zekanın gücüyle aşın.

 

Fasilitasyon tekniklerini keşfederek, Problem Teşhis ve Çözüm Geliştirme Araçları ile stratejik yaklaşımların nasıl birleştirileceğini öğrenin.

 

Eğitimler, Mentorluk Desteği ve Uygulama Atölyeleri ile birleşerek haftalara yayılıyor

Hedef ; 

Kollektif zekayı harekete geçirmek.  

Fasilitasyon araçlarını 

kullanmakta uzmanlaşmak.

İş hedeflerinizi, zorlukları ve fırsatları nasıl ele almalısınız? 

"Business Challenge"ların ele alınışı ve kullanılan araçlar.

Yaratıcı gruplarda Ekip Zekasını nasıl harekete geçirebilirsiniz?

Ekiplerde etkileşim, sinerji ve ortak aksiyon için metodlar.

Farklı ekiplerin birlikte sonuç almasını nasıl sağlayabilirsiniz?
Problem Teşhisi ve Çözüm Geliştirme Araçları.

Screenshot 2023-09-05 at 20.31_edited.jpg

"BUSINESS CHALLENGES"

İŞ HEDEFLERİ

İş problemlerine Design Thinking yöntemleri ile yaklaşmak, liderlerin yaratıcı problem çözme yeteneklerini ve inovasyon becerilerini geliştirir.

 

Ekip koordinasyonu, çeviklik, stratejik vizyon ve empati gibi 

iş dünyasının kritik becerilerini de titizlikle geliştirmenizi sağlar.

"Business Challenge"lara Yenilikçi Yaklaşımlar

Yaratıcılıkta uzmanlaşmış bir lider,

karmaşık problemleri  farklı ve özgün açılardan değerlendirir 

ve yenilikçi çözümler sunar. 

 

Yaratıcı düşünceyi teşvik eder.  Ekiplerin potansiyelini en üst düzeye çıkarır.

 

 Empatiyle hareket eder, tüm tarafların ihtiyaçlarını kavrar.

 Stratejik düşünmeyle hedefe odaklanır.

Yaratıcı Çözümler geliştirir.

Meeting

KURUMSAL STRATEJİLER

İNSAN MERKEZLİ ÇÖZÜMLER

İNOVATİF İŞ MODELLERİ

ÇÖzümler Üç Temel Üzerinde

İnsan Merkezli çözümler iş felsefesi olur.İnovatif İş Modelleri'nin önü açılır.


Yenilikçi yaklaşımlarla liderler stratejik uyumdan ayrılmadan, tarafların ihtiyaçlarını iyice kavrayarak insan odaklı çözümler geliştirirler.

Bu sayede inovasyon şirket DNA'larına yerleşir.

Sizin "Challenge"ınız hangisi?
Çalıştığımız iş hedefleri ve stratejilerden örnekler

Yenilikçi yaklaşımlarla liderler stratejik uyumdan ayrılmadan, tarafların ihtiyaçlarını iyice kavrayarak insan odaklı çözümler geliştirirler. Bu sayede inovasyon şirket DNA'larına yerleşir.

Ürün Geliştirme ve İnovasyon

Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Uygulamaları

Müşteri Deneyimi ve Sadakati

İş Süreçleri ve Verimlilik

Rekabet Avantajı ve Farklılaşma

İşbirlikleri ve Stratejik Ortaklıklar

- Yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi

- Müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin sunulması

- Rakiplerden ayrışarak rekabet avantajı elde edilmesi

- İş süreçlerinin otomasyonu ve verimlilik artışı

- Dijital platformlar ve çevrimiçi hizmetlerin sunulması

- Müşteri deneyiminin dijital kanallarla güçlendirilmesi

- Müşteri memnuniyetinin artırılması ve sadakatin sağlanması

- Müşteri geri bildirimleri ile ürün/hizmet iyileştirmeleri yapılması

- Kullanıcı dostu arayüzler ve kişiselleştirilmiş hizmetlerin sunulması

- İş süreçleri analizi, verimlilik artışı ve maliyet tasarrufu sağlanması

- Operasyonel hataların azaltılması ve zaman tasarrufu

- İşbirliği ve ekip çalışmalarının desteklenmesi ve verim artırılması

- Rakiplerden farklılaşarak benzersiz değer teklifleri sunulması

- Müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin sunulması

- Şirketin uzun vadeli sürdürülebilir rekabet gücünün artırılması

- Stratejik ortaklıklar ve işbirlikleri ile yeni pazarlara açılma

- Şirketin yeteneklerinin inovatif alanlara yaygınlaştırılması

- Şirketin güçlü iş kollarında işbirlikleriyle pazar derinleştirilmesi

KOLLEKTİF ZEKA
Business Meeting

KOLLEKTİF ZEKA

Amacımız, farklı disiplinlerden gelen uzmanların etkili sonuçlar üretmesini hızlandırmak..

 

Yaratıcı Liderler,

Fasilitasyon tekniklerini  kullanarak,

diyalogları destekler, çözüm masalarında inovatif düşünceleri teşvik ederler ve eylem planı oluşturmakta uzmanlaşırlar.

Kollektif Zekayı Harekete Geçirmeniz için...

Kollektif zeka, farklı yetenekleri birleştirerek karmaşık sorunların çözümünde öne çıkar.

Fasilitasyon, grup dinamiklerini optimize ederek ekip üyelerinin kapasitelerini tam anlamıyla kullanmalarına olanak tanır.

Kaliteli iç iletişim, takım sinerjisini ve bireysel katkıları artırır, bu da kollektif zekanın potansiyelini ortaya çıkarır. Fasilitatörler, stratejik kararlar ve eylem planlamasında rehberlik ederek çok yönlü perspektifleri hedef odaklı şekilde bütünleştirirler.

Gaming Team in Navy

COMMUNICATION

COLLABORATION

CONTRIBUTION

Ekip Sinerjisi Herşeydir

 

Uzmanlaşma Etabı süresince

İç iletişim, Takım uyumu ve Oyuna katkı

için ihtiyaç duyulan teknik platformlar devreye girer.

Katılımcılar yapay zeka destekli yeni teknolojilerde ekip çalışmalarında en yüksek verimi elde etmeyi öğrenirler

Yapay Zeka'yı ekip zekasına katabilmek

Ekip zekasını en üst düzeye hemen taşıyabilmek için yapay zekanın gücünü  devreye alıyoruz.

Communication, Collaboration ve Contribution, (iç iletişim, takım uyumu ve oyuna katkı)

için ihtiyaç duyulan teknik platformlar mentorluk çalışmalarının başında kullanılmaya başlıyor.

Katılımcılar yapay zeka destekli yeni teknolojilerde ekip çalışmalarında en yüksek verimi elde etmeyi öğrenirler

FASİLİTASYON ARAÇLARI
Stationery

FASİLİTASYON ARAÇLARI

Katılımcılar, uzmanlık eğitimi sürecinde, kendi yaratıcı takımlarıyla birlikte gerçek iş senaryolarında fasilitasyon araçlarını uygulama fırsatı bulacaklar. 

 

Atölye çalışmaları ve mentorluk oturumları, yaratıcı çözüm üretme yeteneklerini daha da derinleştirip rafine edecek.

Teşhislerinizi kolaylaştıracak araçlarda uzmanlaşacaksınız

PROBLEM STATEMENT
AFFINITY MAP (DEEP DIVE)
SOKRATİK SORGULAMA
PERSONA
STAKE HOLDER MAP
HOPES & FEARS
EMPATHY MAP
EXPERIENCE MAP
BUBBLING
USER STORY
POINT OF VIEW / Yaratıcı Bakış
TEZ ANTİ TEZ

Problem teşhis araçları, analitik düşünme ve kritik fasilitasyon araçlarıdır. Bir “challenge"ın  çerçevelendirilmesi, “Empathy” ve “Define”  aşamalarında kullanılırlar.

 

İş problemlerinin ele alınışı, yeni ürün tasarımı veya müşteri deneyimi geliştirme gibi projelerde kullanılırlar.

ProblemTeşhis

Yaratıcılığınızı hızlandıracak araçlarda uzmanlaşacaksınız

SPARKS (IDEATION)
VALUE MAP
PRITO GRID
HMW QUESTIONING
BOX THE IDEA
HEROS
ASSUMPTION TRAPS
PROTOTYPING
TESTING & ITERATION

Çözüm geliştirme araçları fasilitasyon süreci boyunca kullanılan araçlardır. 

Yeni fikir oluşturma, testler, prototip yapma ve senaryo hazırlama gibi süreçlerde kullanılır.
Hem konvansiyonel

hem de dijital metodları vardır.

Çözüm Geliştirme

Fasilitasyon Araçlarıyla;

Karmaşık problemlerin analizi hızlanır

Yaratıcı çözümler geliştirmeniz kolaylaşır

Rekabet ve inovasyon gücünüz artar

Kollektif zeka harekete geçer,  ekip sinerjisi kazandırır.

DSC04948_edited.jpg

İş dünyası için, 

yaratıcılıkta uzmanlaşmak, 

sınırları aşarak yeni fırsatların kapılarını aralamaktır.

 

Uzmanlaşma eğitimleri boyunca  hedefimiz,

Yaratıcı Liderlerin ekip zekasını harekete geçirmelerini sağlamaktır.

bottom of page