İŞ MODELLERİ

Bu sayfada yer alan bilgiler, tasarım çalışmalarına  kavramsal bir alt yapı sağlamak için hazırlanmıştır.

Amacımız, iş tasarımlarında bir arada çalışan, farklı disiplinden gelen, farklı bakış açıları olan uzmanların aynı kavramlar üzerinde konuşamasını kolaylaştırmaktır.

Aşağıda bu çalışma boyun hangi kavramların kullanacağını,

hangi aşamada hangisinin lazım olacağını bulacaksınız.

 

Başarılı bir proje diliyoruz.    

Geleceğin İnsan Kaynakları

Insan Kaynakları Yönetimi, bir çok faktörün etkilediği büyük bir değişimden geçiyor.

Bir işveren markası olarak cazibe yaratmak, 
doğru yetenekleri ustaca seçmek, onların yetkinliklerini geliştirmek 
ve şirkette kalıcı olmalarını sağlamak için uğraşırken; 
Design Thinking metodolojisi ve araçları İK yöneticilerine yepyeni imkanlar sunuyor.

KAVRAMLAR

ÇALIŞMA AKIŞI

İnsan Problemlerine Çözümler
İK yöneticileri bir yandan çalışan deneyimini farklılaştırıp iyileştirirken bir yan da üst yönetimin çalışanlardan beklediği performans elde etmesini nasıl sağlayabilir?
Sistem ve Süreç Problemlerine Çözümler</strong></p>
<p class="font_8">Süreçlerin yalınlaştırılması ve çevikleştirilmesinde, organizasyondaki rollerin belirlenmesinde, Organizasyonel mimarinin tasarımındaki problemler nasıl çözülebilir?</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8"><strong>Teknoloji Problemlerine Çözümler</strong></p>
<p class="font_8">İK teknolojiden nasıl yararlanabilir? Dijital araçların devreye alınmasıyla İK çalışmalarının yalınlaşması ve kolaylaşması nasıl sağlanabilir?</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8"><strong>Uyum Problemlerine Çözümler</strong></p>
<p class="font_8">Çalışan beklentileri ile, üst yönetim beklentileri arasındaki açıklar nasıl kapatılabilir?</p>

İŞ MODELLERİ KÜTÜPHANESİ