DESIGN THINKING

MAKERS LAB

KEŞİF KAMPI

Çerçevelendirme (Business Framing)

Çalışma hedef ve kapsamının iş sonuçları ile bağdaştırılması

BU ÇALIŞMADA TASARIMCI DÜŞÜNCE ARAÇLARI KULLANILMAKTADIR

BUSINESS FRAMING

İş hedefleri ile çerçevelendirme

DESIGN THINKING INSTITUTE

Çerçevelendirme (Business Framing)

GPTW sonuçlarını iyileştirmenin iş hedeflerine olumlu/olumsuz katkılarını ve bu çalışmanın..

ATÖLYE'YE GEÇİN