İŞ MODELLERİ

Bu sayfada yer alan bilgiler, tasarım çalışmalarına  kavramsal bir alt yapı sağlamak için hazırlanmıştır.

Amacımız, iş tasarımlarında bir arada çalışan, farklı disiplinden gelen, farklı bakış açıları olan uzmanların aynı kavramlar üzerinde konuşamasını kolaylaştırmaktır.

Aşağıda bu çalışma boyun hangi kavramların kullanacağını,

hangi aşamada hangisinin lazım olacağını bulacaksınız.

 

Başarılı bir proje diliyoruz.    

İhracat Geliştirme

Türk şirketlerinin ihracat için ihtiyaç duyacakları ustalıklar üzerine geliştirdiğimiz iş yapış modeli.
İhracat başarısını artırmak isteyen şirketler için bir kılavuz olarak hazırlanmıştır.

KAVRAMLAR

ÇALIŞMA AKIŞI

Bu iş modeli 4 perspektif üzerinden şirketlerin gelişimini ve ihracat becerilerini artıracakları bir yapı üzerine kurulmuştur.
- Strateji Perspektifi
- Operasyonel Perspektif
- Müşteri Perspektifi
- Teknoloji Perspektifi

Bu perspektiflerin her biri aşağıdaki kaynaklar üzerinden değerlendirilmektedir.
Şirket kültürü, hissedarların beklentileri ve hedeflerin uygunluğu
Hizmet ve ürün kapsamının hedef pazara uygunluğu
İlgili süreçlerin tanımlanmış olması ve verimliliği
İnsani sermayenin yeterliliği ve becerileri

İŞ MODELLERİ KÜTÜPHANESİ