İŞ MODELLERİ

Bu sayfada yer alan bilgiler, tasarım çalışmalarına  kavramsal bir alt yapı sağlamak için hazırlanmıştır.

Amacımız, iş tasarımlarında bir arada çalışan, farklı disiplinden gelen, farklı bakış açıları olan uzmanların aynı kavramlar üzerinde konuşamasını kolaylaştırmaktır.

Aşağıda bu çalışma boyun hangi kavramların kullanacağını,

hangi aşamada hangisinin lazım olacağını bulacaksınız.

 

Başarılı bir proje diliyoruz.    

Rekabet Öncelikleri

"Rekabet Öncelikleri" Müşteri tercihlerini lehimize çevirecek hamlelerin ortaya çıkartılması için yapılan bir tasarım çalışmasıdır.
Stratejik kararları ve taktisel hamlelerin seçilmesini içerir.
Üst iradenin stratejik doğrultuları göstermesi
ve şirket içi fonksiyonel ekiplerin bu doğrultularda
taktiklerini oluşturması ile ortaya çıkar.

KAVRAMLAR

STRATEJİK REKABET ALANLARI
Müşteri, Fiyat ve Katma değer arasındaki rezonansın keşfedileceği noktalardır.
Hangi müşteri grubuna, hangi fiyat aralığında ne tip katma değerlerle gidileceğini belirler.
Her makro segment için ayrı çalışılabilir.
Stratejik Rekabet Alanlarının tanımlanması için :
- Hedef Pazarlar
- Makro Segmentler (müşteri)
- Stratejik Ürünler
belirlenmiş olmalıdır.

FİYAT-KATMA DEĞER EKSENİ
Modelin ana eksenidir.
Fiyat rekabeti ile Katma Değer rekabeti arasındaki tercihin ne olduğunu belirler.
Bu eksende yapılacak tercih, hedef pazarlara ve müşteri segmentlerine göre çeşitlendirilebilir.

REKABET AVANTAJLARI
Rekabette avantaj yaratacak kalite/maliyet unsurların seçimi demektir.

ÇALIŞMA AKIŞI

ÖN HAZIRLIKLAR
1) Ürün-Pazar matrisi hazırlanmış olmalıdır.
2) SRA'lar seçilmiş olmalı. (Pazar & Makro Segment / Strateji Ürün'lere göre öbeklenmiş yapı)
3) Her SRA için Fiyat-Katma değer eksenlerindeki mevcut durum belirlenmiş olmalı.
4) Her SRA için gelecek pozisyonlaması için öngörüler alınmış olmalı.

ÇALIŞTAY KONUSU
- Öngörüler yeni pozisyonlanmalar (4) derlenerek çıkışı sağlayacak alan(lar) kararlaştırılmalı.
- Cevabı aranacak soru maliyet/kalite unsurlarındaki değişikliklerin hangileri olacağının seçimi ve tarifidir. (HMW)

SEANSLAR / MASALAR
- MARKA VAADİ : Rekabet öncelikleri çalışmasının sonuç çıktısı Marka Vaadi'dir. (Heros) (Metaphor) (ValueFrame) (Prototying)
- KATMA DEĞER UNSURLARI : Marka vaadini oluşturacak katma değer unsurları seçilmiş ve listelenmiş olmalı (Prito-Grid)
- MALİYET UNSURLARI : Maliyet minimizasyon unsurları seçilmiş ve listelenmiş . (Prito-Grid)

ÇIKTILAR
- Marka vaadini oluşturacak brif tamamlanmış olmalı
- Bir uygulamadan bahsediliyorsa proje künyesi hazırlanmış olmalı
- Marka Manifestosu hazırlanmış olmalı

İŞ MODELLERİ KÜTÜPHANESİ