İŞ MODELLERİ

Bu sayfada yer alan bilgiler, tasarım çalışmalarına  kavramsal bir alt yapı sağlamak için hazırlanmıştır.

Amacımız, iş tasarımlarında bir arada çalışan, farklı disiplinden gelen, farklı bakış açıları olan uzmanların aynı kavramlar üzerinde konuşamasını kolaylaştırmaktır.

Aşağıda bu çalışma boyun hangi kavramların kullanacağını,

hangi aşamada hangisinin lazım olacağını bulacaksınız.

 

Başarılı bir proje diliyoruz.    

Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm İş Modeli, kurumların yeni teknolojileri akıllıca kullanarak iş modellerini yenilemesi ve yeni gelir alanları oluşturmasını hedefliyor.
Dijitalleşme teknolojik bir meseledir ama Dijital Dönüşüm İş Modeli yeni iş yaış şekillerini içeren bir karlılık modeli olarak öne çıkıyor.

KAVRAMLAR

ÇALIŞMA AKIŞI

Şaşırtan teknolojilerle şirketinizin çalışma kültürünü değiştirebilirsiniz. Müşterilerinizin niyetlerini kestirebilmek, geçmişe dönük tüm izlerini saklamak, tüm müşteri verilerini günlük kararlarınızda kulla namak size eşsiz bir rekabet avantajı sağlayacaktır. İşinizi dijital dünyaya taşımayı hızlandırmalı, şirketinizin toplam performansını artırabilecek tüm teknolojileri sermayenizin parçası haline getirmelisiniz.

İŞ MODELLERİ KÜTÜPHANESİ