İŞ MODELLERİ

Bu sayfada yer alan bilgiler, tasarım çalışmalarına  kavramsal bir alt yapı sağlamak için hazırlanmıştır.

Amacımız, iş tasarımlarında bir arada çalışan, farklı disiplinden gelen, farklı bakış açıları olan uzmanların aynı kavramlar üzerinde konuşamasını kolaylaştırmaktır.

Aşağıda bu çalışma boyun hangi kavramların kullanacağını,

hangi aşamada hangisinin lazım olacağını bulacaksınız.

 

Başarılı bir proje diliyoruz.    

Çevik Stratejiler

Hızlı ve doğru kararlar alabilmek, süreçlerini yalınlaştırmak isteyen şirketler için.

Karmaşık rekabet koşullarında çevik, satışta verimliliği yüksek, mMüşteri deneyiminde mükemmel bir şirket yaratmak için.

KAVRAMLAR

ÇALIŞMA AKIŞI

İŞ MODELLERİ KÜTÜPHANESİ